Statens Kunstfond

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Her kan I søge tilskud til samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst om udvikling af kunstprojekter i det offentlige rum.

* Note:
Browser-anbefaling: Vores systemer virker bedst med Chrome eller Firefox. Hvis du oplever problemer, så start med at prøve én af de to browsere. Hvis du allerede bruger enten Chrome eller Firefox, kan du med fordel prøve at skifte til den anden. Alternativt kan du slette alle cookies og cache, og herefter genstarte din browser.

Ansøgningsfristerne i 2020 er den 6. maj, 20. august og 18. november

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • Institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang.

Bemærk
Kunstnere kan ikke søge puljen på egen hånd. Vi opfordrer kunstnere til at tage initiativ til samarbejde med institutioner om udviklingen af kunstprojekter, men det er altid institutionen, der skal ansøge.

Ansøger påtager sig ejerskab og vedligeholdelsesforpligtelse af det fremtidige kunstværk.

Er du berettiget til at søge?

Der kan ikke søges støtte til:

 • projekter, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på
 • produktion af værker til udstillinger i Danmark og udlandet – se støttemulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst her
 • realisering af projekter, der er igangsat inden ansøgningsfristen
 • private ejere – kun i særlige tilfælde indgås samarbejder om kunst i det offentlige rum med private institutioner.

Hvad er formålet med ordningen?

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Derfor ønsker Statens Kunstfond at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte nyskabende kunstopgaver, hvor professionelle kunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og skaber kunst i dialog med modtagerne. 

Eksempler på mål/aktiviteter
Statens Kunstfond søger modige samarbejdspartnere, der med lokal opbakning vil realisere kunstværker, som udvider opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum kan være, og hvad kunst kan bidrage med i en given sammenhæng.

Vi indgår bl.a. samarbejder om kunst i forbindelse med bygge- eller anlægsprojekter, steder, problemer eller situationer, hvor I forestiller jer, at samtidskunst kan bidrage til nye perspektiver, øget kvalitet i de fysiske rammer, tværfaglige udviklingsprocesser, sammenhængskraft, sociale fællesskaber eller noget helt andet.

Se en beskrivelse af en typisk proces og ansvarsfordeling i et samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst her.

Se også de øvrige puljer inden for Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst i det offentlige rum her

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:
Motivation og åbenhed
I skal have lyst til at blive udfordret og indgå i et flerfagligt samarbejde om udvikling af nyskabende kunst i det offentlige rum. Derfor prioriterer vi samarbejdsprojekter, hvor I henvender jer så tidligt i processen som muligt, og hvor der er et stort kunstnerisk råderum – dvs. at kunstopgaven ikke er defineret endnu, og der ikke er valgt en kunstner.
Lokal forankring
I skal som fremtidige ejere af kunstværket påtage jer ansvaret for, at værket opnår lokal forankring og betydning i værkets levetid.
Tilgængelighed
Kunstværket skal være tilgængeligt for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt.
Egenfinansiering
I skal som fremtidige ejere af kunstværket udvise et engagement i projektet i form af egenfinansiering.
Drift og vedligeholdelsesansvar
I skal som fremtidige ejere af kunstværket påtage jer det økonomiske og praktiske ansvar for, at det realiserede værk fremstår for offentligheden i en kunstnerisk forsvarlig stand.
Høj kunstnerisk kvalitet
Hvis I på forhånd har valgt at indgå et samarbejde med en kunstner, vurderer Statens Kunstfond projektets kunstneriske kvalitet bl.a. på baggrund af kunstnerens hidtidige arbejde. Kunstnerisk kvalitet bliver i denne sammenhæng vurderet ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • originalitet - at værket og den kunstneriske praksis har en egenart i forhold til et kunstnerisk felt
 • professionalisme - at den kunstneriske praksis bliver udfoldet i professionelle sammenhænge med højt kunstfagligt niveau
 • bevidsthed om kontekst - at den kunstneriske praksis viser et reflekteret forhold til idé, medie, historie og samtid, og hvordan praksisformen/værkpræsentationen møder en given kontekst.

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger:
Mangfoldighed af kunstformer
Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunstopgaver, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Statens Kunstfond ønsker også at sikre en spredning blandt de kunstnere, der modtager kunstopgaver.
Geografisk spredning
Statens Kunstfond prioriterer projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indsendes digitalt. For at søge skal du bruge det digitale ansøgningsskema, som du finder øverst i højre hjørne og nederst på denne side.

Følgende bilag skal vedhæftes det digitale skema:

 • Udfyld denne skabelon med oplysninger om projektet, finansiering mv. Hvis skabelonen ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag.
 • Hvis kunstneren er valgt, skal du vedhæfte kunstnerens CV på maks. 1 side og 5 siders billeder af hidtidigt arbejde.

Følgende bilag kan vedhæftes:

 • Hvis det er relevant, kan du vedhæfte billedmateriale på maks. 10 sider, der uddyber grundlaget for kunstprojektet. Billedmateriale kan være: arkitekttegninger, opstalter og planer og fotografier fra eksisterende byggeri og områder mv.

Bilag må maks. fylde 15 MB i alt.

Vi anbefaler, at du orienterer dig både i det digitale skema og i skabelonen, inden du går i gang med at skrive ansøgningen. Du finder en PDF-udgave af det digitale ansøgningsskema her. Bemærk, at PDF’en ikke kan udfyldes, da ansøgningen kun kan indsendes digitalt.

Økonomi

Beløbsstørrelsen på tilskud i denne pulje er ikke fastsat på forhånd. Du kan se, hvad der tidligere er givet i støtte i puljen under Tildelinger.

Statens Kunstfond forbeholder sig retten til ikke at tildele hele det ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering af, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode. 

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud bliver udbetalt så tæt på forbrugstidspunktet som muligt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail. Du får besked om afgørelsen inden for 10 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 10 uger læser Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst ansøgningerne grundigt igennem og træffer afgørelser.

Når alle indkomne ansøgninger til en specifik frist er behandlet, bliver tilskud offentliggjort under Tildelinger

Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Ansøgningen bliver behandlet efter § 8 i Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum BEK nr. 592 af 14/05/2013.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer din ansøgning og træffer afgørelse om fordelingen af udvalgets midler.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)