Kulturministeriets Forskningspulje - Statsanerkendte museer

Hvem kan søge?

Statsanerkendte museer. 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet samt på de statsanerkendte museer.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Kulturministeriets Forskningsudvalg, der afgør, om ansøgningen er støtteværdig. Udvalget indstiller afgørelser til Danmarks Innovationsfond, som godkender den forskningsfaglige vurdering.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal udfylde Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skema, og det er vigtigt at ansøger vælger skemaet ud fra, om det er en forskende institution under Kulturministeriet, en forskningsafdeling på idrætsområdet eller et statsanerkendt museum.

Alle ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet, budgetskabelon og skabelon til bekræftelse af budget, som findes her på styrelsens hjemmeside.

I vejledningen her på siden kan i øvrigt finde øvrige oplysninger om hvilke bilag, der kræves til de forskellige typer af projekter.

Læs vejledningen til Kulturministeriets Forskningspulje (pdf)

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Ansøgningens økonomi afhænger af, hvilket virkemiddel, der søges støtte til.

Læs nærmere i vejledningen under afsnittet økonomi for de enkelte virkemidler.

Hvornår får du svar?

Ansøgningens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen. 

Lovgrundlag

Tilskud til forskningsaktiviteter på Kulturministeriets område via det kulturelle udlodningsaktstykke samt forskning på de statslige og statsanerkendte museer via finansloven.  

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)