Statens Kunstfond

Koncertvirksomhed og musikfestivaler

Område:

Frister:

  14. august 2020

* Note: Forventet ansøgningsfrist 14. august 2020. Denne ansøgningsvejledning var gældende for ansøgninger i 2019. Ændringer kan forekomme til ansøgninger i 2020.

Hvem kan søge?

Musikforeninger, koncertforeninger, festivaler og andre koncertarrangører inden for alle genrer.

Følgende kan ikke søge: Denne pulje kan ikke søges af institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at sikre udbuddet af koncerter og festivaler af høj kunstnerisk kvalitet, der præsenterer mangfoldighed og/eller fornyelse inden for alle musikalske genrer. 

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om tilskud til afholdelse af koncerter.

Det er en forudsætning:

 • at der afholdes mindst 5 koncerter
 • at koncertaktiviteterne har offentlig adgang, og at der tages entré
 • at koncertarrangøren yder professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere

Udvalget kan i særlige tilfælde give dispensation fra entré-krav. 

Der gives ikke tilskud til:

 • koncerter der gentages inden for ét tilskudsår
 • konkurrencer, shows, awards, jubilæer, fødselsdage og arrangementer med præmieuddelinger
 • et ensembles turnévirksomhed (søg i stedet for i puljen til orkestre, bands, kor og ensembler)
 • rytmiske spillesteder, der modtager driftsstøtte eller vil søge honorarstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
 • kirkers egne arrangementer
 • bibliotekers egne arrangementer
 • arrangementer rettet mod børn (søg i stedet for puljen Børn og unge - Læringsmiljøer og talentudvikling)

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet og geografisk og genremæssig mangfoldighed i forhold til det samlede udbud på området. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

 • formidling og udtryk
 • originalitet og nyskabelse
 • vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • antallet af koncerter der forventes afholdt i tilskudsåret
 • at koncerterne gennemføres med en rimelig egenindtægt
 • at der er lokal medfinansiering og/eller sponsorat/fondsstøtte
 • at der fra år til år er en vis variation i repertoire og/eller kunstnervalg

Det er et krav ved afholdelse af 10 koncerter og derover:

 • at der er lokal medfinansiering og/eller sponsorat/fondsstøtte
 • at koncerterne markedsføres effektivt og målrettet, også i forhold til nye publikumsgrupper

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Eksempler på mål/aktiviteter: Antal koncerter i 2020.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang.

Du skal beskrive dit projekt i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Bilaget må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar på din ansøgning medio november. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af din ansøgning. 

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)