Statens Kunstfond

Internationale udviklings- og netværksaktiviteter

Tilskud til musikeres og komponisters udviklings- og netværksaktiviteter

Frister:

  • 1. april
  • 1. oktober

Hvem kan søge?

• Danske musikere og komponister
• Danske værter kan søge til ophold til udenlandske musikere og komponister

Aktiviteter i udlandet

Danske professionelle musikere og komponister har mulighed for at søge tilskud til udviklings- og netværksaktiviteter eller residency ophold i udlandet på mindst 2 uger. Et ophold skal indeholde aktiviteter som skabende kompositorisk arbejde, workshops, master classes, clinics, artist talk, co-writing sessions og produktionssamarbejder.

Aktiviteter i Danmark

Danske institutioner og professionelle aktører inden for dansk musikliv har mulighed for at søge tilskud som vært for udenlandske musikere eller komponister i en periode fra 2 uger til 3 måneders varighed. Den inviterede kunstner kan eksempelvis deltage i aktiviteter som: skabende kompositorisk arbejde, undervisningsforløb, gæsteforelæsninger, workshops, master classes, clinics, artist talk, co-writing sessions og produktionssamarbejder m.m.

Hvem kan ikke søge?

  • Musikere og komponister under uddannelse. Det vil sige studerende på musikkonservatorierne på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/-overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet. 

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk. 

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. 

Ordningen har det overordnede formål at fremme og udvikle dansk musik gennem dialog med det internationale musik- og kunstmiljø. Det kan ske ved hjælp af:

Aktiviteter i udlandet som medvirker til at udvikle den enkelte musiker og komponist professionelt samt støtter opbygningen af personligt netværk og internationalt kendskab til dansk musik.

Aktiviteter i Danmark, hvor danske aktører fungerer som værter for udenlandske musikere og komponister, hvis ophold medvirker til at udvikle den danske musikscene.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

  • beherskelse af form og udtryk
  • originalitet og nyskabelse
  • vision og ambition

Ved aktiviteter og ophold i udlandet og i Danmark gælder følgende kriterier:

· at opholdets varighed er mindst 2 uger
· at der er beskrevet et udførligt program for aktiviteterne under opholdet
· at der er vedlagt dokumentation for aftalte møder og aktiviteter under opholdet, f.eks. i form af mailkorrespondance
· at der er vedlagt budget og finansieringsplan for projektet, herunder ekstern medfinansiering
· udvalget lægger vægt på dialog og udveksling med det lokale eller internationale musikmiljø

Ved ophold i Danmark gælder følgende kriterier og forpligtelser for værten:

· at værten er professionelt arbejdende og har ansvaret for residenten, hvad angår bolig og praktiske problemer.
· at værten laver et udførligt program for residenten og skaber kontakt mellem den besøgende professionelle musiker eller komponist og en række professionelle interessenter i det danske musik- og kunstliv.
· at opholdet er netværksskabende og medvirker til internationalisering af det danske musik- og kunstliv.

Der kan ikke søges om støtte til projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Der gives ikke tilskud til 

• Uddannelse og kurser for enkeltpersoner
• Aktiviteter, der væsentligst er koncertturnéer. Her henvises til puljerne til internationale koncertaktiviteter hos genreorganisationerne og projektstøtteudvalget
• Ophold der allerede er fuldt finansierede af en værtsinstitution eller ophold ved residencies, kulturinstitutter og institutioner i udlandet, der er drevet fra Danmark

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Eksempler på mål/aktiviteter: netværksophold eller recidencyophold.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsformular og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/ filer klar, før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

  • Kort projektbeskrivelse

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Det obligatoriske bilag skal udfyldes fyldestgørende jf. punkterne:

· Uddybende projektbeskrivelse
· Program for aktiviteter eller ophold
· CV på de medvirkende
· Budget

Det vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes. Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Der ydes alene tilskud til:

· Opholds- og boligudgifter op til 15.000 kr. pr. måned
· Rejseudgifter til og fra Danmark på økonomiklasse
· Administrationsgebyr à 2.000 kr. pr. måned for dansk vært

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter indsendelse af ansøgningen. I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgningsblanket vedhæftet, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)