Statens Kunstfond

Internationale koncertaktiviteter – Klassisk musik

Tilskud til transport og internationale projekter.

Frister:

  • Puljen har fire årlige frister: 4. februar
  • 1. april
  • 15. august og 1. oktober

* Note: I 2020 har den danske og den tyske regering indgået aftale om et kulturelt venskabsår som fejres parallelt med markeringen af 100-året for Genforeningen. Læs mere under "Hvem kan søge?"

Hvem kan søge?

Professionelle klassiske ensembler, solister, arrangører og lignende kan søge om tilskud til internationale turnéer og koncertrejser. Det er en forudsætning, at hovedparten af repertoiret er klassisk musik.

Tilskud til internationale turnéer og koncertrejser inden for jazz, rock, pop, folkemusik, ny kompositionsmusik, verdensmusik samt relaterede genrer skal søges hos de fem genreorganisationer (se nedenfor). Det er således disse organisationer, der på baggrund af de aftaler, der er indgået med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder. Eventuel tvivl om genretilhørsforhold afklares med de relevante genreorganisationer.

De fem basisensembler skal søge denne pulje til transportudgifter i forbindelse med internationale projekter uanset genre.

Udvalget opfordrer ansøgere til ved årets begyndelse at danne sig et overblik over årets internationale koncertturnéer og –rejser og at prioritere, hvad der søges til, da udvalget kun kan imødekomme et begrænset antal ansøgninger pr. ensemble hvert år. Udvalget forventer højst én ansøgning pr. ensemble til hver ansøgningsfrist.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Tilføjelse vedrørende ansøgningsfrist 15. august og 1. oktober 2019: Dansk-tysk kulturelt venskabsår 2020

I 2020 har den danske og den tyske regering indgået aftale om et kulturelt venskabsår som fejres parallelt med markeringen af 100-året for Genforeningen. Projektstøtteudvalget for Musik bidrager hertil, så danske professionelle klassiske ensembler, kor, orkestre, solister og komponister kan få støtte til koncertaktiviteter og mulighed for at opsøge og udvikle samarbejder og netværk i Tyskland. Ved uddelingerne i august og oktober 2019 prioriteres projekter i Tyskland der afvikles i det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020 særligt. Der kan i forbindelse hermed ses bort fra kravene om, at der som hovedregel skal afholdes minimum tre koncerter i forbindelse med rejsen, og om professionel honorering, dersom projektet vurderes at fremme det danske musikliv og kultursamarbejdet med Tyskland.

Er du berettiget til at søge?

Landsdelsorkestrene, DR's kor og ensembler, Det Kgl. Teaters kor og ensembler, Den Jyske Operas kor og Forsvarets Musikkorps kan ikke søge denne pulje.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet

Der kan søges om tilskud til danske professionelle musikeres internationale transportudgifter ved engagementer i udlandet.

Bemærk: Det er en forudsætning at hovedparten af repertoiret er klassisk musik.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds  I forbindelse med tilskud til rejser skal der som hovedregel afholdes minimum tre koncerter i forbindelse med rejsen. Projektstøtteudvalget for Musik lægger vægt på, at der er lokal efterspørgsel afspejlet ved at musikerne honoreres på professionelt niveau af arrangørerne. Herudover lægges der vægt på projekter:

  • der medvirker til at fremme udviklingen af det professionelle danske musikliv
  • der tilgodeser nye talenter inden for det professionelle danske musikliv
  • der medvirker til at fremme kendskabet til dansk klassisk musik i udlandet

Der kan ikke søges om støtte til projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Eksempler på mål/aktiviteter: antal koncerter i udlandet.

Følgende særlige oplysninger skal fremgå af det obligatoriske bilag:

- Uddybende projektbeskrivelse
- Program for koncertaktiviteter
- CV på de medvirkende
- Budget

Skabelon til obligatorisk bilag (SKAL VEDHÆFTES ANSØGNINGEN)

Desuden vedhæftes kopi af aftaler, invitationer eller kontrakter (inkl. beskrivelse af koncerter samt honorar og vilkår). Det vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Økonomi

Udbetaling:

  • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
  • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
  • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse:

Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter indsendelse af ansøgningen. I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

 

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

 

 

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af Lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere her om afrapportering og regnskab.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunsfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)