Statens Kunstfond

Formidlingsordningens pulje 2 (Billetkøbsordningen)

Tilskud til nedbringelse af billetpriser for stationære teatre og andre producerende teatre samt scenekunstkompagnier uden fast scene, sæson 2019/20

Frister:

    04. januar 2019

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af:

  • Den Jyske Opera, Dansk Danseteater og Dansehallerne
  • Egnsteatre
  • Små storbyteatre
  • Teatre, som modtager tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt Musikdramatisk Udvalg
  • Andre teatre, som producerer professionelt teater herunder scenekunstkompagnier uden fast scene
  • Opførelser, der er godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Læs mere om, hvordan man får en forestilling godkendt her

I hovedstadsområdet har flertallet af teatrene etableret en fælles rabatordning. Her ligger ansøgningsfristen tidligere.

Se flere informationer på www.scenit.dk.

Er du berettiget til at søge?

Krav til forestillingerne: Formidlingstilskuddet kan ydes til forestillinger af professionel scenekunst. Forestillingerne skal være offentligt tilgængelige. Der kan således ikke opnås formidlingstilskud til lukkede forestillinger på fx institutioner. For billetter, der sælges med rabat til forestillingerne, skal teatret have opkrævet en minimumspris og have givet en minimumsrabat for at billetten/rabatten kan medregnes i tilskudsgrundlaget. Se nærmere i vejledningen for Formidlingsordningens pulje 2.

Hvad er formålet med ordningen?

Formidlingstilskuddet giver teatret mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af billetter til scenekunstforestillinger. Tilskuddet skal primært anvendes enten til rabatter på billetter til børn og unge under 25 år eller til øvrige publikumsrabatter på billetter til professionelle scenekunstforestillinger.

En del af tilskuddet kan anvendes til markedsføring og administration af rabatordningen på det enkelte teater. Teatret fastlægger - inden for rammerne af det bevilgede formidlingstilskud - selv en rabatstruktur for den kommende sæson. Rabatstrukturen skal være klart beskrevet. Se nærmere om anbefalede rabatformer i vejledningen for formidlingsordningens pulje 2. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Læs uddybende vejledning om formidlingsordningens pulje 2 før du går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema og standardbilaget. Sørg for at have alle bilag klar inden du udfylder det elektroniske ansøgningsskema.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Hvornår får du svar?

Der kan forventes svar på ansøgningen 1. juni 2019. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)