Deltagelse i Internationale Tanzmesse NRW 2022

Koreografer og kompagnier kan ansøge om at blive præsenteret på den danske stand på Internationale Tanzmesse NRW den 31. august - 3. september 2022 i Düsseldorf.
Note:

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen!

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Frist

  15.02.2022, kl. 14:00

Hvem kan søge?

 • Koreografer og kompagnier, der producerer professionel samtidsdans, koreografisk arbejde og performance, og som er interesserede i og har mulighed for at arbejde internationalt.
 • Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ansøge, såfremt de er færdiguddannede senest 1. juli 2022.

Hvem kan ikke søge?

 • Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstlovens kapitel 8, § 18, stk. 1.  Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.
 • Scenekunstaktører med egen stand på Tanzmesse kan ikke ansøge om midler fra denne pulje.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet. Projektstøtteudvalget for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk dans gennem møder med internationale dansemiljøer, herunder:

 • At eksponere professionel dansk samtidsdans, koreografisk arbejde og performance
 • At styrke etableringen af netværk mellem danske institutioner og skabende kunstnere og internationale scener, partnere, institutioner og andre relevante parter inden for miljøet
 • At øge kendskabet til dansk dans, koreografisk arbejde og performance internationalt
 • At styrke international erfaring og udsyn for dansk dans, koreografisk arbejde og performance

Du/I kan ansøge om tilskud til at deltage på den danske fællesstand på Tanzmesse NRW den 31. august til 3. september 2022 i Düsseldorf med mulighed for at præsentere eget videomateriale fra egen enhed (iPad, computer eller andet).

Statens kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samarbejder med JC Copenhagen, som varetager den praktiske del af de danske aktiviteter, herunder betaling af deltagergebyr samt koordinering af danske deltagere, den danske stand, præsentationskatalog og de øvrige aktiviteter i forbindelse med International Tanzmesse.

Hvis du/I udvælges til deltagelse på standen, vil du/I blive kontaktet af JC Copenhagen med henblik på det videre forløb.

OBS: Der afholdes informationsmøde for dem, der skal deltage i maj/juni 2022. Datoen vil blive offentliggjort primo 2022. På dette møde vil blandt andet tidligere Tanzmesse-deltagere dele deres erfaringer. Du vil kunne finde information om mødet her.

Alle danske kompagnier og koreografer, som har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden for de sidste 3 år, har mulighed for at indgå i det danske præsentationskatalog, som Statens Kunstfond er afsender af. Det indebærer en kort præsentation af koreografen/kompagniet. Hver koreograf/kompagni får et opslag med billede og tekst.

JC Copenhagen indhenter fra hvert udvalgt kompagni et enkelt billede til brug i præsentationskataloget. Billedet skal være i A6-højkantsformat. Billederne vil evt. også blive brugt til bannere på standen eller andet materiale i forbindelse med Tanzmesse 2022.

Se brochuren til Tanzmesse 2020

Her kan du læse mere om International Tanzmesse NRW 2022

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • Høj kunstnerisk kvalitet
 • At deltagelse i Tanzmesse 2022 understøtter koreografens/kompagniets samlede aktiviteter, kunstneriske profil og videre arbejde

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema – vi modtager ikke fysisk materiale.

Her på siden finder du ansøgningsskemaet. Du skal vedhæfte alle dine bilag til ansøgningsskemaet. Det er en god idé at orientere sig i det elektroniske ansøgningsskema, inden du går i gang med at udfylde selve ansøgningen, så du kan have alle oplysninger og dokumenter klar. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt. Nederst på siden under ”Hvad gør du nu?” finder du ansøgningsskemaet som PDF. Så kan du orientere dig i skemaet inden du udfylder den egentlige ansøgning. 

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

I det elektroniske ansøgningsskema skal du skrive:

 • Navn på kompagni/koreograf, der skal promoveres
 • En kort tekst, hvor du/I beskriver din/jeres motivation for at deltage på Tanzmesse (max 2400 tegn), som omfatter:
  • Præsentation af kompagniet/koreografen
  • Præsentation af forestilling(er), I vil promovere
  • Jeres forventninger til deltagelsen på Tanzmesse

Du skal vedhæfte følgende bilag: 

 • Budget
 • CV på deltagerne (max 1 side pr. person)

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.  

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale ud over det obligatoriske vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Deltagere på den danske fællesstand på Tanzmesse kan ansøge om op til 8.000 kr. pr. kompagni/koreograf til rejser og ophold.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du skal have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

 • Tilskuddet udbetales så tæt som muligt på startdatoen for udgiftsperioden, som er angivet i ansøgningsskemaet.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Du får svar på din ansøgning på email. Og når alle sager fra samme ansøgningsrunde er besluttet, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med - så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskuddet, skal det fremgå af afrapporteringen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 08. april 2022