Statens Kunstfond

Dansk kunsthåndværk og design til USA

Tilskud til samarbejdsprojekter med partnere i USA: udvikling af samarbejdsrelationer, produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer og formidling af samtidig dansk kunsthåndværk og design.

Frister:

  22. januar 2020

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb // Det elektroniske ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist.

Hvem kan søge?

Aktører med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene: kunsthåndværkere, designere, kuratorer, skribenter, formidlere, museer, gallerier og andre, der har interesse i at udvikle og fremme dansk kunsthåndværk og design i USA.

Hvem kan IKKE søge?

Studerende under uddannelse inden for design og kunsthåndværk kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen er oprettet i anledning af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Designs særlige indsats i USA 2019-21, som har til formål at udvide kendskabet til kontemporært dansk kunsthåndværk og design, samt gøde jorden for, at talentfulde kunsthåndværkere og designere kan slå igennem i USA. Udvalget har på denne baggrund besluttet at give danske kunsthåndværkere og designere mulighed for at opsøge samarbejde med (nye) partnere i USA, skabe netværk, udvikle projekter, samt at gennemføre disse.

Puljen skaber rammer for samarbejdsprojekter med relevante aktører i USA i to niveauer.

Puljen kan således søges hvis:

 • A) Ansøger allerede har etableret en forbindelse til et udstillingssted, en producent eller en anden samarbejdspartner i forbindelse med et specifikt projekt
 • B) Ansøger har en god ide til et relevant projekt, men har behov for at foretage yderligere research eller afholde opstartende møder med mulige samarbejdspartnere.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Atelierleje
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Deciderede uddannelsesforløb
 • Uddannelsesinstitutioners og de studerendes projekter
 • Virksomhedernes kapitalinvesteringer, for eksempel nye maskiner til driftsmæssig produktion.

Vær opmærksom på følgende

Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Tildelinger bliver offentliggjort med ansøgerens navn og det i ansøgningen angivne projektnavn.

Udvalget favner bredt i sin støtte - det er et stort fagområde - og tilgodeser også kunstnerisk kvalitet i fagområdets grænser.

Du er selv ansvarlig for at lave aftaler med en partner i USA og står selv for rejse og ophold i USA i forbindelse med samarbejdet. Der skal efterfølgende kunne indsendes dokumentation for at der har været etableret et konkret samarbejde med en partner.

Da projektet er en del af Projektstøtteudvalgets overordnede indsats i USA 2019-21 vil dit projekt blive præsenteret og formidlet som en del af denne satsning i pressemateriale og evt andre sammenhænge.

Vigtig information vedrørende CPR- og CVR-nummer samt skat

 • Et eventuelt tilskud bliver automatisk udbetalt til NEM-kontoen for det CPR- eller CVR-nummer, som angives på ansøgningen. Det er derfor meget vigtigt at du inden du søger er sikker på at der er en NEM-konto tilknyttet og at du er bevidst om hvorvidt du søger med CVR eller CPR nummer.
 • Man kan IKKE efterfølgende ændre det CVR-/CPR-nummer, som er knyttet til ansøgningen.
 • Udenlandske ansøgere skal i stedet for et CVR- eller CPR-nummer angive nummer 012345 og vedhæfte et udfyldt bankskema til ansøgningen. Find bankskemaet under overskriften "Hvad skal ansøgningen indeholde".
 • Tilskud fra Statens Kunstfond bliver indberettet til SKAT. SKAT vejleder om de skattemæssige forhold.

Samarbejdsprojekter/medansøgere

 • Er I flere samarbejdspartnere, som skal dele et evt. tilskud mellem jer, men som ikke har et fælles CVR-nummer, skal I indsende en ansøgning hver med et identisk projektnavn og identiske bilag. I budgetskemaet skal hver ansøger angive det beløb, som er vedkommendes andel af det samlede støttebehov. Budgetskemaet kan downloades under overskriften "Hvad skal ansøgningen indeholde"

Puljen kan godt søges igen i år, selv om man har søgt og evt. har fået tildelt midler sidste år.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget lægger vægt på følgende kriterier i deres vurdering af ansøgninger:

 • Du har væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.
 • Ansøgningen redegør klart for projektets relation til USA, og hvorfor netop USA er væsentlig for projektets udvikling og/eller realisering.
 • Du har etableret en/flere kontakt/er, der kan hjælpe dig videre i USA.
 • Projektet udviser højt fagligt engagement, mod og relevans i forhold til fag og kontekst i bredere forstand.
 • Ansøgningen redegør klart for projektets ide og hvilke samarbejder, der opsøges og med hvilket formål.
 • Projektet afspejler et professionelt og reflekteret forhold til materialer, håndværk, kontekst, tradition og samtid.
 • Der tages hensyn til en samlet prioritering af puljen, der tilgodeser bredde i forhold til kunsthåndværk og designscenen i Danmark. 

Udvalget er opmærksomme på, at kunsthåndværk og design er et bredt område og ønsker at støtte projekter med høj kunstnerisk kvalitet  inden for hele området.

Det kan både være projekter, som viser et æstetisk potentiale og en stærk forståelse for håndværk, materialer og sanselighed og projekter, som er centreret omkring konkrete designløsninger på specifikke problemer eller projekter af mere immateriel karakter.

Udvalget ønsker endvidere at prioritere samarbejdsprojekter hvor aktører finder sammen i nye konstellationer for at udforske feltets muligheder på tværs af fagområder, samt at imødekomme de udfordringer og muligheder vi står overfor som mennesker og samfund.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde (se nedenfor), og argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen.  

For at sikre en klar og ensrettet behandlingsproces har udvalget fastsat en begrænsning for omfanget af indsendelse af ansøgningsmateriale. Øvrigt materiale vil ikke blive læst. 

Brug skabelonen til projektbeskrivelse og budget Download skabelonen her.

”Pages-" og "zip"-filer modtages ikke.

Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.

Vedhæft ikke billeder af andres arbejder, for eksempel inspirationsbilleder og moodboards. Er der helt særlige grunde til at vedhæfte billeder af andres arbejder, skal det fremgå tydeligt, at de ikke er dine. Tilsvarende skal det fremgå, hvis det kunstneriske arbejde er udført i samarbejde med andre udøvere.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. 

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 1. Udfyldt skabelon ”Projektbeskrivelse og budget”. Download skabelonen her.
 2. Billedmateriale:
  Maks. fire A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, der søges tilskud til, dvs. fotos, skitser eller andre billeder (Filformat: pdf eller jpg)
  Evt. maks. én A4-side billedmateriale, der dokumenterer tidligere praksis (Filformat: pdf eller jpg).
 3. Kort CV på samtlige kunsthåndværkere, designere, kuratorer, initiativtagere, skribenter mv., der søges midler til, samt samarbejdspartnere. CV’et må maks. fylde én A4-side. Ved projekter med flere deltagere vedlægges blot forkortede CV'er på maks. en halv A4-side hver. (Filformat: pdf)
 4. For ansøgere med udenlandsk konto: udfyldt bankoplysningsskema
  Bankoplysningsskema: overførsel til lande der anvender IBAN
  Bankoplysningsskema: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Vær opmærksom på:

Ansøgninger bliver forelagt udvalget, som de foreligger ved fristens udløb. Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen indeholder samtlige påkrævede bilag ved fristen. Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning. Filnavne på de bilag, du har vedhæftet din ansøgning, fremgår af vedhæftningen i kvitteringsmailen. Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. I tilfælde af at der er indsendt flere ansøgninger, vil senest indsendte ansøgning blive forelagt udvalget.

Økonomi

Udvalget kan vælge at tildele et lavere beløb end ansøgt. Dette ud fra en overordnet prioritering af midler og for at sikre, at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Udbetaling:

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud bliver udbetalt så tæt på projektstart som muligt.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse pr. mail inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. 

I løbet af 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk/tildelinger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail, hvoraf dit ansøgningsnummer og de bilag, du har vedhæftet, fremgår. Tjek at alle dine bilag er vedhæftet, og gem din kvittering. 

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning LOV nr 457 af 08/05/2013

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Hvis du får tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, skal du afrapportere til Slots- og kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 
Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)