Slots- og Kulturstyrelsen

Bibliotekspenge for musik og lyd – kollektiv ansøgning (musik)

Dette er det kollektive ansøgningsskema for bibliotekspenge for musik og lyd, også kaldet rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Det kollektive ansøgningsskema kan anvendes af grupper, orkestre og kor med minimum 18 medlemmer. Her finder I vejledning til, hvordan I tilmelder jer og registrerer nye værker siden sidste udbetalingsrunde.

Frister:

  • 31. december 2021

* Note: OBS! For at tilgå ansøgningsskemaet skal du bruge enten Google Chrome eller Firefox som browser.

Hvem kan søge?

Skabende kunstnere (komponister, tekstforfattere og oversættere af sangtekster)

Udøvende kunstnere (musikere, solister, dirigenter, musikgrupper, kor og orkestre)

I kan komme i betragtning til bibliotekspengene for musik og lyd for de cd'er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som kan lånes via danske folke- og skolebiblioteker. 

Hvem kan ikke søge

 

Indlæsere af lydbøger skal bruge ansøgningsskemaet ’Bibliotekspenge for musik og lyd – indlæsere af lydbøger’ (LINK)

Bidragydere til projektidéer

Producere

Skabende og udøvende kunstnere på cd-rom og video

Skabende og udøvende kunstnere på en single eller opsamlingsudgivelse, hvor bidraget er at finde på anden cd

Hvad er formålet med ordningen?

Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. er en kulturstøtte med en årlig bevilling på finansloven. Formålet er at støtte skabende og udøvende kunstnere, hvis lydbærende materialer er udgivet i Danmark og stilles til rådighed på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre (tidl. skolebiblioteker). 

Sådan vurderes din ansøgning

Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg med repræsentanter for kunstnernes organisationer. Den ene halvdel af beløbet fordeles mellem de skabende kunstnere, og den anden halvdel af beløbet fordeles blandt de udøvende kunstnere. Fordelingen sker efter et skøn over, hvor udbredt en kunstners værker er på bibliotekerne. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen.

Læs mere om Fonogramudvalget her

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Du skal anvende elektronisk ansøgningsskema til rådighedsbeløb for grammofonplader m.v., som du finder til højre på denne side. I skemaet er der plads til at ansøge for op til 10 fonogramtitler ad gangen. Fristen er udløbet 1. december 2020 til ansøgning om rådighedsbeløbet i 2021. Fristen er 31. december 2021 til ansøgning om rådighedsbeløbet i 2022.
  • Du skal som enkelt kunstner udfylde et felt for hver fonogramtitel ikke enkeltnummer (skæring), hvor du skriver titlens faustnummer. Faustnummeret SKAL slås op på https://bibliotek.dk, hvorfra du skal "klippe-klistre" det (via valgmuligheden "Link til denne post"). BEMÆRK at korrekt anført faustnummer er en forudsætning for, at fonogrammet kan opnå tilskud. Se vejledning i at finde faustnummer her.
  • Du skal under Kunstnerkategori afkrydse arten svarende til det omfang, du har medvirket på fonogramtitlen. Har du flere roller af ens omfang, skal du sætte flere krydser i samme titel. Har du som musiker medvirket på et helt fonogram, skal du angive dette, selvom om andre musikere også har medvirket på hele fonogrammet.
  • Er du solist, defineres du som hovedudøver. Du kan også være en solist med større ensemble eller større forestillinger som musicals eller operaer. Du kan ikke samtidig sætte kryds i kategorien musiker, hvis du er solist.
  • Er du dirigent/kapelmester defineres du som en musikalsk leder af et større ensemble.
  • I skal som gruppe, kor eller orkester (mindst 18 medlemmer) opgive navn, adresse og CPR-nummer på den kontaktperson, der kan tegne gruppen økonomisk, med mindre det er et selskab med et CVR-nummer. Skifter gruppen navn, skal I oplyse både det gamle og det nye navn ved senere ansøgninger.
  • I skal som gruppe, kor eller orkester (mindst 18 medlemmer) kun sætte kryds i felt 9 Kollektiv ansøgning. Hvis I også har været kollektivskabende, skal I også afkrydse felt 5.
  • Hvis I som gruppe, kor eller orkester har forskellig besætning på en fonogramtitel og ønsker fordeling på det, må I søge individuelt for hver fonogramtitel

Læs mere om kriterierne for uddelingen af Rådighedsbeløbet 

Økonomi

Folketinget har bevilget 6.249.456 kr. til Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. i 2021. Af disse er 5 % øremærket indlæsere af netlydbøger.

Se listen over modtagerne af Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.

Hvornår får du svar?

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, får du automatisk en kvittering på skærmen med et referencenummer. Du vil efterfølgende modtage en e-mail med din ansøgning vedhæftet, hvor dit CPR-nummer er fjernet af sikkerhedsmæssige grunde. Får du ikke en kvitteringsmail, bør du kontakte os for at sikre, at din ansøgning er gået igennem.

Din ansøgning sendt senest d. 1. december 2020 bliver behandlet til udbetaling i 2021, hvor du vil høre fra os i forbindelse med udbetalingen 22. marts 2021. Din ansøgning sendt senest d. 31. december 2021 bliver behandlet til udbetaling i 2022, hvor du vil høre fra os i forbindelse med udbetalingen i 2022.

Når rådighedsbeløb for grammofonplader mv. er blevet udbetalt, modtager du en opgørelse med titelliste i din e-Boks. Det er vigtigt, at du gennemgår din titelliste grundigt for at sikre, at vi har fået alle dine ansøgte titler med i beregningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, får du automatisk en kvittering på skærmen med et referencenummer. Du vil efterfølgende få en e-mail med din ansøgning vedhæftet, hvor dit CPR-nummer er fjernet af sikkerhedsmæssige grunde. Får du ikke en kvitteringsmail, bør du kontakte os for at sikre, at din ansøgning er gået igennem.

Du kan finde din titelliste i din e-Boks.

 

 

Lovgrundlag

Du finder regelgrundlaget i Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift og senere ændringer i Lov nr 676 af 8. juni 2017 og Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017 om biblioteksafgift.

 

 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)