Bibliotekspenge for musik og lyd – indlæsere af lydbøger

Dette er ansøgningsskemaet for indlæsere af lydbøger, der søger om del i bibliotekspenge for musik og lyd, også kaldet rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Her finder du vejledning til, hvordan du tilmelder dig og registrerer nye værker siden sidste udbetalingsrunde.
Note:

OBS! For at tilgå ansøgningsskemaet skal du bruge enten Google Chrome eller Firefox som browser.

Frist

    31.12.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Indlæsere af lydbøger og netlydbøger har mulighed for at få andel i bibliotekspenge for musik og lyd. Det er en forudsætning, at dine lydbøger er udgivet i Danmark og kan benyttes på bibliotekerne og via bibliotekernes digitale udlånstjeneste eReolen.

Hvem kan ikke søge

  • Indlæsere af lydaviser
  • Indlæsere af lydtidsskrifter

Hvad er formålet med ordningen?

Bibliotekspenge for musik og lyd har til formål at støtte kunstnere og indlæsere af lydbøger, hvis musik og lyd er til udlån på folke- og skolebiblioteker i Danmark. Bibliotekspenge for musik og lyd, det såkaldte ’rådighedsbeløb for grammofonplader mv.’ er en kulturstøtte med en årlig bevilling på finansloven. 

Sådan vurderes din ansøgning

Bibliotekspenge for musik og lyd fordeles af et udvalg med repræsentanter for kunstnernes organisationer. Størstedelen (95 %) fordeles i en halvdel til de skabende kunstnere, og den anden halvdel af beløbet fordeles blandt de udøvende kunstnere. Fem procent af den årlige ramme er øremærket indlæsere af netlydbøger.

Udregningen af bibliotekspenge for musik og lyd øremærket indlæsere af netlydbøger er baseret på følgende model: lydbogens minuttal ganget med faktorerne om tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse. 

Udregningen laves dermed på baggrund af antallet kommuner, hvor netlydbogen kan lånes, antallet kommuner, hvor netlydbogen er blevet udlånt, og antallet af totale udlån for titlen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal bruge vores elektroniske ansøgningsskema, som du tilgår via den røde boks her på siden yderst til højre. Du kan registrere max 5 titler ad gangen. 

Det er vigtigt, at du indsender dine netlydbøgers ISBN-numre og/eller bognumrene på netlydbøgerne fra NOTA.

Læs mere om, hvordan du finder ISBN-numre og bognumre på dine netlydbøger

Økonomi

Folketinget bevilger årligt godt 6 mio. kr. til udbetaling af bibliotekspenge for musik og lyd. Af disse er 5 % øremærket til indlæsere af netlydbøger.

Læs om dato for årets udbetaling, årets beløb til udbetaling mv.

Hvornår får du svar?

Hvis du har sendt din ansøgning senest 31. december 2021, vil den kunne indgå i beregningen af bibliotekspenge til udbetaling i 2022. Du vil efterfølgende høre fra os i forbindelse med udbetalingen 22. marts 2022. Næste ansøgningsfrist er 31. december 2022 til mulig udbetaling af bibliotekspenge for musik og lyd i 2023.

Du modtager en opgørelse med din titelliste i din e-Boks, når den årlige beregning af bibliotekspenge for musik og lyd er udbetalt. Det er vigtigt, at du gennemgår din titelliste grundigt for at sikre, at vi har fået alle dine ansøgte titler med i beregningen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, får du automatisk en kvittering på skærmen med et referencenummer. Du vil efterfølgende modtage en e-mail med din ansøgning vedhæftet, hvor dit CPR-nummer er fjernet af sikkerhedsmæssige grunde.

Får du ikke en kvitteringsmail, bør du kontakte os for at sikre, at din ansøgning er gået igennem. Du kan skrive til os via kontaktformularen "Send besked" her på siden.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. maj 2022