Bibliotekspenge for musik og lyd – individuel ansøgning (musik)

Dette er det individuelle ansøgningsskema for bibliotekspenge for musik og lyd, også kaldet rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Her finder du vejledning til, hvordan du tilmelder dig og registrerer nye værker siden sidste udbetalingsrunde.
Note:

OBS! For at tilgå ansøgningsskemaet skal du bruge enten Google Chrome eller Firefox som browser.

Frist

  31.12.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

 • Skabende kunstnere (komponister, tekstforfattere og oversættere af sangtekster)
 • Udøvende kunstnere (musikere, solister, dirigenter, musikgrupper, kor og orkestre)

Du kan komme i betragtning til bibliotekspengene for musik og lyd for de cd'er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som kan lånes via danske folke- og skolebiblioteker. 

Hvem kan ikke søge

 • Bidragydere til projektidéer
 • Producere
 • Skabende og udøvende kunstnere på cd-rom eller video
 • Skabende og udøvende kunstnere på en single eller opsamlingsudgivelse, hvor bidraget er at finde på anden cd

Hvad er formålet med ordningen?

Bibliotekspenge for musik og lyd har til formål at støtte kunstnere og indlæsere af lydbøger, hvis musik og lyd er til udlån på folke- og skolebiblioteker i Danmark. Bibliotekspenge for musik og lyd, det såkaldte ’rådighedsbeløb for grammofonplader mv.’ er en kulturstøtte med en årlig bevilling på finansloven. 

Sådan vurderes din ansøgning

Bibliotekspenge for musik og lyd fordeles af et udvalg med repræsentanter for kunstnernes organisationer. Størstedelen af pengene (95 %) fordeles i en halvdel til de skabende kunstnere, og den anden halvdel af beløbet fordeles blandt de udøvende kunstnere. Fordelingen sker efter et skøn over, hvor udbredt en kunstners værker er på bibliotekerne. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen. Fem procent af den årlige ramme er øremærket indlæsere af lydbøger.

Læs mere om fordelingsudvalget

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal bruge vores elektroniske ansøgningsskema, som du tilgår via den røde boks her på siden yderst til højre. Du kan registrere max 10 fonogramtitler ad gangen.

FORKLARING PÅ ELEMENTER I ANSØGNINGEN: 

 • Fonogramtitel: Du skal kun udfylde ét felt for hver fonogramtitel og ikke for hvert enkelt nummer (skæring).
 • Ét faustnummer for hver fonogramtitel – brug link: Under hver fonogramtitel skriver du titlens faustnummer. Du finder fonogrammets faustnummer ved at slå op via www.bibliotek.dk. Her kopierer du faustnummeret via funktionen "Link til denne post". BEMÆRK at korrekt anført faustnummer er en forudsætning for, at fonogrammet kan opnå tilskud. Se vejledning i at finde faustnummer
 • Kunstnerkategori: Her skal du afkrydse den kategori, der svarer til det omfang, du har medvirket på fonogramtitlen. Du har mulighed for at sætte flere kryds, hvis du har flere roller af ens omfang. Har du som musiker medvirket på et helt fonogram, skal du angive dette – også selvom om andre musikere har medvirket på hele fonogrammet.
 • Solist? Hvis du er solist, defineres du som hovedudøver. Du kan også være en solist med større ensemble eller større forestillinger som musicals eller operaer. Du kan ikke samtidig sætte kryds i kategorien musiker, hvis du er solist.
 • Dirigent/kapelmester? Er du dirigent/kapelmester defineres du som en musikalsk leder af et større ensemble.

Du kan læse om gruppekategorierne under ansøgningsskemaet ’Bibliotekspenge for musik og lyd – kollektiv ansøgning (musik)'

Læs om, hvordan bibliotekspenge for musik og lyd beregnes

Økonomi

Folketinget bevilger årligt godt 6 mio. kr. til udbetaling af bibliotekspenge for musik og lyd. Af disse er 5 % øremærket til indlæsere af netlydbøger.

Læs om dato for årets udbetaling, årets beløb til udbetaling mv. 

Hvornår får du svar?

Hvis du har sendt din ansøgning senest 31. december 2021, vil den kunne indgå i beregningen af bibliotekspenge i 2022. Du vil efterfølgende høre fra os i forbindelse med udbetalingen 22. marts 2022. Næste ansøgningsfrist er 31. december 2022 til mulig udbetaling af bibliotekspenge for musik og lyd i 2023.

Du modtager en opgørelse med din titelliste i din e-Boks, når den årlige beregning af bibliotekspenge for musik og lyd er udbetalt. Det er vigtigt, at du gennemgår din titelliste grundigt for at sikre, at vi har fået alle dine ansøgte titler med i beregningen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, får du automatisk en kvittering på skærmen med et referencenummer. Du vil efterfølgende modtage en e-mail med din ansøgning vedhæftet, hvor dit CPR-nummer er fjernet af sikkerhedsmæssige grunde. Får du ikke en kvitteringsmail, bør du kontakte os for at sikre, at din ansøgning er gået igennem.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 20. september 2022