Biblioteksafgift for efterlevende – tilmelding

Er du efterlevende efter en modtager af bibliotekspenge for bøger, skal du tilmelde dig biblioteksafgift som efterlevende for at kunne modtage bibliotekspenge.
Note:

OBS! For at tilgå ansøgningsskemaet skal du bruge enten Google Chrome eller Firefox som browser.

Frist

    01.02.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Efterlevende til en afdød modtager af bibliotekspenge, der har tilmeldt sig biblioteksafgift inden 2003. Den afdøde har tilmeldt sig før 2003, hvis forfatternummeret er lavere end DF 30.000.

Du kan være berettiget som efterlevende, hvis du er:

  • Ægtefælle
  • Samlever. Defineres som en person, som afdøde samlevede med på dødstidspunktet. Samlivet skal have varet i mindst fem år.
  • En fraskilt ægtefælle såfremt ægteskabet har varet mindst fem år, og der ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag.
  • Barn under 18 år, såfremt den anden forælder er død eller ikke berettiget.

Hvem kan ikke søge?

Efterlevende til en afdød modtager af bibliotekspenge for bøger, der har tilmeldt sig biblioteksafgiftsordningen efter 2003. Den afdøde har tilmeldt sig efter 2003, hvis forfatternummeret er højere end DF 29.999.

Hvad er formålet med ordningen?

Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning til dansk sprog og kultur med en årlig bevilling på finansloven, der har til formål at støtte forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis bøger/værker benyttes på Danmarks folkebiblioteker, folkeskolens pædagogiske læringscentre og eReolen. 

Læs mere om:

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Som efterlevende skal du anvende det elektroniske tilmeldingsskema for efterlevende, som du finder her på siden. I skemaet skal du vedhæfte skifteretsattest, vielsesattest eller om nødvendigt bopælsattest. I skemaet skal du bruge NemID

Har du ikke et dansk CPR-nummer? Du kan få tilsendt et tilmeldingsskema uden CPR-nummer ved at sende en e-mail til litt@slks.dk. 

Økonomi

Hvis du er berettiget til at modtage bibliotekspenge som efterlevende, kan du få 50 % af de bibliotekspenge, som den afdøde kunne opnå.

Folketinget bevilger årligt godt 180 mio. kr. til udbetaling af bibliotekspenge for bøger.

Læs mere om dato for årets udbetaling, beløb øremærket bibliotekspenge, udbetalingsgrænser mv.

Hvornår får du svar?

Hvis du har tilmeldt dig senest 1. februar 2021, vil du kunne indgå i beregningen af bibliotekspenge til udbetaling i 2021, og du vil høre fra os i forbindelse med udbetalingen 9. april 2021. 

Når den årlige biblioteksafgift er fordelt, vil du modtage en opgørelse i din e-Boks. Det er vigtigt, at du gennemgår titellisten grundigt for at sikre, at vi har fået alle titler med i beregningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har udfyldt tilmeldingsskemaet, får du automatisk en kvittering på skærmen med et referencenummer. Du vil efterfølgende modtage en e-mail med din tilmelding vedhæftet. Får du ikke en kvitteringsmail, bør du kontakte os for at sikre, at din tilmelding er gået igennem.

Lovgrundlag

Du finder lovgrundlaget for udbetaling af biblioteksafgift til efterlevende i
§ 3, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 og senere ændringer i Lov nr 676 af 8. juni 2017 om biblioteksafgift og Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017 om biblioteksafgift.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biblioteksafgift: BEK nr. 243 af 19. marts 2020

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)