Slots- og Kulturstyrelsen

Biblioteksafgift for bøger – Dokumentation for bidrag til antologier mv.

Du skal dokumentere dit bidrag, hvis du har bidraget til en bog med flere end 3 bidragydere, hvis du ikke er nævnt som bidragyder i Nationalbiografien, eller hvis du er illustrator på en oversættelse. Du skal også indsende dokumentation for e-bøger, selvom en trykt udgave allerede er opført på din titelliste.

Frister:

 • 31. december 2020

* Note: OBS! For at tilgå ansøgningsskemaet skal du bruge enten Google Crome eller Firefox som browser.

Hvem kan søge?

 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, der har bidraget til en bog med mere end 3 bidragydere.
 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, som ikke er nævnt i Nationalbibliografiens registrering af bogen. (Dette gælder ikke for bidragydere til sangbøger og leksika).
 • Illustratorer, der har illustreret til en oversættelse
 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, der ønsker, at registreringen i primære og sekundære bidragydere i Nationalbibliografien fraviges.

Hvem kan ikke søge?

 • Forfattere til fremmedsprogede værker.
 • Forfattere til bøger, hvor mere end halvdelen er fremmedsproget tekst.
 • Forfattere til bøger, hvor mere end halvdelen er oversat fra fremmedsprog.
 • Bidragydere til sangbøger og leksika, hvor bidragyderne ikke er nævnt i Nationalbibliografien.
 • Andre bidragydere (f.eks. redaktører el. faglig/sproglige bearbejder).
 • Illustratorer, der kun har illustreret bogens omslag, eller som kun har leveret mindre illustrerede bidrag til bogen.
 • Bidragydere til aviser og tidsskrifter.
 • Forfattere mfl. til bidrag, der fylder mindre end 5 procent af bogens samlede sidetal (dette gælder ikke for antologier).
 • Bidragydere til dvd.
 • Bidragydere til ibøger

Hvad er formålet med ordningen?

Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning til dansk sprog og kultur med en årlig bevilling på finansloven, der har til formål at støtte forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis bøger benyttes på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Sådan beregnes biblioteksafgiften

Folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiske læringscentre indberetter ved årets udgang deres bestand af bøger eller lydbøger. Det sammenholdt med Nationalbibliografiens registreringer af titlernes genre og sidetal mv. ligger til grund for din titelliste og opgørelse af biblioteksafgift det efterfølgende år.

Læs mere her om, hvordan fysisk biblioteksafgift beregnes.
Her kan du læse om, hvordan e-bøger beregnes.

Der kræves dokumentation for bidrag i tilfælde af nedenstående:

 • For bidragydere, der ikke er nævnt i Nationalbibliografien (undtagen bidragydere til sangbøger og leksika).
 • For bøger med flere end tre bidragydere. Her indeholder Nationalbibliografien kun det først nævnte navn i bogen.
 • For antologier og andre samlingsværker (f.eks. digt- og novellesamlinger) af flere forfattere. Her nævner Nationalbibliografien måske redaktøren (som ikke kan søge om biblioteksafgift), men ikke de forfattere, illustratorer og evt. oversættere, hvis bidrag indgår i samlingsværket.
 • For årbøger. Her indeholder Nationalbibliografien normalt ingen af bidragyderne. Læs mere om Nationalbibliografien her. Se hvordan din bog er registreret i Nationalbibliografien på www.bibliotek.dk.

Der skal også indsendes dokumentation i disse tilfælde:

 • For bidrag til nye udgaver af bøger og lydbøger, du tidligere har indsendt dokumentation for.
 • For omslagsillustrationer. Hvis du udover at have lavet illustrationer til en bog også har lavet omslagsillustrationen til samme bog og ønsker, at denne skal medregnes i det samlede antal illustrationer.
 • For illustrationer til danske udgaver af oversatte bøger. Har du udført illustrationer specielt hertil, kan du blive berettiget til afgift, hvis du indsender dokumentation i form af skriftlig bekræftelse fra forlaget sammen med oplysning om, hvor mange illustrationer, du har i bogen.
 • For fravigelse/ændring i Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere. Der skal indsendes en begrundet ansøgning med redegørelse for, hvilke særlige forhold, der kan begrunde en sådan afvigelse. Herunder – hvis muligt – en erklæring fra den berørte bidragyder, der godkender ændringen.
 • For fravigelse/ændring i fordelingen af afgift mellem flere oversættere på en bog. Der skal indsendes en begrundet ansøgning med redegørelse for, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. Herunder – hvis muligt – en erklæring fra den berørte bidragyder, der godkender ændringen.
 • For bidrag til e-bøger, selvom en trykt udgave allerede er opført på din titelliste.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal sende titelblad, kolofon, og hvis der tale om bidrag til antologier, en komplet indholdsfortegnelse, og om nødvendigt en fyldig redegørelse for dit bidrags art og omfang.

Er du illustrator, skal du oplyse antallet af illustrationer i bogen (inklusive forside). 

Du skal sende dokumentation via vores elektroniske skema til dokumentation senest d. 31. december 2019, hvis bogen skal kunne give ret til afgift det følgende år i 2020. Du finder skemaet her på siden. Frist for ansøgning med dokumentation er 31. december 2020 for bøger, der kan give afgift i 2021.
Nyt skema åbner for dokumentation 27. marts, når du modtager brev om din biblioteksafgift for 2020.

Økonomi

Folketinget har bevilget 183.121.281 kr. til biblioteksafgift i 2020.

Udbetalingsgrænsen for udbetalte beløb er 1.327 kr. i 2020.
Ny lov i 2018 er vedtaget, hvor minimumsgrænsen i 2018 er sænket til 1.250 kr. + satsregulering.
De reducerede midler fordeles ved nye beregninger mellem de forfattere, oversættere og andre, der i 2020 modtager mindst 1.327 kr. og højst 5.306 kr. i biblioteksafgift.

Hvornår får du svar?

Vi behandler din dokumentation modtaget senest 31. december 2019 til beregningen af biblioteksafgift i 2020.

Lovgrundlag

Du finder regelgrundlaget i Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift og senere ændringer i Lov nr 676 af 8. juni 2017 og Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017 om biblioteksafgift.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)