Statens Kunstfond

Arbejdslegater til skabende scenekunstnere

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere indenfor scenekunst.

Område:

Frister:

  01. marts 2020

* Note: Ansøgningsfristen er kl 23.59. BEMÆRK: Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen 1. marts 2019. Der kan komme ændringer i 2020.

Hvem kan søge?

Udvalget støtter udviklingen af skabende kunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.

Statens Kunstfond yder ikke støtte til:

 • Produktion af forestillinger
 • Bogprojekter om Scenekunst (eller relaterede emner)
 • Hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de har mulighed for at søge arbejdslegater i såvel Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur som i Legatudvalget for Scenekunst.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her.   

Støtten retter sig primært mod enkeltpersoner. Hvis flere personer vil søge om et fælles legat, skal hvert medlem af eksempelvis kunstnerkollektivet indsende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Af ansøgningsteksten og eksemplerne skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Da Legatudvalget for Scenekunsts midler er begrænsede, kan udvalget desværre ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. 

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Legatudvalget for Scenekunst lægger i sin vurdering af ansøgningen især vægt på at støtte kunstnere inden for scenekunst, som:

 • har et personligt og originalt formsprog
 • vil udfordre sig selv gennem fordybelse og har mod til at udvikle sit særlige kunstneriske udtryk
 • kan bidrage til fornyelse af kunstarten og åbne vores øjne for den verden, vi lever i

Hvad definerer en skabende kunstner?
Legatudvalget for Scenekunst ønsker at se betegnelsen "skabende kunstner" som et overordnet begreb, der ikke kun bestemmes af de forskellige professioner inden for scenekunsten.

Ved vurderingen af en ansøgning lægger udvalget primært vægt på to ting: Ansøgers tidligere scenekunstneriske produktion samt den udviklingsproces, som ansøger ønsker at få støtte til.

Det er vigtigt, at det arbejde, man søger støtte til, indebærer en kunstnerisk udvikling. Derudover er det afgørende, at udvalget kan se, at ansøger har haft en central og selvstændig kunstnerisk funktion i en eller flere af vedkommendes tidligere scenekunstneriske produktioner.

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget ansøger i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, hvor du vedhæfter dine bilag på skemaets sidste side. Det er en god idé at have alle bilag klar, inden du udfylder skemaet. 

Dine bilag skal indeholde følgende:

 • En kort motiveret ansøgning på max. 3 normalsider (à 2400 anslag pr. side), som beskriver, hvad det er, du søger om tilskud til. Der lægges vægt på, hvor du er i din kunstneriske udvikling som skabende kunstner, hvad du har lavet tidligere, og hvor du er på vej hen. Ansøgningsteksten skal rumme refleksioner over de seneste års kunstneriske arbejde
 • CV på max. 1 side, hvor det tydeligt fremgår, hvad du har lavet som skabende kunstner
 • Dokumentation for kunstnerisk arbejde
  Udvalget ønsker udelukkende at se eksempler, som er relevante for ansøgningen. Dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde kan ske i form af mediefiler eller links til hjemmesider. Dokumentationen kan være oplæg, treatments, videomateriale samt synopser med beskrivelse af tidligere og kommende arbejde.

Husk at være opmærksom på, at:

 • du kan samle dine bilag til 1 fil, f.eks. PDF eller Word
 • de vedhæftede bilag kan maks. fylde 15 MB i alt
 • bilag ikke må zip-komprimeres

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Scenekunst fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om et treårigt arbejdslegat. Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Tildelinger

Hvis du bliver tildelt et legat, bliver det udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR- eller CVR-nummer, som oplyst i din ansøgning. Udbetalingen sker inden for tre uger, efter du har modtaget svarbrevet.

Hvis du bliver tildelt et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR- eller CVR-nummer. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger, uden at du skal foretage dig noget. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil kunne finde datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev. 

Modtagere af treårige arbejdslegater vil efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for deres kunstneriske arbejde.  

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du vil få svar pr. mail senest tre måneder efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for, at ansøgning og bilag er modtaget. 

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest tre måneder efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne gjort klar til udvalget, udsendt, læst og behandlet. 

Svar på ansøgningen bliver sendt pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)