Arbejdslegater til nye talenter inden for kunsthåndværk og design

Arbejdslegater til nye talenter inden for kunsthåndværk og design
Note:

Bemærk, at ansøgningsfristen den 3. februar 2025, kl. 14:00. Du kan først søge puljen en måned før fristen og du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor puljen kan søges i tilskudsportalen.

Frist

 • 03.02.2025, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Skabende kunsthåndværkere og designere med tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.

Formålet med ordningen er at støtte kunsthåndværkere og designere, som for nyligt er indtrådt på scenen. Det kan være på baggrund af nylig færdiggjort uddannelse, karriereskift eller lignende. 

Illustratorer, der arbejder med grafiske fortællinger opfordres til at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.

Udvalget beder om, at du vurderer hvilken pulje, du vil søge frem for både at søge arbejdslegat og arbejdslegat til nye talenter.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

 

Du kan ikke søge tilskud til:

 • konkrete projektudgifter, eksempelvis til produktion eller formidling.

Søger du tilskud til et specifikt projekt, skal du i stedet søge Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Designs puljer. Du kan læse mere om disse puljer her.

 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at fremme kunsten i Danmark. I ordningen rettet mod nye talenter prioriteres talentfulde kunsthåndværkere og designere, som er nye på området. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

I denne ordning prioriterer udvalget ansøgninger fra nye talenter, som for nyligt er indtrådt på kunsthåndværk- og designscenen men arbejder selvstændigt med kunstnerisk arbejde.

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget arbejder for at fremme og understøtte høj kunstnerisk kvalitet inden for vores fagområde. Ved dette forstår udvalget kunsthåndværk og design som udviser vilje og mod til at udforske, udvikle og udfordre design og kunsthåndværkområdet og det omgivende samfund på baggrund af en stærk faglig integritet og med blik for en bæredygtig udvikling i bred forstand.

 • Ved at udforske forstår udvalget en praksis med fokus på processen, en vilje til gå i dybden med uprøvede tanker og til at eksperimentere og afprøve metoder, materialer og faglige grænser
 • Ved at udvikle, eller raffinere, forstår udvalget en vedholdende forfinelse af håndværk og kunnen og mod til at arbejde med en egenartet praksis
 • Ved at udfordre forstår udvalget en aktiv forholden sig til og udfordren af omgivelserne, og at der udvises risikovillighed og fagligt og samfundsmæssigt mod og engagement

Kunsthåndværk og design er et bredt område og udvalget ønsker at støtte praksisser med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området, heriblandt, men ikke begrænset til keramik, glas, tekstil, beklædning, møbel, produkt, digitalt design, grafik, illustration, immaterielt design, smykker, udtryk på tværs af medier og fagområder mm.

Endvidere ønsker udvalget at støtte op om praksisser, som understøtter børn og unges møde med design og kunsthåndværk og styrker deres selvforståelse som medskabere af den verden, de er en del af, samt at understøtte, at kunsthåndværk og design når ud i hele landet.

Derudover skal du være opmærksom på det følgende:

 • Et arbejdslegat skal søges til egen kunstneriske udvikling og uddeles ikke til eksempelvis løn under praktik eller til kunstnerisk udviklingsarbejde på uddannelsesinstitutioner (KUV).

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En kortfattet motiveret ansøgning på maksimum en sides tekst á 2400 tegn inklusive. Da udvalget har begrænset tid til at læse ansøgningerne læses kun en side pr ansøgning. I ansøgningen skal du beskrive dit kunstneriske arbejde, herunder en beskrivelse af, hvilke ideer, der optager dig i forhold til dit fortsatte kunstneriske arbejde. Procesbeskrivelser og beskrivelser af eksperimenter er velkomne. 
 • Et kort CV - maksimum 1 side 
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde inden for kunsthåndværk eller design på maksimum 10 sider med højst fire billeder pr. side (fil format: Word eller PDF). Billederne skal være dokumentation med hovedvægt på de seneste tre års kunstneriske arbejde. Inkluder gerne en side der giver indblik i din proces. Billederne skal være forsynet med en meget kort billedtekst (fx værktitel, materiale, produktionsår, mål). Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre, og du skal tydeliggøre hvad din del er i et samarbejdsprojekt. Ansøgere, der arbejder i medier som involverer bevægelse eller lyd, kan lave en 1 min. lang video og linke til denne fra ansøgningen.

I ansøgningen kan du angive et link til dit website. Det er dit ansvar, at linket og websitet virker og at materialet er tilgængeligt via linket. Materiale via website behandles som sekundært materiale. 

Er I flere personer, der vil søge om et legat med baggrund i et samarbejde, skal hvert medlem af gruppen sende en ansøgning. Det skal fremgå tydeligt hvem der samarbejder. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag med dokumentation for arbejde. Ansøgningerne vil som udgangspunkt blive behandlet individuelt. Er I en gruppe med fælles CVR-nummer, kan I også søge om et fælleslegat i en fællesansøgning. 

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maks. må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Word. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter
 • at hvis du søger arbejdslegat hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design, beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger efter, du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vi indberetter legatet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du legatet i dit CPR-nummer, indberettes legatet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

 

Opdateret 31. marts 2023