Statens Kunstfond

Arbejdslegater – musik

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere inden for musik.

Område:

Frister:

    29. januar 2020

* Note: Ansøgningsfristen er kl. 23.59 den 29. januar 2020

Vi oplever i øjeblikket tekniske problemer med vores ansøgningsskemaer. Derfor anbefaler vi, at du benytter dette direkte link til skemaet: https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?formId=2231&doctype=1

Hvem kan søge?

Komponister, sangskrivere og lydkunstnere inden for alle genrer.

Støtten retter sig primært mod enkeltpersoner. Hvis flere personer vil søge om et fælles legat, skal hvert medlem af gruppen indsende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Af ansøgningsteksten og musikeksemplerne skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad. Hvis du co-writer, skal der blandt musikeksemplerne være eksempler på eget materiale.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her.

Modtagere af treårige arbejdslegater vil efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for deres kunstneriske arbejde.

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds overordnede kriterium for tildeling af arbejdslegater er det kunstneriske talent og den kunstneriske produktion.

Udvalget arbejder med et kunstnerisk kvalitetsbegreb i konstant bevægelse, hvor kvalitet også defineres i forhold til den sammenhæng, den indgår i.

Legatudvalget for Musik  lægger i sin vurdering af kunstnerisk kvalitet særlig vægt på

  • musik, der er selvstændig, personlig og original i sit udtryk
  • musik, der er ambitiøs i sin beherskelse af musikalske virkemidler
  • musik, der afsøger nye udtryksmuligheder
  • musik, der er overraskende eller lovende

Udvalget lægger desuden vægt på kunstnerisk virksomhed der

  • argumenterer for og italesætter sin kunstnerisk-kompositoriske kvalitet
  • indtænker sig aktivt i sit musikfællesskab, forholder sig til publikum og samfundet i det hele taget

Statens Kunstfond kan ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger, men må prioritere i det samlede felt af ansøgninger.

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Skønnet bliver foretaget for at sikre en rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det digitale ansøgningsskema (hent skemaet som PDF nederst på Slots- og Kulturstyrelsens side om puljen) og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang, da skemaet kun kan være åbent i 15-20 minutter.

Nedenstående bilag skal vedhæftes i det digitale ansøgningsskema. Alle bilag må tilsammen højst fylde 20 MB. Det kan derfor være nødvendigt at komprimere musikfiler. Zip-filer må ikke indsendes.

OBS: Ansøgninger uden mp3-filer behandles ikke.

Bilag 1: Obligatorisk bilag
Det obligatoriske bilag består af en skabelon i Word, som du skal åbne, udfylde og vedhæfte på den sidste side i det digitale ansøgningsskema.

I skabelonen skal følgende inkluderes:

- Motiveret kortfattet ansøgningstekst (max 1 side) med oplysninger om de seneste års kunstneriske virke samt en kort beskrivelse af musikalske idéer eller arbejdsopgaver, du søger til.
- CV (max 1 side)
- Kunstnerisk dokumentation: Skriv en prioriteret oversigt over max 3 musikværker/lydeksempler af nyere dato. Angiv titel, årstal og komponist for hvert eksempel og giv evt. kort beskrivelse. Musikværkerne/lydeksemplerne indsendes som bilag 2 i mp3-format. Musikværk/lydeksempel 1 skal være prioritet 1 etc. (se nedenfor). Som bilag 3 kan indsendes partitur (udsnit), nodeeksempler, skitser, tekst, m.v. i pdf-format. Disse må gerne være relateret til eksemplerne i bilag 2. Herudover kan du anføre max 2 links til fx hjemmeside eller Youtube. Links skal gå direkte til den side, hvor oplysningerne findes. Giv hvert link en overskrift.

Skabelon til obligatorisk bilag 1 (SKAL UDFYLDES OG VEDHÆFTES ANSØGNINGEN)

Bilag 2: Obligatorisk audio i mp3-format
Max tre mp3-filer med musikværker. Den første mp3-fil skal være 1. prioritet etc.

Bilag 3: Supplerende dokumentation i pdf-format (ikke-obligatorisk)
Kan indeholde øvrige dokumentation: partitur (udsnit), nodeeksempler, skitser, tekst m.v. af nyere dato. Vedhæftningen skal være i pdf-format og må ikke overstige mere end 15 sider i alt.

Ansøgninger uden mp3-filer behandles ikke.
Du er selv ansvarlig for at vedhæfte de rigtige mp3-filer.
Du er selv ansvarlig for, at det elektroniske ansøgningsskema er udfyldt korrekt.
Du er selv ansvarlig for, at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

Økonomi

Du skal ikke ansøge om et bestemt beløb.

Hvis Legatudvalget for Musik imødekommer ansøgningen, fastlægger udvalget beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om treårigt arbejdsstipendium.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tildelinger. Find listen over tildelinger her.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for at ansøgning og bilag er modtaget.

I løbet af behandlingstiden bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, der vurderer din ansøgning, læs mere om udvalget her.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)