Statens Kunstfond

Arbejdslegater – Billedkunst

Forventet ansøgningsfrist: 15. januar 2020. Her kan billedkunstnere søge arbejdslegater, herunder treårige arbejdslegater.

Område:

Frister:

  15. januar 2020

* Note: Forventet ansøgningsfrist er kl. 23:59 den 15. januar 2020.

Hvem kan søge?

Danske billedkunstnere og billedkunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.

Studerende? Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse.

Kunstnergruppe? Er I flere personer, der arbejder sammen som kunstnergruppe, skal alle medlemmer af gruppen indsende en elektronisk ansøgning hver, hvori alle kunstnere i gruppen bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. 

Enkeltmandsfirma? Har du som kunstner et enkeltmandsfirma, kan du vælge at ansøge med CVR-nr. i stedet for CPR-nr. Vær dog opmærksom på, at der skal være en NemKonto tilknyttet til CVR-nummeret.

Flere kunstarter? Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegater inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her. 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Dog er udvalgets midler begrænsede, og udvalget kan desværre ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget prioriterer ansøgninger, hvori der kort og konkret redegøres for den kunstneriske praksis, gennem et overskueligt billedmateriale og med relevante links. Når udvalget prioriterer ansøgningerne, vurderer det først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Det nuværende udvalg lægger særlig vægt på ét eller flere af følgende kriterier:

 • Originalitet - at værket og den kunstneriske praksis har en egenart i forhold til et kunstnerisk felt.
 • Professionalisme - at den kunstneriske praksis bliver udfoldet i professionelle sammenhænge med højt kunstfagligt niveau.
 • Bevidsthed om kontekst - at den kunstneriske praksis viser et reflekteret forhold til idé, medie, historie og samtid, og hvordan praksisformen/værkpræsentationen møder en given kontekst.

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Skønnet bliver foretaget for at sikre en rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, hvor du vedhæfter dine bilag på skemaets sidste side. Det er en god idé at have alle bilag klar, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Legatudvalget modtager ikke fysisk materiale.

Det er vigtigt, at dine bilag indeholder følgende oplysninger:

 • Kort motiveret ansøgning (maks. 1 side), der gør rede for din kunstneriske praksis 
 • Kort CV (maks. 1 side)
 • Billeder (maks. 10 sider). Billederne skal være dokumentation af de seneste års kunstneriske arbejde. Billederne skal være sat op, så selve dokumentet kan læses i højformat. Billederne skal være forsynet med værktitler, materialer, produktionsår og mål. 
 • Evt. blanket til internationale bankoverførsler. Se under økonomi

Links til billeder, lyd- og videofiler? Hvis du som supplement til din ansøgning vil linke til materiale på nettet, skal linket føre til den specifikke side. Links indsættes i ansøgningsskemaet og kan ikke erstatte et bilag med billeder/dokumentation af dit kunstneriske arbejde. 

Husk at være opmærksom på:

 • Du kan maks. vedhæfte 4 bilag.
 • Du kan samle dine bilag til 1 fil, f.eks. PDF eller Word.
 • De vedhæftede bilag kan maks. fylde 15 MB i alt.
 • Bilag må ikke zip-komprimeres.
 • Når du har indsendt en ansøgning, bliver den behandlet, som den er indsendt og modtaget.
 • Tjek selv hvilke bilag der er indsendt via den kvitteringsmail, du får umiddelbart efter, du har indsendt din ansøgning.  

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget fastlægger beløbsstørrelsen på et eventuelt arbejdslegat.

Hvis du bliver tildelt et legat, bliver det udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR- eller CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Udbetalingen sker inden for tre uger efter du har modtaget et svarbrev. 

Hvis du bliver tildelt et tre-årigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger, uden at du skal foretage dig noget. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år.

Overførsel til udenlandsk konto: For at få udbetalt tilsagn til udenlandsk konto, skal du være fraflyttet Danmark, ellers udbetales der udelukkende til NemKonto. Er du fraflyttet Danmark, bedes du udfylde og vedhæfte blanketten for bankoplysninger til internationale bankoverførsler. For at vælge den korrekte blanket skal du tjekke på forhånd, om det pågældende land anvender IBAN-systemet eller ej. 
Se listen over lande der anvender IBAN og vælg den korrekte blanket via link nedenfor.

Blanket: overførsel til lande der anvender IBAN

Blanket: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Hvornår får du svar?

Du får besked om udvalgets afgørelse 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne gjort klar til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Du får svar på din ansøgning via e-mail, og alle tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk. under "tildelinger".

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning, får du en kvitteringsmail umiddelbart efter.

Lovgrundlag

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Din ansøgning bliver vurderet af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Video: vejledning til ansøgning

Se videoen om hvordan man søger puljer under Billedkunst

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)