Kend dit land - Danmarks børn skal med bus se kultur, natur og historie

For at give børn landet over kendskab til Danmarks natur, kultur og historie kan alle landets kommuner nu søge om at være blandt de kommuner, der i skoleåret 2019/20 får tilskud til at sende deres 4. klasses elever på tværs af landet. Hensigten med ordningen er at sende folkeskolens 4. klasser ud på en dannelsesrejse i miniformat, hvor de oplever nye sider af Danmark, som de kan tage med sig videre i livet. Puljen er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet samt Børne- og Socialministeriet.

Område:

Frister:

  15. april 2019

* Note: For private skoler er ansøgningsfristen d.21. marts. via Fordelingssekretariatet. Nærmere informationer på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

Hvem kan søge?

Kommuner kan søge på vegne af folkeskoler.

Private og frie skoler kan søge via Fordelingssekretariatet (mere herom på fordelingssekretariatets hjemmeside).

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at øge børns dannelse gennem øget kendskab til kultur, natur og historie i de egne af landet, som er fjerne fra børnene. Derudover skal projektet inspirere til, at kommuner og skoler selv begynder at udarbejde deres egne mini-dannelsesrejser i stil med Kend dit land-turene.

Kulturministeriet har sammen med Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet samt Børne- og Socialministeriet sammensat 15 ture, som kommunerne kan lægge billet ind på. Turene går på tværs af landet, og rummer mellem 6-9 besøgssteder per tur, hvoraf minimum 2-4 besøgssteder skal besøges. Se det fulde turkatalog på https://kendditland.dk/turkatalog. Se mere om projektet på www.kendditland.dk

Tur 1 Fra Sjælland til Nordjylland:
• Energimuseet – Natur og teknik
• Limfjordsmuseet og Fr. VII’s kanal – Samspillet mellem natur og kultur
• Utzon Center – Arkitektur kobler kreativitet og naturfag
• Kunsten Museum of Modern Art Aalborg – Kreativt læringsforløb i samtidskunst
• Lindholm Høje Museum – Fra oldtid til vikingetid
• Nordsøen Oceanarium – På opdagelse i Nordsøen
• Skagen og Råbjerg Mile – Danmarks nordligste punkt
• Skagens Kunstmuseer – Mød Skagensmalerne

Tur 2 Fra Sjælland til Nordvestjylland: 
• Nyborg Slot – Konge og middelalder
• Mønsted Kalkgruber – Flagermus i det underjordiske
• Stenaldercenter Ertebølle – På besøg i Ertebøllekulturen
• Thorupstrand – Fiskeri ved Skagerak
• Svinkløv / Naturcenter Fosdalen – Natur, der former landskabet
• Kunsten Museum of Modern Art Aalborg – Kreativt læringsforløb i samtidskunst
• Vikingecentret Fyrkat – Vikingeliv
• Teaterskolen Kastali’a – Trivsel og drama 

Tur 3 Fra Sjælland til Vestjylland:
• Kongernes Jelling – Vikingekonger og trosskifte
• AQUA Akvarium og Dyrepark – På opdagelse i Søhøjlandet
• Viborg Museum – Viborgs historie gennem 1000 år
• Holstebro Kunstmuseum – Henry Heerup og symbolernes kraft
• Lemvig Museum – Strandinger og redningsvæsen
• Nationalpark Thy – Udforsk naturen ved Lodbjerg Fyr
• Struer Museum – Lyd, teknik og medier
• Hjerl Hede – Dagligliv på Skovfogedgården

Tur 4 fra Sjælland til Midtjylland: 
• Forsorgsmuseet – Oplev en ægte fattiggård
• Bork Vikingehavn – Vikingetiden på egen krop
• Tipperne – Fugleliv
• Bundsbæk Mølle – Møllerfruen og fattigfolket
• Skjern Å – Et blik på naturen
• Søby Brunkulslejer – Naturen som ressource

Tur 5 Fra Sjælland til Østjylland:
• ARoS Kunstmuseum – Kunst og kreativitet
• Den Gamle By – En sanselig, historisk ramme
• Aarhus Teater – På scenen
• Moesgaard Museum – Mennesket i centrum
• Det Grønne Museum – Jagten, skoven, landbruget og maden
• Gammel Estrup – Livet for herskab og tjenestefolk
• Kattegatcentret – Vi lukker op for din indre havnørd
• Molslaboratoriet – Vild natur
• Jernhatten og Mols Bjerge – Isens spor i landskabet 

Tur 6 Fra Sjælland til Sønderjylland:
• H.C. Andersen Museum – Eventyrets mester
• Tirpitz – Vestkystens skattekiste
• Fiskeri- og Søfartsmuseet – Livet over og under overfladen
• Esbjerg Kunstmuseum – Kunst på nye måder
• Vadehavscenteret og Vadehavet – Havet går op og ned
• Mandø og Vadehavet – Indgangen til Vadehavet
• Historiecenter Dybbøl Banke – I krigens skygge
• Sønderbog Slot – Hele vejen rundt om krigen 1864

Tur 7 Fra Nordjylland til Sønderjylland:
• Horsens Kunstmuseum – Kunsten i øjenhøjde
• Oplevelsescenter Harteværket – Energi, vand og kraft
• Gram Lergrav – På fossiljagt
• Skamlingsbanken – Sønderjyllands højeste punkt
• Fredericia Vold – Soldat på volden
• Trelde Næs og Trelde Skov – Sjælden naturrigdom 

Tur 8 Fra Nordjylland til hovedstadsområdet:
• Spøttrup Borg – Middelalder, tro og overtro
• Geopark Odsherred – Besøgsmarken på Lammefjorden
• Malergården – Et kunstnerhjem
• Roskilde Domkirke – Roskilde Domkirke i 1000 år
• Immigrantmuseet – Indvandringens kulturhistorie
• Nationalmuseet, Prinsens Palæ – Danmarkshistorie
• Naturcenter Amager – Natur og friluftsliv i hovedstaden

Tur 9 Fra Midtjylland til hovedstadsområdet:
• Den Fynske Landsby – Livet på landet
• Arbejdermuseet – Baggårdens børnearbejde
• Rosenborg – Livet på slottet
• Statens Museum for Kunst – Kunsten fortæller
• Naturcenter Amager – Natur og friluftsliv i hovedstaden
• DR Musikariet – Ind i musikken

Tur 10 Fra Østjylland til hovedstadsområdet:
• Trelleborg – Vikingeliv
• ARKEN – Kunst og kreativitet
• DR Byen – Mennesker og medier
• Det Kgl. Teater (Gamle Scene) – Bag scenen
• Dyrehaven i Klampenborg – Natur og forlystelser
• Nivaagaard Malerisamling – Stil skarpt på kunsten
• Ragnarock – Rockens Danmarkshistorie

Tur 11 Fra Sønderjylland til hovedstadsområdet:
• Nyborg Slot – Konge og middelalder
• Vikingeskibsmuseet – Vikinger til søs
• Esrum Kloster og Møllegård – Klosterliv i middelalderen
• Dyrehaven i Klampenborg – Natur og forlystelser
• Det Kgl. Teater (Operaen) – Bag scenen
• Den Blå Planet, Danmarks Akvarium – Livet under vandet

Tur 12 Fra Jylland til Midt- og Sydsjælland:
• Arkæolab – Arkæolog for en dag
• Holbæk Havn – Livet på havnen
• Sagnlandet Lejre – Stenalder, jernalder og vikingetid
• Geomuseum Faxe – Fossilsafari i Faxe Kalkbrud
• Geocenter Møns Klint – Klinten fortæller
• Broby Vesterskov - På opdagelse i naturen
• Sorø Kunstmuseum – Kunst og identitet

Tur 13 Fra det øvrige Danmark til Fyn:
• Johannes Larsen Museet – Naturen i kunsten
• Vikingemuseet Ladby – Vikingekongens sidste rejse
• Jernalderlandsbyen Odins Odense – Træd ind i fortiden
• Forsorgsmuseet – Oplev en ægte fattiggård
• Skovsgaard Gods – Jorden vi dyrker
• Langelandsfortet – Spor fra den kolde krig
• Marstal Søfartsmuseum – Søfart gennem tiderne
• Faaborg Museum – En forunderlig verden af kunst
• Svanninge Bakker og Bjerge – De fynske alper

Tur 14: Fra det øvrige Danmark til Bornholm:
• Bornholms Museum – Solskinsøens fortidshistorie
• Hammershus – Fortællinger fra borgen
• Bornholms Kunstmuseum – Bliv ”Bornholmermaler” for en dag
• Oluf Høst Museet – Kunstnerhjem og eventyrhave
• Bornholms Middelaldercenter – På oplevelse i middelalderen
• Østerlars Rundkirke – Tro i middelalderen
• Ekkodalen – Bornholms største sprækkedal

Tur 15: Fra det øvrige Danmark til Lolland-Falster:
• Fuglsang Kunstmuseum – Kunst og natur
• Lolland-Falster Museum – Livet på herregården
• Knuthenborg Safaripark – Vilde dyr
• Frilandsmuseet ved Maribo og Teatret Masken – Fæstebonden og godsejeren
• Hunseby Kirke – Herregården og kirken
• Lolland-Falsters landskab – Vindmøller og energi

Det bemærkes, at kommuner udenfor Sjælland og Jylland frit kan vælge mellem alle turforslag.

Opgavefordeling mellem kommuner og staten

Projektet er et samarbejde mellem stat og kommuner.

Staten yder tilskud til turene, udarbejder turforslag og undervisningsmateriale og står for kommunikation om Kend dit Land-initiativet. 

Kommunerne står for al øvrig planlægning og gennemførelse af turene, herunder bookning af busser, overnatning og besøgssteder. Der er en høj grad af metodefrihed lokalt til selv at tilrettelægge undervisningsforløb i tilknytning til turene. Efter turenes gennemførsel indsender kommunerne afrapporteringer med regnskab og selvevalueringer af turene.

En bustur er som udgangspunkt planlagt til at inkludere én overnatning og 2-4 besøgssteder. Antallet af overnatninger og besøgssteder kan dog udvides i den lokale planlægning af turene. Det skal dog bemærkes, at turen til Lolland-Falster (tur 15) er udarbejdet som en fuld pakke, hvor man besøger alle de anførte besøgssteder.

Klasser med elever med særlige behov kan få dispensation til at tage på en endagstur.

Sådan vurderes din ansøgning

Følgende mindstekrav skal være opfyldt i de indsendte ansøgninger:

 1. Kommunen tager afsæt i en eller flere af de tilrettelagte ture. Der skal vælges min. 2-4 besøgssteder pr. tur fra turkataloget.
 2. Ansøgningen skal reflektere over og redegøre for, hvordan turene vil indgå i skolernes almindelige undervisning.
 3. Afvikling af turene skal finde sted i skoleåret 2019/20. Det skal fremgå af ansøgningen, hvor mange børn og klasser, der forventes at deltage i Kend dit land.
 4. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan kommunen planlægger at formidle erfaringerne fra projektet, herunder fx på de sociale medier eller ved fremlæggelser fra de deltagende børn.
 5. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan kommunen vil understøtte skolernes arbejde med Kend dit land.
 6. Ansøgningen skal indeholde budget med den samlede pris for turene, opdelt på hhv. tilskud fra puljen og kommunal medfinansiering. 

Vurdering af ansøgningerne sker efter følgende kriterier: 

A. Kommunens plan for at integrere Kend Dit Land-turene i elevernes undervisning, fx i længerevarende     undervisningsforløb og evne til at relatere det til den lokale historie.

B. Kommunens plan for at formidle erfaringerne fra projektet, herunder fx på de sociale medier og ved     fremlæggelser fra de deltagende børn.

C. Kommunens plan for understøttelse af skolernes arbejde med Kend dit land. 

D. Kommunens plan for at sikre, at den størst mulige andel af kommunens 4. klasses elever kommer med   på turene, herunder tiltag, der indebærer hensyn til børn med handicap eller tiltag, der særligt tilskynder elever fra skoler beliggende i/ved udsatte boligområder til at deltage.

I valget af kommuner bliver tilstræbt: 

 • At der i de udvalgte ansøgninger er en geografisk spredning blandt kommunerne.
 • At der i de udvalgte ansøgninger er repræsenteret forskellige tilgange i beskrivelsen af, hvordan turene vil indgå i skolernes almindelige undervisning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Krav til opfølgning

Senest d. 31. okt. 2020 skal der indsendes regnskab og en selvevaluering til Slots- og Kulturstyrelsen. Selvevalueringen skal bl.a. redegøre for opfyldelsen af kriterierne A-D samt for, hvad eleverne har fået ud af turene.

De udvalgte kommuner skal hurtigst muligt kontakte de enkelte besøgssteder med henblik på booking af tilbud. Det bemærkes, at hvert besøgssted har angivet en frist for, hvornår tilbud senest skal bookes. 

Økonomi

Der er afsat 23,5 mio. kr. til statens medfinansiering af Kend dit land i 2019. Staten yder tilskud til udgifter til bus, overnatning, forplejning, undervisningsforløb (og entre) og lærer- eller pædagogløn.  Der ydes tilskud på 1.050 kr. pr. elev, dog kan statens medfinansiering maksimalt udgøre 50 pct. af kommunens samlede budget for turen/turene. 

Der ydes derudover et særligt ”ø-tilskud” på 100 kr. pr. elev som tilskud til ekstraudgifter ifm. færge fra ikke brofaste ø-kommuner (Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø).

Hvilke udgifter kan der søges tilskud til?

Tilskuddet fra puljen må anvendes til dækning af følgende udgifter:

 • Bus

 • Overnatning

 • Forplejning

 • Undervisning inkl. evt. entre på besøgsstederne

 • Løn (lærer eller pædagog)

 • Færge. Dette gælder kun ansøgere fra ikke brofaste kommuner (Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø)

Kommunernes medfinansiering afsættes til dækning af følgende udgifter:

 • Transport (bus og færge)

 • Overnatning

 • Forplejning

 • Undervisning inkl. evt. entre på besøgsstederne

 • Løn (lærer eller pædagog)

Tilskud udbetales til ansøgers NCVR NEM-konto. Slots- og Kulturstyrelsen indberetter tilskud til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskuddene udbetales efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt afrapporteringen fra ansøger senest 8 uger efter fristen for afrapporteringen.      

Hvornår får du svar?

Den 15. maj 2019.

Når du har indsendt ansøgningen

Når den elektroniske ansøgning er indsendt, vil ansøger umiddelbart herefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

På finansloven (FL19, § 21.11.23.63) er der afsat 25,8 mio. kr. til Kend dit land i 2019. Bevillingen ligger i forlængelse af pilotprojekt gennemført i 2018.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen håndterer den administrative behandling af ansøgningerne. Ansøgningerne vurderes i samarbejde med mellem Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet. Den endelige beslutning om udmøntning af puljen træffes af kulturministeren.

 

 

 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)