Puljer til almennyttige formål

90 muligheder

Sorteret efter frist

Ordning Frist

Redaktionel produktionsstøtte - Ansøgning

Tilskud til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.

Medier

15. november 2019

Open Call: Edinburgh Festival Fringe 2020

Open call til scenekunstaktører om deltagelse i Edinburgh Festival Fringe 2020 og i et forberedende konsulentforløb.

Scenekunst, Internationalt

15. november 2019

Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysning

29. november 2019

Rådighedsbeløb for grammofonplader m. v. (Indlæsere af lydbøger)

Indlæsere af lydbøger, hvis lydbøger er udgivet i Danmark, og som benyttes på bibliotekerne, kan ansøge om andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv. (biblioteksafgift)

Litteratur, Biblioteker

1. december 2019

Rådighedsbeløb for grammofonplader (musik - kollektiv ansøgning)

Skabende og udøvende kunstnere, hvis cd'er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som benyttes på bibliotekerne, kan ansøge om andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Det kollektive ansøgningsskema kan anvendes af grupper, orkestre og kor med minimum 18 medlemmer.

Litteratur, Biblioteker, Musik

1. december 2019

Rådighedsbeløb for grammofonplader (musik - personlig ansøgning)

Skabende og udøvende kunstnere, hvis cd'er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som benyttes på bibliotekerne, kan ansøge om andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv.

Litteratur, Biblioteker, Musik

1. december 2019

Sydslesvigudvalget - Projekttilskud 2020

Sydslesvigudvalget yder med udgangspunkt i Sydslesvigloven støtte til tidsbegrænsede projekter. Projekterne skal virke til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Internationalt, Folkeoplysning

2. december 2019

Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt

Tilskud til nye partnerskabsprojekter mellem flere aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion i fællesskaber og fastholdelse i lokale fællesskaber.

Idræt

2. december 2019

Musikskoler – refusion af lærerløn

Da budgetterne for 2020 i mange kommuner er forsinket på grund af en sen regeringsdannelse, er ansøgningsfristen for 2020 i år rykket fra d. 15. november 2019 til mandag d. 2. december 2019

Musik, Børn og unge

2. december 2019

Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud

Ansøg om midler til at styrke børns læselyst i indskolingens fritidsordninger i et forpligtende samarbejde mellem biblioteksansatte og pædagoger.

Biblioteker

9. december 2019

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)