børn og unge puljer

96 muligheder

Sorteret efter frist

Ordning Frist

Formidlingsordningen – Godkendelse af forestilling

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Der er ansøgningsfrist 15. februar, 15. maj, 15. september og 20. oktober.

Scenekunst

20. oktober 2021, kl. 23:59

Drømmestipendier – stipendier til talentudvikling

Drømmestipendier understøtter unges talent og kunstneriske drømme. Den unge kan anvende et stipendie til skabende projekter og talentudvikling. Det er en samarbejdspartner, der koordinerer og søger stipendiet sammen med den/de unge.

Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Børn og unge, Tværgående

27. oktober 2021, kl. 23:59

Værkproduktion og udstillinger

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

Billedkunst, Internationalt

28. oktober 2021, kl. 23:59

Kommunale billedkunstråd

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

28. oktober 2021, kl. 23:59

Pulje til kompensation for aflyste og udsatte tv-produktioner – 2. ansøgningsrunde

Puljen yder kompensation til danske film- og tv-produktionsselskaber, der som konsekvens af restriktioner i forbindelse med COVID-19 oplevede et økonomisk tab på grund af annullerede eller udsatte tv-produktioner i perioden fra og med den 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020.

Medier, Covid-19

29. oktober 2021, kl. 23:59

Kompensation til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for arrangementsordningen

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed kan søge kompensation for tab ved aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede forestillinger. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra den 1. juli 2021 – 30. september 2021. Såfremt forestillingens spilleperiode er begyndt inden 1. juli 2021 og strækker sig ind i kompensationsperioden, kan du søge kompensation for hele forestillingens spilleperiode. Dette gælder dog ikke for eventuelle afviklinger efter den 30. september 2021.

Covid-19

31. oktober 2021, kl. 23:59

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementsordning

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager tilskud fra Kulturministeriet, kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra den 1. september 2020 – 30. juni 2021.

Scenekunst, Covid-19

31. oktober 2021, kl. 23:59

1.000 nye fællesskaber - 21.000 - 250.000 kr.

Puljen til 1.000 nye fællesskaber er på i alt 29,1 mio. kr. Midlerne kan søges via to spor, afhængig af ansøgningens størrelse.

Covid-19

31. oktober 2021, kl. 23:59

1.000 nye fællesskaber - 5.000 - 20.000 kr.

Puljen til 1.000 nye fællesskaber er på i alt 29,1 mio. kr. Midlerne kan søges via to spor, afhængig af ansøgningens størrelse.

Covid-19

31. oktober 2021, kl. 23:59

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19

Ordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område. Den gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret som følge af COVID-19 i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021.

Covid-19, Arkitektur, Scenekunst, Billedkunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Idræt, Børn og unge, Museer, Almen kultur, Tværgående

31. oktober 2021, kl. 23:59
Opdateret 09. maj 2019