børn og unge puljer

111 muligheder

Sorteret efter frist

Ordning Frist

Pulje til aktiviteter på biografområdet

Pulje til aktiviteter på biografområdet giver tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningerne har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. I puljens anden ansøgningsrunde gives der tilskud til filmforevisninger, som skal afvikles i perioden fra den 6. maj 2021 til og med den 6. september 2021.

Covid-19

14. juni 2021, kl. 23:59

Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster 2020

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 ønsker Kulturministeriet at støtte professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Denne tabte indtægt kan sandsynliggøres via aflyste aftaler, kontrakter mv. eller via en tilsvarende referenceperiode i enten 2019, 2018 eller 2017. Ordningen er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19.

Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Covid-19

15. juni 2021, kl. 23:59

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger.

Børn og unge, Kommuner, Scenekunst

15. juni 2021, kl. 23:59

Garantiordningen – udbetaling, turnerende voksenteater

Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti. Opgørelser indsendes samlet én gang om året fra 15. maj til 15. juni til Turnéteater.dk.

Scenekunst

15. juni 2021, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet

Ordningen yder kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som ikke er dækket af øvrige indtægter, og som ikke kan genaktiveres. Aktiviteterne skal være aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19. Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021.

Covid-19, Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Biblioteker, Folkeoplysning, Almen kultur, Museer, Film, Tværgående, Idræt, Børn og unge

15. juni 2021, kl. 23:59

Støtte til ugeaviser som følge af COVID-19

Ordningens formål er at yde støtte til trykte og digitale ugeaviser, som har oplevet et fald i annonceindtægter som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19 i perioden 14. december 2020 (uge 51) til 28. februar 2021 (uge 8).

Covid-19, Medier

25. juni 2021, kl. 23:59

Pulje 5: 100 dage med kultur og idræt

Puljen har til formål at støtte lokale aktiviteter i forbindelse med en landsdækkende festival på 100 dage fra den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021, der skal markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen er målrettet kommuner, der afholder kultur- og idrætsaktiviteter i samarbejde med lokale samarbejdspartnere, og som udgør en del af festivalen 100 dage med kultur og idræt.

Covid-19

28. juni 2021, kl. 23:59

Pulje 3: Aktiviteter for vækstlagets aktører

Puljen har til formål at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling og eksponering, samt støtte aktiviteter for og af vækstlaget. Puljen kan søges af både nyetablerede kunstnere og atleter/idrætstalenter i begyndelsen af deres karriere inden for enten kunst eller idræt samt institutioner, der vil arrangere aktiviteter for vækstlaget.

Covid-19

28. juni 2021, kl. 23:59

Pulje 2: Tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne

Puljen har til formål at støtte til omkostninger til digitale tiltag, der gør kultur- og idrætsaktiviteter tilgængelige for en bredere målgruppe i takt med, at kultur- og idrætslivet åbner igen. Aktiviteten skal finde sted i 2021.

Covid-19

28. juni 2021, kl. 23:59

Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen har til formål at støtte tiltag, der skal sikre borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet (udendørs og indendørs). Dette omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Covid-19

28. juni 2021, kl. 23:59
Opdateret 09. maj 2019