Er du berettiget til at søge?

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne fra puljen til landsdækkende og almennyttige organisationer, skal I opfylde nedenstående betingelser.

Krav til organisationens formål

I skal tilhøre én af følgende kategorier:

 • Humanitære organisationer, der arbejder med udviklings- og / eller nødhjælpsprogrammer i udlandet, eller
 • Kirkelige organisationer med tilknytning til folkekirken, den romersk-katolske kirke eller frikirkerne * eller
 • Mellemfolkelige organisationer, der arbejder for kendskab til og kontakt mellem forskellige folk og lande, eller
 • Almennyttige organisationer, som ikke umiddelbart tilhører en af ovennævnte kategorier, men som udfører et i alment omdømme anerkendt uegennyttigt arbejde.

* Kriteriet er i praksis udvidet til at omfatte alle anerkendte trossamfund i Danmark jf. Kirkeministeriets liste. Dette sker for at overholde reglerne om ligebehandling og diskrimination.

Formelle krav

Organisationen skal være:

 • Være formaliseret som juridisk person
 • Have eksisteret mindst 2 år (som juridisk person)
  • Der tælles 2 X 365 dage bagud fra datoen for ansøgningsfristens udløb
 • Have et landsdækkende sigte, ifølge sin formålsparagraf
  • Reelt ved at optage medlemmer i hele landet
 • Være hjemmehørende i Danmark
 • I senest afsluttede årsregnskab skal organisationen have en omsætning på mindst 31.000 kr. (kun driftsindtægter)
 • Være en hovedorganisation
  •  hovedorganisationer kan søge på vegne af underorganisationer
 • Opfylde krav om straffrihed
  •  organisationen og dens medlemmer må ikke inden for de seneste tre år have været straffede i medfør af straffeloven i forbindelse med organisationens virksomhed. Læs vejledning (Pdf). 

Krav til organisationens arbejde

I skal opfylde mindst et af følgende tre betingelser:

 • løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse efter ligningslovens § 8A – Slots- og Kulturstyrelsen tjekker dette, eller
 • kunne dokumentere at have gennemført en landsdækkende godkendt indsamling i de to senest afsluttede regnskabsår, eller
 • Kunne dokumentere at have gennemført tilbagevendende selvstændige ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner i de to senest afsluttede kalenderår.

Bemærk: Vi beder kun om, at man afkrydser én betingelse i skemaerne, selvom organisationen opfylder flere af kravene.

Indsamlinger godkendes af Indsamlingsnævnet, www.indsamlingsnaevnet.dk

Til toppen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)