Landsdækkende almennyttige organisationer

Driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav.

Du kan printe denne side ved at klikke på det lille printerikon øverst i det sorte over denne tekst.

Område

Almennyttige og humanitære organisationer

Frister: 03. juli. 2017

Ansøgningsfristen er kl. 23.59.
Ansøgningsskemaet vil blive tilgængeligt fra den 1. juni 2016. 

Hvem kan søge

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, der opfylder: krav til organisationens formål, formelle krav til organisationsform og krav til at have udført arbejde inden for de seneste to år. 

Læs om du er berettiget til at søge, inden du læser videre.

Hvem kan ikke søge

Hvis organisationen har mulighed for at opnå tilskud til drift fra andre udlodningspuljer, kan der ikke ydes tilskud fra denne pulje.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer ansøgningerne, og om ansøger lever op til krav for at søge. Tilskuddene beregnes, som vi har beskrevet det under ”økonomi”.  

Hvad skal ansøgningen indeholde

Som ansøger skal du udfylde ansøgningsblanketten, som du finder til højre på denne side.

I blanketten skal I afgive erklæring om straffefrihed, og at I opfylder bevillingsbetingelserne. Straffefrihedserklæringen og organisationens erklæring indgår således i blanketten og skal ikke længere indsendes.

Til blanketten skal der vedhæftes en række dokumenter. Hvor der er skabeloner til dokumenterne, skal disse anvendes:

 • Beløbsskema og revisors erklæring (Excel)
 • Godkendte og underskrevne regnskaber
  • For nye ansøgere: regnskaber for de seneste to år, eller
  • For tilbagevendende ansøgere for det seneste år
 • Årsberetning
  • Der skal indsendes den seneste årsberetning, eller referat fra den seneste generalforsamling
  • ellers kan der indsendes en kortfattet beretning, hvor I redegør for organisationens virksomhed
 • Vedtægter
  • Lovlige, godkendte og underskrevne

Organisationen skal endvidere indsende dokumentation for mindst en ud af tre mulige betingelser:

Enten: Markere i ansøgningsskemaet, at organisationen er godkendt efter ligningslovens § 8A til at modtage gaver. Slots- og Kulturstyrelsen tjekker dette.

Er organisationen godkendt, men endnu ikke kommet på SKATs offentligt tilgængelige liste, vil I blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Det er SKAT, som godkender organisationer efter Ligningslovens § 8A.

Eller: Dokumentation for landsindsamling i de seneste to afsluttede regnskabsår i form af:

 • Anerkendelsesskrivelse fra
  • Vedkommende politimyndighed (2014 første halvår) og 
  • Indsamlingsnævnet (2014 sidste halvår og 2015)

Der er to undtagelser

 1. Ved løbende godkendelse fra Indsamlingsnævnet:
  • Skal I være godkendt efter ligningslovens § 8a hos SKAT.
  • Er I det, behøver I ikke opfylde kriteriet om indsamling.
 2. Ved indsamlingsaktiviteter der ikke kræver godkendelse af politimyndighed/Indsamlingsnævnet:
  • Skal I indsende en kort redegørelse for indsamlingens omfang bilagt promotionsmateriale og lignende.

Læs mere på indsamlingsnævnets hjemmeside.

Eller: Dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i tre regioner i de to senest afsluttede kalenderår.

Det er: Aktiviteter, som foreningen har foretaget sig fysisk, og som ikke har haft profit for øje. Der må gerne være en indtægt, hvis denne er nødvendig for aktivitetens gennemførelse (fx deltagerbetaling). Det kunne være: en stand på en messe eller byens torv, et foredrag på en skole, deltagelse og/eller afholdelse af arrangementer for offentligheden mv.

Dokumentationen skal rumme tydelig anførelse af sted, tid og kan fx være:

 • Programmer med tydelig angivelse af aktiviteternes indhold
 • Kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter
 • Mail med tak for et godt arrangement mv.

Det er vigtigt, at dokumentationen viser aktiviteter, der allerede er afholdte, og ikke aktiviteter, der er planlagte, eller hvor man ikke kan se, om de er blevet aflyst. 

Økonomi

Puljen fordeles en gang om året via en todeling af puljen til de organisationer, der opfylder kriterierne:

33 % fordeles efter organisationernes størrelse baseret på omsætningen,

67 % fordeles efter egenfinansiering (privat indsamlede midler)

Ved beregning af tilskuddet tages der højde for:

 • Puljens størrelse
 • Antallet af organisationer
 • Deres omsætningsstørrelse
 • Deres egenfinansieringsstørrelse
 • Maksimum beløbet til tildeling
 • Minimumsprocenten for de mindre organisationer.

Hvis du vil vide mere om beregningsmetoden klik her.

Hvis du vil se hvem der har modtaget tilskud før og hvor meget, klik her. 

Hvornår får du svar

Du får svar på ansøgningen i begyndelsen af december.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Har du fået kvitteringen, er ansøgningen gået igennem.

Derefter bliver ansøgningerne registreret  i Kulturstyrelsen. Når alt materiale - på alle ansøgninger - er kommet ind, behandler vi ansøgningerne for at se om alle bilag er med. Og først da beregner vi tilskudsbeløbet.

Lovgrundlag

Udlodningsloven
Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) til landsdækkende almennyttige organisationer sker i medfør af lov nr. 1528 af 27. december 2014 (om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt), jf. bekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 om lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Puljens bekendtgørelse
Fordelingen af puljen til landsdækkende almennyttige organisationer sker i medfør af bekendtgørelse nr. 1120 af 4. september 2013 om fordeling af midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål.

Erklæringsbekendtgørelsen
I forbindelse med ansøgningsskemaet udfærdiger revisoren en erklæring i henhold til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (BEK nr. 385 af 17. april 2013).

Hvis du får tilsagn skal du…

 • Anvende tilskuddet til driftsudgifter i tilskudsåret – altså bagudrettet,
 • Aflægge regnskab efter reglerne i Driftstilskudsloven.

Læs mere om afrapportering her. 

Tidligere modtagere fra puljen

Her kan du finde en liste over tilskudmodtagere og beløbsstørrelse for de enkelte år, fra 2008 og frem.

Du skal vedhæfte

Problemer med at indsende?
Hvis du har problemer med ansøgningsblanketten eller teknikken driller på anden måde, så er der hjælp at hente i den tekniske vejledning her nedenfor.

Driller teknikken?

Hvis skema ikke vises rigtigt, du ikke kan uploade filer, du ikke ved hvad NemID er eller har andre tekniske problemer, så læs vejledningen her (pdf).

Udlodningsmidler

Se puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Læs om udlodningsmidler på kulturstyrelsen.dk

Få overblik over samtlige udlodningspuljer på: www.udlodningsmidler.dk.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)