Regnskab, Pulje til oplysning og detbat om forsvarsforbeholdet

Partier skal aflægge selvstændigt regnskab og rapport for Forsvarsforbeholdspuljen senest 15. marts 2023 efter de almindelige regler og skemaer for Partipuljen.

Regler og skemaer findes her

Hvordan indsendes regnskab og rapport?

De udfyldte skemaer og øvrigt materiale vedhæftes en e-mail og sendes til Europa-Nævnets sekretariat: europanaevnet@slks.dk
Skemaerne og andet nødvendig materiale findes nederst på denne side.
Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Følgende filer skal vedhæftes e-mailen:

  • Udfyldt og underskrevet skema til afrapportering (både i en underskrevet version og i Word-form)
  • Udfyldt og underskrevet skema til regnskabsaflæggelse
  • Eventuelt udarbejdet materiale i aktivitetsprogrammet i form af links, indscannet i PDF-format eller som skærmbillede

Du afgør selv, i hvilket format de underskrevne versioner af skemaerne til afrapportering og regnskabsaflæggelse, indsendes.
Vigtigt: Da rapporterne offentliggøres skal rapportskemaet indsendes i Word-format. Sådan sikrer vi, at rapporterne er tilgængelige for alle.

læs mere om tilgængelighed her

Materiale

Skema til afrapportering

Skema til regnskabsaflæggelse

Ansøgningsvejledning

Bilag til ansøgningsvejledningen

Opdateret 16. november 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Bekendtgørelse

Ansøgere til Partipuljen søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 631 af 2. juni 2017 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

læse bekendtgørelsen