Sådan søger du

Nedenstående punkter kan bruges som en trin-for-trin guide til hvordan man søger midler hos Europa for Borgerne. Mangler du mere information om ansøgningsprocessen, så har EACEA også lavet en Proposal Submission User Guide.

EU-login

Før I kan begynde ansøgningsprocessen, skal I og alle jeres partnere oprette et EU-login.

VIGTIGT: Det, der tidligere hed en ECAS-konto (European Commission Authentification Service), har skiftet navn til EU-login. Hvis I allerede har en ECAS-konto, fungerer jeres eksisterende login-detajler som jeres nye EU-login.

Et EU-login er første skridt på vejen til en EU-ansøgning. Hvis I efter 2013 har deltaget i et EU-program såsom Europa for Borgerne, Creative Europe, Erasmus+, Horizon2020 osv., har I allerede et EU-login. Det er jeres ECAS-konto, der fungerer som EU-login. 

Se om jeres organisation allerede er oprettet i ECAS, før I opretter jer

Opret et EU-login ved at følge linket her. Følg derefter nedenstående trin. 

  •  Udfyld de relevante informationer
  •  Vent på en bekræftelsesmail og følg linket for at oprette et kodeord
  •  Så er I oprettet

Herunder kan I se en video om ECAS-registrering. Trinene for oprettelsen af et EU-login er de samme som for den forhenværende ECAS-konto. I kan følge videoen og lade jer vejlede af den, men vær opmærksom på at de nye EU-login sider har et andet layout end dem, I ser i videoen.

Video om ECAS-registrering

PIC-nummer og Funding & Tender opportunity portal

I Funding & Tender opportunity portal skal I oprette og indsende jeres EU-ansøgning, som også kaldes en eForm.

Når I opretter en profil i Funding & Tender opportunity portal, får I et PIC-nummer. Hvis I er lead partner, skal I sikre jer, at jeres partnere også registrerer sig. Har I efter 2013 deltaget i et EU-program såsom Creative Europe, Erasmus+, Horizon2020, osv., har jeres organisation allerede foruden en ECAS-konto også et PIC-nummer.

I kan registrere jeres organisation her

Yderligere information om hvordan I kan oprette PIC kan findes her.

Video om PIC-registrering.

Dokumenter til upload under oprettelse af PIC-nummer

En formular vedrørende retlig enhed (Legal entity Form)

Som lead partner skal man udfylde og underskrive en formular vedrørende Retlig Enhed (Legal entity Form). Der er én formular for private organisationer og én for offentlige organisationer. Find formularerne på dansk og læs Databeskyttelseserklæring for validering af retlige enheder og bankkonti her.

  • Private organisationer skal vedlægge et registreringsbevis fra skat 
  • Non profit organisationer og twinning committees skal vedlægge vedtægter/fundats.   

Formular med bankoplysninger

Som lead partner skal man have udfyldt og attesteret en formular med bankoplysninger. Det er en god idé at vedlægge en kopi af et nyere kontoudtog. Find formularen på dansk her.

Elektronisk ansøgningsskema

Efter registrering af organisationen, skal der udfyldes et elektronisk ansøgningsskema (eForm). På EACEAs hjemmeside finder du link til: ”Create new application”.

Alle felterne skal udfyldes og derudover skal der udfyldes og vedlægges en tro- og loveerklæring.

Ansøgningen SKAL ske gennem det elektroniske ansøgningsskema og ansøgningen skal indeholde et indsendelsesnummer, som registreres automatisk ved indsendelse.

Lead partner eller partner?

I samarbejdsprojekter, netværk eller platforme kan I deltage enten som Lead partner eller partner.

SOM LEAD PARTNERE HAR I ANSVARET FOR:

  • At indsende den elektroniske ansøgningsformular (e-form)
  • Al kommunikation med og afrapportering til Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency, som forvalter puljens midler
  • Økonomiske risici for med-finansiering af projektet
  • Forvaltning af bevillingens midler, hvis projektet får tilsagn
  • I de fleste tilfælde er det også lead partneren, som varetager den overordnede projektledelse

SOM PARTNERE KAN I DELTAGE PÅ FORSKELLIGE MÅDER:

Administrativt kan det være mindre krævende at deltage på dette niveau. Til gengæld er det som regel Lead-partneren, som modtager den største andel af støtten, da der er større krav til organisationen i form af projektledelse, ansøgningsprocedure osv.

Der er ikke krav om en partnerskabsaftale når du søger gennem Europa for Borgerne, men det kan være en god idé at have en alligevel, da det ”tvinger” begge partner til at forventningsafstemme. Vær dog opmærksom på, at denne aftale er fra et andet program og at de første punkter vedrørende LIFE+ programme, derfor ikke omhandler Europa for Borgerne.

33 LANDE KAN DELTAGE I EUROPA FOR BORGERNE PROGRAMMET (PARTICIPATING COUNTRIES)

Alle 28 EU-medlemslande kan deltage. Derudover kan nogle tredje lande også deltage, hvis landet har underskrevet en aftale med Kommissionen. Indtil videre har Albanien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Makedonien underskrevet en aftale med kommissionen.

TIP! 

Hvis det er første gang, I deltager i et europæisk projekt, kan det være en god idé at starte med at deltage som partner.

Før ansøgningsfristen, bør i være sikre på, at jeres partnere er lovligt registeret og sørge for at de får et PIC nummer.

 

 

Opdateret 02. marts 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgning?

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgningen, så skriv til: eacea-helpdesk@remove-this.ec.europa.eu inden kl. 12.00 på ansøgningsdagen.