Nyttige links

På denne side finder du en oversigt over nyttige links og andre ressourcer som relaterer sig til Europa for Borgerne-programmet.

Programvejledning

Programvejledningen indeholder uddybende information om indsatsområder, frister, krav og støttebeløb. Den aktuelle programvejledning kan findes via følgende link:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2019_en.pdf

Årligt arbejdsprogram

I det årlige arbejdsprogram kan du bl.a. finde information om programmets årlige målsætninger, prioriteter og budget. Du finder det årlige arbejdsprogram via følgende link: 

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/2019_annex-annual-work-programme_en.pdf

Ansøgningsmanual

Manualen viser udførligt, hvordan en ansøgning oprettes, færdiggøres og sendes via EACEA's portal. Du finder ansøgningsmanualen via følgende link: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/proposal_submission_user_guide_og_2019.pdf

Kommissionens side om programmet

På Kommisionens hjemmeside kan du bl.a. finde information om programmets målsætninger, årlige prioriteter og indsatsområder. Du kan tilgå hjemmesiden via følgende link:

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm

EACEAs side FOR Europa for Borgerne

EACEA er det agentur, der forvalter programmet under Kommissionen. Her finder du information om programmet, ansøgningen, betingelser og procedurer. Du kan tilgå EACEA's hjemmeside via følgende link:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Guide til EU-finansiering

En guide henvendt til NGO'er, mindre virksomheder, offentlige organer og andre grupper, der gerne vil søge EU-midler og mangler information om hvor og hvordan. Du finder guiden via følgende link:

http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/printpdf/budget_-_-_-2.pdf

øvrige udviklingspuljer under EU-Kommissionen

Det Europæiske solidaritetskorps (Frivillighedsprojekter) 

Creative Europe (kultur)

Erasmus+ (videregående uddannelse)

Interreg (grænseoverskridende samarbejde)

Horizon 2020 (forskning og innovation)

EU-DK Support (formidlingsportal for EU-midler rettet mod erhvervslivet)

Opdateret 28. januar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen