Specifikke kriterier for indsatsområde 2.1 og 2.2

Ud over de generelle kriterier (se afsnit 2.1-2.3 i programvejledningen) skal nedenstående specifikke støtteberettigelseskriterier for projekter vedrørende Venskabsbysamarbejde og Netværk af venskabsbyer.

Se også oversigtskemaet her for et overblik over antal partnere, budget, osv. Det særlige ved indsatsområde 2.1 og 2.2 er, at der er deadline to gange om året, 1. marts og 1. september.

2.1: Venskabsbysamarbejde

Se de specifikke kriterier i programvejledningen side 18,19 og 20.

A. ANSØGERE OG PARTNERE

1. Organisationstype/ansøgere
Byer/kommuner eller deres venskabsbyudvalg eller andre nonprofitorganisationer, som repræsenterer lokale myndigheder.

2. Antal partnere
Et projekt skal involvere kommuner fra mindst to støtteberettigede lande, hvoraf mindst ét land er en EU-medlemsstat.

B. PROJEKTETS ART OG STØRRELSE

1. Antal deltagere
Et projekt skal involvere mindst 25 indbudte deltagere. "Indbudte deltagere" er de internationale deltagere, som er udsendt af den eller de støtteberettigede partnere.

2. Budget
Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er: 25 000 EUR.

3. Sted, hvor aktiviteterne finder sted
Aktiviteterne skal afvikles i et af de støtteberettigede lande, der deltager i projektet.

4. Støtteberettigelsesperiode/projektets varighed
Projektet skal iværksættes inden for den relevante støtteberettigelsesperiode, der afhænger af fristen for den foranstaltning, som ansøgningen vedrører. Projektet kan højest vare 21 dage.

2.2: Netværk af venskabsbyer

(s. 20-21 i programvejledningen)

A. ANSØGERE OG PARTNERE

1. Organisationstype/ansøgere
Byer/kommuner eller deres venskabsbyudvalg eller netværk, andre lokale/regionale myndigheder, foreninger/sammenslutninger af lokale myndigheder, nonprofitorganisationer, som repræsenterer lokale myndigheder.

2. Budget
Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er: 150 000 EUR.

3. Sted, hvor aktiviteterne finder sted, og antal aktiviteter
Aktiviteterne skal afvikles i et af de støtteberettigede lande. Der skal mindst indgå fire arrangementer i hvert projekt.

4. Støtteberettigelsesperiode/projektets varighed
Projektet skal iværksættes inden for den relevante støtteberettigelsesperiode, der afhænger af fristen for den foranstaltning, som ansøgningen vedrører. Projektets maksimale varighed er 24 måneder.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)