Specifikke kriterier for indsatsområde 1

Ud over de generelle kriterier (se afsnit 2.1-2.3 i programvejledningen) skal nedenstående specifikke støtteberettigelseskriterier for projekter vedrørende Aktiv europæisk erindring være opfyldt.

Se også oversigtskemaet her for et overblik over antal partnere, budget, osv. Det særlige ved indsatsområde 1 er, at der her ikke er krav om antal deltagere.

1: Aktiv europæisk erindring

Se de specifikke kriterier i programvejledningen side 17-18.

A. Ansøgere og partnere

1. Organisationstype/ansøgere
Offentlige lokale/regionale myndigheder eller nonprofitorganisationer, herunder civilsamfundsorganisationer, sammenslutninger af overlevende og kultur-, ungdoms-, uddannelses- og forskningsorganisationer, sammenslutninger af venskabsbyer.

2. Antal partnere
Et projekt skal involvere organisationer fra mindst én medlemsstat. Tværnationale projekter foretrækkes.

B. Projektets art og størrelse

1. Budget
Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er: 100 000 EUR.

2. Sted, hvor aktiviteterne finder sted
Aktiviteterne skal afvikles i et af de støtteberettigede lande.

3. Støtteberettigelsesperiode/projektets varighed
Projektet skal iværksættes inden for den relevante støtteberettigelsesperiode (se Kalender). Projektets maksimale varighed er 18 måneder.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)