Indsatsområder

Her kan du læse mere om programmets indsatsområder

Europa for Borgerne har to indsatsområder, hvoraf det ene har tre underområder:

Alle fire indsatsområder kan du læse mere om her på siden. Se mere om, hvem der kan søge og hvor mange partnere, der skal til, på siden Hvem kan søge?

De forskellige kriterier finder du i programvejledningen, i oversigtsskemaet her eller på undersiderne ude til venstre.

Aktiv europæisk erindring

Indsatsområde 1: Aktiv europæisk erindring

Aktiv europæisk erindring handler om at bidrage til borgernes forståelse af EU, dets mangfoldighed og historie samt gøre opmærksom på fælles værdier. Der gives støtte til aktiviteter som forskning, uformel uddannelse, offentlige debatter, udstillinger og andre former for involvering af borgere fra forskellige målgrupper, der reflekterer over årsagerne til totalitære regimer i Europas moderne historie og projekter om andre afgørende øjeblikke og referencepunkter i nyere europæisk historie.

Der er deadline én gang årligt, i 2019 er det 1. februar, og maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 100.000 EUR.

Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

Indsatsområde 2.1: Venskabsbyer

Venskabsbyer handler om at samle en bred vifte af borgere fra venskabsbyer for at drøfte emner fra den europæiske politiske dagsorden. Det skal være med til at fremme borgernes deltagelse i EU’s politiske beslutningsproces og give mulighed for et samfundsmæssigt engagement og frivilligt arbejde.

Der er deadline to gange årligt, i 2019 er det 1. februar og 1. september, og maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 25.000 EUR.

Indsatsområde 2.2: Netværk af venskabsbyer

Byer, kommuner og lokale/regionale myndigheder opfordres til at styrke deres netværk med andre byer og kommuner på tværs af Europa. Programmet giver derfor midler til udviklingen af tematiske og langvarige netværk, der kan etablere et struktureret, intensivt og mangfoldigt samarbejde. Det giver mulighed for at udforske emner og temaer af fælles interesse med et langsigtet perspektiv, fx bæredygtige bymiljøer, diskutere fælles udfordringer samt udveksle viden og erfaring.

Et netværk af venskabsbyer skal bl.a. være rettet mod definerede målgrupper, som de udvalgte emner er særligt relevante for og inddrage samfundsaktører, der er aktive på det pågældende område, fx eksperter, lokale foreninger, borgere og borgergrupper. Desuden skal et netværk af venskabsbyer danne afsæt for de pågældende byers fremtidige initiativer og aktioner vedr. de spørgsmål, der fokuseres på eller evt. andre spørgsmål af fælles interesse.

Der er deadline to gange årligt, i 2019 er det 1. marts og 1. september, og maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 150.000 EUR.

Indsatsområde 2.3: Civilsamfundsprojekter

Programmet giver midler til projekter med tværnationale partnerskaber og netværk og direkte deltagelse af borgere. Målet er at samle borgere med forskellig baggrund i aktiviteter knyttet til EU’s politikker og fx give mulighed for at deltage aktivt i EU’s politiske beslutningsproces inden for områder, der vedrører programmets målsætninger. Det kan fx være aktiviteter der kan fremme debat og kampagner, solidaritet eller frivilligt arbejde.

Et civilsamfundsprojekt skal omfatte mindst to af følgende tre typer aktiviteter:

 • Fremme af samfundsengagement og solidaritet
 • Indsamling af holdninger
 • Frivilligt arbejde

Der er deadline én gang årligt, i 2019 er det 1. september, og maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 150.000 EUR.

Midlernes fordeling

Midlerne til indsatsområderne fordeles med 20 % til Aktiv europæisk erindring og 60 % til Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab. Se siden Tilskudsmodtagere for projekter, der har fået støtte.

For at modtage støtte skal projektet være i overensstemmelse med programmets mål og evt. være særligt rettet mod de årlige prioriteter, der vælges hvert år.

Årlige prioriteringer

Prioriteter 2016-2020

De nye prioriter for Europa for Borgerne gælder ikke længere kun for et år frem, men i resten af programmets periode, 2016-2020. De to hovedindsatsområder Aktiv europæisk erindring og Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab har forskellige prioriteter.

Aktiv europæisk erindring
Inden for området Aktiv europæisk erindring er der fokus på at fremme debatten omkring begivenheder med særlig betydning for Europa og emner, der har haft stor betydning for nutiden. Herunder prioriteres fire underområder:

 1. Markering af store historiske vendepunkter i nyere europæisk historie
  Hvert år vil der være fokus på forskellige begivenheder. Se fordelingen på EACEAs hjemmeside.
 2. Civilsamfund og civildeltagelse under totalitære regimer
 3. Fordrivelse og tab af statsborgerskab under totalitære regimer: lære af fortiden i dag
 4. Demokratisk overgang og tiltrædelse i den europæiske union

Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab
Inden for området Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab er der fokus på at fremme debatten omkring begivenheder og emner, der er forankret i den sociale, økonomiske og politiske virkelighed i den europæiske union.  Herunder prioriteres fire underområder:

 1. Forståelse og diskussion af euroskepsis
 2. Solidaritet i krisetider
 3. Modarbejdelse af stigmatisering af "immigranter" og etablering af modfortællinger for at opbygge interkulturel dialog og gensidig forståelse
 4. Debat om det fremtidige Europa.

 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)