Formål

Europa for Borgerne har fire forskellige puljer, der hver afspejler et indsatsområde som fx demokratisk deltagelse, fælles historie og europæisk værdisæt. Støttemulighederne bindes primært op på aktiviteter, der fremmer de udvalgte indsatsområder, og som faciliterer møder mellem europæiske borgere. 

På denne side kan du læse mere om programmets generelle og specifikke målsætninger, samt de årlige prioriteter knyttet til det enkelte indsatsområde. 

Programmets målsætninger

Det forventes af kommisionen at projekter under Europa for borgerne er i overensstemmelse med programmets målsætninger.

Generelle målsætninger

 • At bidrage til borgernes forståelse af den Europæiske union, dens historie og diversitet.
 • At promovere Europæisk borgerskab og forbedre betingelserne for civil og demokratisk deltagelse på det Europæiske niveau. 

Specifikke målsætninger

 • At skabe opmærksomhed omkring erindring, fælles historie og værdier og EU's formål om at promovere fred, europæiske værdier og de Europæiske befolkningers trivsel ved at stimulere debat, reflektion og samarbejde på tværs af de europæiske grænser.
 • At opfordre til demokratisk og civil deltagelse af borgere på et Europæisk niveau, ved at udvikle borgernes forståelse af EU's lovgivningsproces og ved at skabe muligheder for samfundsmæssigt og interkulturelt engagement på Europæisk niveau.

Prioriteter for aktiv europæisk erindring

Inden for området Aktiv europæisk erindring er der fokus på at fremme debatten omkring begivenheder med særlig betydning for Europa og emner, der har haft stor betydning for nutiden. Herunder prioriteres fire underområder:

 1. Markering af store historiske vendepunkter i nyere europæisk historie
  Hvert år vil der være fokus på forskellige begivenheder. Se fordelingen på EACEA's hjemmeside.

 2. Civilsamfund og civildeltagelse under totalitære regimer

 3. Fordrivelse og tab af statsborgerskab under totalitære regimer: lære af fortiden i dag

 4. Demokratisk overgang og tiltrædelse i den europæiske union

Prioriteter for demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

Inden for området Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab er der fokus på at fremme debatten omkring begivenheder og emner, der er forankret i den sociale, økonomiske og politiske virkelighed i den europæiske union. Herunder prioriteres fire underområder:

 1. Forståelse og diskussion af euroskepsis

 2. Solidaritet i krisetider

 3. Modarbejdelse af stigmatisering af "immigranter" og etablering af modfortællinger for at opbygge interkulturel dialog og gensidig forståelse

 4. Debat om det fremtidige Europa
Opdateret 29. april 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen