Aktuelle partnersøgninger

På denne side finder du projekter, der lige nu søger samarbejdspartnere.

Internationale projekter søger partnere

Ansøgningstermin d. 1. marts 2018

1 Aktiv europæisk erindring

 • Den irske organisation, 50th Anniversary of 1968 Civil Rights Commemoration Committee, søger partnere til et projekt, der har til formål at mindes borgerrettighedsbevægelserne fra 1968. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 

2.1 Venskabsbysamarbejde

2.2 Netværk af Venskabsbyer

2.3 Civilsamfundsprojekter

 • Den tyske paraplyorganisation for NGO'er i den tyske delstat Brandenburg, LAG Brandenburg, søger partnere til et projekt, der blandt andet kan fokusere på emnerne: Demokrati, identifikation med EU, flygtninge og integration. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den østrigske non-profit organisation, Agency for Cultural Diplomacy, søger partnere til projektet "Europe Air Stars", der ønsker at samle EU-borgere gennem aktiv deltagelse i flyopvisninger samt at oprette et civilt, europæisk 'Aerobatic Team'. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).  
 • Den kroatiske NGO, KUD Anka Ošpuh, søger partnere, der ønsker at styrke kulturel diversitet, arbejder med kulturarv og er optaget af at fremme aktivt europæisk medborgerskab på lokalt niveau. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den irske organisation, Early Learning Initiative, som er en del af National College of Ireland, søger partnere til et forskningsprojekt, der har til formål at skabe interkulturel dialog samt at modarbejde stigmatisering af migranter og minoritetsgrupper. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den irske organisation, Longford Women's Link, søger partnere til et projekt, der har til formål at styrke kvinders aktive deltagelse i lokalpolitik og deres civilsamfund. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 

Ansøgningstermin d. 1. september 2017

2.1 Venskabsbysamarbejde

2.2 Netværk af Venskabsbyer

 • Den italienske kommune, Castellabate, søger danske partnere til et projekt om bæredygtig kystbyturisme. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).  
 • Den lettiske NGO, Balkanu zieds, søger danske kommuner og medier, der vil være partnere i et projekt omhandlende mediedækning af flygtninge og kommuners omtale af flygtningerelaterede spørgsmål. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den bulgarske kommune, Devnya, søger kommunale partnere til et projekt omhandlende immigration. Der vil i særdeleshed fokuseres på, hvordan stigmatisering af immigranter har indflydelse på fremtidens Europa. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den portugisiske kommune, Lagoa, søger partnere til et projekt omhandlende enten Smart Cities, bæredygtig turisme, aktivt medborgerskab eller andre emner. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den slovakiske kommune, Svodín, søger partnere til et projekt, der har til formål at inddrage unge mennesker i debat om europæiske problemstillinger. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 

Begge indsatsområder

 • Den bulgarske kommune, Dupnitsa, søger partnere til et projekt, hvor kommuner kan udveksle idéer og erfaringer omhandlende eksempelvis immigration og bæredygtighed og derigennem bidrage til en debat omhandlende fremtidens Europa. Det specifikke indsatsområde afhænger af antallet af partnere. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den litauiske kommune, Panevezys, ønsker at være partner i et Venskabsbyprojekt eller i et Netværk af Venskabsbyer. Kommunen har ikke tidligere deltaget i et Europa for Borgerne projekt, men har i løbet af de seneste år gennemført en lang række andre europæiske projekter. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den bulgarske kommune, Lesichovo, ønsker at være partner i projekter, der enten fokuserer på en debat af fremtidens Europa, bæredygtig udvikling, mindre byers rolle i EU's beslutningsprocesser eller unges deltagelse heri. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den bulgarske kommune, Kneja, søger partnere til et projekt omhandlende mindre byers rolle i debatten om fremtidens Europa. Alt afhængig af antallet af partnere vil projektet blive et Venskabsbysamarbejde eller Netværk af Venskabsbyer. Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 

Ansøgningstermin d. 1. marts 2017

1 Aktiv europæisk erindring

 • Det spanske universitet, Public University of Navarre, søger partnere til et projekt omhandlende kvinders rolle i opbygningen af Den Europæiske Union. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den kroatiske region, Karlovac, søger samarbejdspartnere til et projekt omhandlende europæisk integrationshistorie.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den litauiske NGO, Girsta, søger partnere til et projekt, der har som fokus at mindes ofre fra Anden Verdenskrig. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den litauiske kommunale organisation, Panevezys Teacher Education Center, ønsker at være partner i et projekt, der omhandler solidaritet i EU-krisetider, tolerance, immigration eller flygtninge. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den bulgarske organisation, Open Door Foundation, søger partnere til et projekt, der vil omhandle Rom-traktaten og dens betydning for det europæiske projekt og særligt europæiske integrationsprocesser.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den slovakiske organisation, Film and History, søger partnere til et projekt, der ønsker at modarbejde den spirende neo-fascisme og fremmedfjendskhed i Europa gennem filmvisning, udstillinger og seminarer for primært unge mennesker.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Det litauiske gymnasium, Darbenai, søger partnere til et projekt, der har til formål at mindes ofre for Anden Verdenskrig. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den rumænske kommune, Victoria, søger partnere til projektet "We have memories". Projektet vil gennem interkulturel dialog, refleksion, workshops og en fredelig march sætte fokus på totalitære regimer i nyere europæisk historie.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den serbiske organisation, Serbien-Jewish Choral Society, søger partnere til eller ønsker selv at være partner i et projekt omhandlende erindring, Holocaust, musik, anti-semitisme, racisme, diskrimination og andet.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den litauiske offentlige institution, TV Europa, søger partnere til projektet "Soul of Endless European Diaries". Projektet omhandler erindring af tidligere totalitære europæiske regimer, og projektets formål er at identificere årsagerne til tidligere inhumane historiske perioder. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den spanske NGO, Proyectu Kieu, søger partnere til et projekt, der gennem innovative læringsmetoder som eksempelvis Life Acting Role Playing og Storytelling, der skal indgyde kritisk tænkning og aktiv deltagelse hos børn, ønsker at sætte fokus på europæisk historie blandt andet i forhold til tidligere totalitære regimer.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).  
 • Den ungarske NGO, Kéthly Anna Kulturális Egyesület, søger partnere til et projekt, der har til formål at skabe interkulturel dialog omkring betydningen og opfattelsen af den russiske revolution i 1917. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den bulgarske NGO, Association Seven, søger partnere til et projekt, der gennem film omhandlende forskellige EU-lande søger at sætte fokus på Europas historie. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 

2.1 Venskabsbysamarbejde

 • Den bulgarske kommune, Koprivshtitsa, søger partnere til samarbejde om bevarelse af kulturarv. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den litauiske kommune, Panevezys, vil gerne deltage som partner i et projekt. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den lettiske kommune, Riebini, ønsker at være partner i et projekt, der kan omhandle alt lige fra landbrug, kultur, musik, sport, ungdomsaktiviteter til borgerinddragelse i civilsamfundsprojekter. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den rumænske lokale, offentlige institution, Victoria, søger partnere til projektet "Road to Victory", der har til formål at bidrage til en forståelse af fordelene ved at være europæisk borger.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den rumænske kommune, Sacalaseni, søger partnere til projektet "Cooperation inter-regional Europe citizens", som har til formål at skabe interkulturel dialog samt øget inklusion af EU-borgere i unionens arbejde. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den irske organisation, Glounthaune Tidy Towns, søger partnere til et projekt, der ved hjælp af emner som bæredygtig udvikling og beskyttelse af dyreliv vil skabe interkulturel dialog med det formål at fremme integrationen af flygtninge og migranter og derudover medvirke til en øget accept af disse.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).  
 • Den italienske kommune, Amandola, søger partnere til projektet "Young European Solidarity (YES) together". Projektet har til formål at fremme solidaritet og medborgerskab blandt unge europæere.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).  

2.2 Netværk af venskabsbyer

 • Den spanske kommune, Gijón, vil skabe international dialog bl.a. omkring EU skepsis, EU integration og EU's fremtid.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den bulgarske kommune, Koprivshtitsa, søger partnere til samarbejde om bevarelse af kulturarv. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den litauiske kommune, Panevezys, vil gerne deltage som partner i et projekt. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Det slovenske regionale udviklingsagentur, Zasavje Regional Development Agency, søger partnere til et projekt omhandlende de udfordringer, som tidligere minebyer og -områder står over for i dag. De søger at fremme solidaritet internt i EU samt at indgå i en dialog om fremtidens EU. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den portugisiske organisation, Casa do Povo de Santo António das Areias, søger partnere til et projekt, der gennem musik, dans og en Folk festival ønsker at fremme interkulturel dialog og gensidig forståelse i EU. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 

2.3 Civilsamfundsprojekter

 • Den bulgarske organisation, Anika International - Project liaison ambassador office, vil definere Europas nye rolle i verden i dag og diskutere strategier for Europas fremtid.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den slovakiske NGO, Azimut, afholder hvert år en festival, der promoverer beskyttelsen af demokratiske værdier og hjælper unge til at tænke kritisk.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den slovenske uddannelsesinstitution Srednja šola Domžale (The Secondary School of Domžale) vil lave et projekt om flygtninge og menneskerettigheder, og søger partnere til dialog og udveksling.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den finske organisation AEKS søger samarbejdspartnere inden for alle områder der fremmer velfærd, uddannelse, kultur og andre civile samfundsområder.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den italienske organisation YouNet søger samarbejdspartnere til et projekt om integration af unge immigranter.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den lettiske organisation, Zemgale NGO Centre, søger samarbejdspartnere til projekter, der fremmer civilsamfundsudvikling.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den østrigske NGO, SPES Future Academy, søger samarbejdspartnere til et projekt, som har til formål at minde den europæiske befolkning om deres muligheder og ansvar for at anvende deres rettigheder inden for det europæiske samarbejde.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den kroatiske kommune, Breznički Hum, søger partnere i form af kommuner og mindre byer til et projekt, der ønsker at sætte fokus på EU-medlemskab og EU-skepsis samt at fremme civil deltagelse i EU-beslutningsprocesser.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).  
 • Den litauiske kommunale organisation, Panevezys Teacher Education Center, ønsker at være partner i et projekt, der omhandler solidaritet i EU-krisetider, tolerance, immigration eller flygtninge. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den lettiske NGO, Center for Education Initiatives, ønsker at deltage som partner i et projekt, der arbejder med civilsamfundet, uddannelse eller inklusion og integration af etniske mindretal.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den litauiske offentlige institution, Minciu studija, søger partnere til et projekt omhandlende menneskerettigheder og i særdeleshed ligestilling.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den lettiske organisation, 100happydays foundation, søger partnere til deres globale sæbebobleparade, der gennem et fokus på alle menneskers fælles målsætning om at være lykkelige vil bidrage til mangfoldige og åbenhjertede samfund bygget på aktiv civilsamfundsdeltagelse og social inklusion.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).  
 • Den tyske organisation, International League for Human Rights, søger partnere til projektet 'European Pillar of Social Rights', der ønsker at sætte fokus på europæiske borgeres sociale rettigheder gennem debatter, workshops og en større konference i Berlin. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den spanske NGO, eCivis, søger partnere til et projekt, der til formål at fremme refleksion over, debat omkring og civilsamfundsdeltagelse i fremtidens Europa. Projektet vil arbejde med socialt teater i forskellige multietniske urbane miljøer på tværs af EU. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Det irske nationale universitets Early Learning Initiative søger partnere til et projekt, der vil fremme unge migranters inddragelse i politiske beslutningsprocesser samt facilitere, at denne gruppe af unge bliver rustet til at bidrage med nytænkende forslag til politikker inden for områder, der vedkommer unge migranter i særlig høj grad. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Den bulgarske NGO, Active Society, søger partnere til projektet "Europe of the future - a place for debate, public engagement and solidarity", der ønsker at inkludere unge i debatter om fremtidens Europa. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 

Alle indsatsområder

 • Den lettiske kommune Dagda ønsker at deltage i projekter som partner, inden for alle indsatsområder.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den bulgarske NGO, Open Door, ønsker at deltage som partner i projekter, der omhandler borgerrettigheder, EU-medlemskab, social udvikling og kulturel udveksling.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Det litauiske offentlige bibliotek, Radviliskio, ønsker at deltage som partner i alle typer af projekter, som omhandler uddannelse, kultur, biblioteker eller frivilligt arbejde.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Det rumænske offentlige bibliotek, Alexandru and Aristia Aman Dolj County Library, ønsker at deltage som partner i projekter, der omhandler uddannelse, kultur, biblioteker, frivilligt arbejde og etnicitet. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 
 • Det slovenske regionale udviklingsagentur, Zasavje Regional Development Agency, ønsker at deltage som partner i alle former for projekter, hvor deres viden inden for kultur, turisme, entreprenørskab og historie kunne være relevant. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den serbiske NGO, Logosphere, ønsker at deltage som partner i projekter, der omhandler emner som bæredygtig udvikling og vækst.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den litauiske folkeskole, Alytus Sakalelio, ønsker at deltage som partner i alle former for projekter med dertilhørende temaer. 
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF). 

Ansøgningstermin d. 1. september 2016

2.1 Venskabsbysamarbejde

2.2 Netværk af venskabsbyer

 • Den slovakiske NGO, No Barrier -The National Platform Against Barriers, vil lave en ny komite for mennesker med handicap, som kan være med til at skabe det rette miljø for et succesfuldt internationalt samarbejde.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Det slovakiske regionscenter, RIC Slovenska Bistrica, arbejder for større involvering af borgerne i EU's landlige områder. I den forbindelse inviterer de til: "European Network for The Cohesion and Solidarity in Rual areas". Tilmeldingsfrist d. 21. juni.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den spanske region, Tentudia, søger partnere til et projekt med fokus på at inkludere immigranter gennem en gastronomisk forening.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den rumænske kommune, Toplita, vil gerne deltage som partner i projekter med fokus på borgerrettigheder, borgerinddragelse, EU medborgerskab, kulturudveksling osv.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den bulgarske organisation, "Open Door", vil gerne deltage som partner inden for forskellige områder: borgerrettigheder, borgerinddragelse, EU medborgerskab, kultur udveksling osv.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).
 • Den bulgarske kommune, Kameno, vil udbrede interessen for folkemusik - særligt med fokus på den unge generation. Alt efter antal partnere vil de søge 2.1 eller 2.2.
  Læs mere og find kontaktoplysninger her (PDF).

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)