FAQs

På denne side kan du finde svar på de mest grundlæggende spørgsmål om Europa for Borgerne.

Hvad er et EU-projekt?

For at forstå hvad et EU-projekt er, må man først forstå, hvad et projekt er. Et projekt er en midlertidig aktivitet og dermed det modsatte af en driftsopgave. Et projekt er en planlagt og organiseret aktivitet, som har til formål at skabe en udvikling.

Et EU-projekt skal, udover at være en midlertidig aktivitet med et udviklende og nyt perspektiv, have en europæisk dimension og udføres i partnerskab med andre europæiske lande. Projektet skal altså have relevans på tværs af EU og ikke kun i Danmark. Til sidst spiller formidlingen og udbredelsen af projektet en stor rolle, da det er et krav at andre, og gerne så mange EU-borgere som muligt, skal kunne få noget ud af projektet og dets resultater.

Hvem kan søge støtte gennem Europa for Borgerne?

Programmet kan kun søges af non-profit organisationer og offentlige institutioner med status som juridisk person (se specifikke kriterier inden for hver pulje). Individuelle personer kan ikke søge om midler.

Hvilke lande kan ansøge?

Ansøgere skal være EU-medlemsstater eller fra et land, der deltager i programmet, herunder Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Serbien, Montenegro og Kosovo (listen over lande er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og den internationale domstols vejledning ift. Kosovos uafhængighedserklæring).

Til britiske ansøgere:

Hvis Storbritannien trækker sig fra EU uden en aftale, der sikrer at britiske ansøgere fortsat er berettigede, vil støtten ophøre. Det vil stadigvæk være muligt at fortsætte med projektet i det omfang, det er muligt uden støtte – ellers bliver man nødt til at forlade projektet.

Er det muligt at modtage mere end én EU-bevilling?

Nej. Hvert projekt kan kun modtage én bevilling. Derfor skal man i eFormen erklære, hvorvidt der er indsendt andre ansøgninger til EU for samme projekt eller som en del af samme projekt for samme finansielle år. Man kan godt modtage støtte til eventuelle andre projekter.

Skal man nævne alle bevillinger, man har modtaget fra EU eller kun fra Europa for Borgerne?

I eFormens sektion B.3: ’Other EU grants’ skal man:

  1. Liste alle de EU-bevillinger man har modtaget (gennem hvilket som helst EU-program) over de seneste tre år
  2. Hvorvidt man har indsendt projektforslaget til andre EU-støtteordninger inden for samme finansielle år.

Kan man indsende mere end en ansøgning til samme pulje?

Ja, man kan godt indsende mere end en ansøgning for samme pulje. Det gælder ansøgere såvel som partnere.

Kan man indsende mere end en ansøgning til forskellige puljer?

Ja, man kan indsende mere end en ansøgning til forskellige puljer. Det gælder ansøgere såvel som partnere.

Skal man som ansøger have ’mandate letters’ fra ens partnere?

Nej. Mandatbreve fra partnere er ikke nødvendigt. Husk, at det kun er ansøgeren, og ikke partnerne, der skal vedhæfte en ’Declaration of Honour signed by Legal Representative’ i eFormen. Du kan finde den seneste udgave af ’Declaration of Honour’ på EACEAs hjemmeside: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Hvordan fordeles bevillingen mellem projektets partnere?

Når et projekt er udvalgt, modtager ansøgeren ’The Grant Decision’ - og det er altså den, der ansøger, der modtager bevillingen. Ansøgeren er ansvarlig for at gennemføre projektet i overensstemmelse med ’Grant Decisions’ retningslinjer. Aftaler med partnerne anses som interne procedurer, men skal dog være i overensstemmelse med kravene fra ’Grant Decision’.

Hvad indeholder eFormen?

eFormen indeholder følgende: 

Part A: Identificering af ansøgeren og partnere: Denne sektion er for det meste overført automatisk med den information, der er oplyst gennem ’Participants Portal’. Man skal derfor have en PIC-nummer før man ansøger.

Part B: Organisationens struktur, mål og aktiviteter; B.3 Andre EU-bevillinger

Part C: Beskrivelse af projektet, herunder tidsplan, venue(s), deltagere (bemærk: skal udfyldes af alle de involverede organisationer i projektet – ansøgere såvel som partnere), en kort beskrivelse af projektet og dets mål samt budget (for projektaktiviteter og forberedende aktiviteter).

Part D: Teknisk kapacitet: Projektorganisationernes erfaringer inden for feltet. Dette gælder ikke for Town Twinning-projekter. 

Part E:  Implementering af projektet og bevillingskriterier, herunder en sammenhæng mellem projektets- og Europa for Borgernes formål. Derudover en aktivitetsplan og en formidlingsplan samt forventet indflydelse og engagering af borgere. 

Part F: Tidsplan over projektets aktiviteter. 

Skal man vedhæfte ”Legal Entity Form” og ”Financial Identification Form” til eFormen?

Nej. Ansøgere kan dog blive bedt om at fremvise dokumenter, der beviser organisationens finansielle og juridiske kapacitet. Tjekket for finansiel kapacitet er kun relevant for ikke-offentlige organisationer, og hvis det efterspurgte bevillingsbeløb overstiger 60.000 euro.

Siden juli 2018 er der indført en ny procedure: i sektionen ”Bank accounts” kan organisationer direkte registrere deres bankkonto. Derfor skal man ikke uploade ”Financial Identification” som dokument længere.

Hvordan fungerer “lump sum”-systemet?

For Town Twinning er “lump sum” baseret på antallet af deltagere, der er inviteret til landet, der er vært for ”twinningen”, eksempelvis internationale deltagere fra ansøgningsberettigede lande. For de andre puljer omhandler ”lump sum” tre parametre: antallet af deltagere, antallet af involverede lande, samt antallet af events, der er implementeret.

”Antallet af lande” vil sige antallet af lande for hvert event. Det er muligt at deltagere til events ikke er projektpartnere, men de skal være ansøgningsberettigede til Europa for Borgerne.

For projekter under puljen ”Europæisk erindring” og ”Civilsamfundsprojekter” tilbydes der også ”lump sums” til forberedende aktiviteter, der udelukkende er baseret på antallet af deltagere, der er involveret. Det er kun muligt at modtage en ”lump sum” af denne slags per projekt.

Hvornår bliver ansøgningsresultaterne offentliggjort?

Ansøgere vil individuelt få besked om resultatet i Participant Portal, senest seks måneder efter ansøgningsfristen. Listen over udvalgte projekter vil være tilgængelig under ”Selection Results”. 

Opdateret 28. januar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen