Europa for Borgerne

Støtte til projekter som fremmer europæisk medborgerskab og demokratisk deltagelse, samt projekter som skaber opmærksomhed omkring vores fælles historie og værdier på tværs af Europa.

OBS: Programperioden for Europa for Borgerne 2014-2020 er slut, og forhandlingerne om det nye program er igangværende. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge støtte gennem Europa for Borgerne. Vi opdaterer, så snart der er nyt om den næste programperiode.

På disse sider kan du læse mere om de muligheder Europa for Borgerne tilbyder samt finde information om programmets målsætninger, prioriteter, indsatsområder, ansøgningsfrister m.m.

Det danske kontaktpunkt for Europa for Borgerne i Danmark er placeret i Slots-og kulturstyrelsen og har til formål at yde rådgivning, sparring og vejledning for potentielle ansøgere til programmet. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du ønsker yderligere information om Europa for Borgerne eller har behov for en konkret vurdering af dit projekt.

Opdateret 18. maj 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen