Tilskudspuljer

På denne side finder du en liste over de tilgængelige puljer under Creative Europe.

For at deltage som lead-partner skal din organisation have eksisteret i minimum to år ved ansøgningsfristen, det gælder ikke for partnere. Individuelle personer kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe. Alle organisationer skal være aktive i den kulturelle og kreative sektor.

Samarbejdsprojekter

SAMARBEJDSPROJEKTER HAR FØLGENDE PRIORITERINGER

 1. Transnational mobilitet af kunstnere og professionelle inden for kultur
 2. Publikumsudvikling
 3. Kompetenceudvikling inden for: digitalisering, nye forretningsmodeller, træning og uddannelse
 4. Fremme af interkulturel dialog herunder integration af flygtninge og migranter
 5. Fremme af bevidstheden om europæiske værdier, historie og kulturarv

Der findes to typer europæiske samarbejdsprojekter:

KATEGORI 1: MINDRE SAMARBEJDSPROJEKTER

 • Minimum tre partnere fra tre forskellige lande, som er på EU's liste over deltagende lande
 • Støtte op til 200.000 EUR (maks. 60% af projektets samlede budget)
 • Varighed op til fire år

KATEGORI 2: STØRRE SAMARBEJDSPROJEKTER 

 • Minimum seks partnere fra seks forskellige lande, som er på EU's liste over deltagende lande
 • Støtte op til 2 mio. EUR (maks. 50% af projektets samlede budget)
 • Varighed op til fire år

Læs mere om den officielle ansøgningsrunde. 

Litterære oversættelsesprojekter

Ved tildeling af støttemidler lægges der særligt vægt på projektets styrker inden for følgende fire områder:

 • Relevans
 • Kvalitet i indhold
 • Kommunikation og formidling
 • EUPL-prisvindere

Der findes to typer litterære oversættelsesprojekter: 

Kategori 1: projekter af to års varighed

 • Oversættelse af 3-10 værker i alt
 • Støtte op til 100.000 EUR (maks. 50% af det samlede budget)
 • Varighed op til 2 år

KATEGORI 2: Flerårig rammeaftale (RELEVANT FRA 2021)

 • En oversættelsespakke på 5-10 værker om året
 • Støtte op til 100.000 EUR pr. år i tre år (maks. 50% af det samlede budget)

Mere information om litterære oversættelsesprojekter

Music Moves Europe

Creative Europe-puljen, “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent”, støtter musikrelaterede projekter. Music Moves Europe består af fire elementer: et støtteprogram, politisk udvikling, dialog med musiksektoren og en europæisk musikpris, MMETA. Der er planlagt seks calls for 2019 med i alt 3 mio. euro til rådighed, indtil videre er de to calls 'Professionalization & training' og 'Co-operation of Small Music Venues' offentliggjort.


Professionalization & training

Call'et støtter mindst 10 innovative træningsprogrammer for unge musikprofessionelle, der har en europæisk dimension. Fokus i dette call er boosting af europæisk musikdiversitet og talent. De udvalgte projekter skal være med til at forretningsudvikle; fx inden for digitalisering, ledelse og økonomi hos musikprofessionelle.

Deadline for ansøgninger: 31. oktober 2019

Projektstart: senest den 1. juni 2020

Varighed: maks. 15 måneder

Støttebeløb: maks. 90.000 euro pr. projekt

Læs mere

Co-operation of Small Music Venues

Nu er det muligt at søge støtte til projekter og samarbejder mellem små spillesteder i Europa (små spillesteder = max-kapacitet på 400 mennesker). Formålet er at forbedre spillesteders identitet i lokalmiljøerne og deres evne til at være konkurrencedygtige i en hurtigt forandrende branche. Europa-Kommissionen vil gerne hjælpe de små spillesteder i Europa med at finde løsninger på problemer og strukturelle udfordringer, som disse står overfor. 

Deadline for ansøgninger: 15. november 2019

Projektstart: efter underskrift af aftale

Varighed: maks. 18 måneder

Støttebeløb: mellem 30.000-70.000 euro pr. projekt

Læs mere

Study on the Health and Well-being of Music Creators

Et studie foretaget af den svenske platform 'Consequence of Sound' viser, at 73% af musikere har dårligt mentalt helbred i forskelligt omfang. Formålet med call'et er derfor at udforske helbredsproblemer som musikere oplever gennem deres karriere samt at udvikle anbefalinger til at arbejde med de identificerede problemer, herunder politiske tiltag.

Deadline for ansøgninger: 3. februar 2020 kl. 13.00

Støttebeløb: 150,000 Euro pr. projekt

Co-creation

Mindst 8 europæiske musiske samskabelser eller residencies for musikere og professionelle. Åben for alle musikgenrer samt samarbejder på tværs af subgenrer.

Støttebeløb: 400,000 Euro

(Call'et er endnu ikke åbent)

Music education & training

8 innovative tilgange til at fremme musikuddannelse- og læring.

Støttebeløb: 300,000 Euro

(Call'et er endnu ikke åbent)

Export of European music

Baseret på fund og anbefalinger inden for upcoming musikeksportsstrategi (udviklet inden for 2018's call for tender).

Støttebeløb: 400,000 Euro

(Call'et er endnu ikke åbent)


OBS: Datoerne for alle puljerne er ikke offentliggjort endnu. Så snart vi ved mere, vil vi opdatere.

i-Portunus

i-portunus er et pilotprojekt, der skal teste forskellige muligheder for at støtte mobilitet af kunstnere og kulturprofessionelle i Europa. Mellem april og september 2019 vil projektet udsende tre calls, der støtter mobiliteten af ca. 500 kunstnere og kulturprofessionelle.

OBS: Projektet henvender sig til scenekunst og visuel kunst (dog ikke den audiovisuelle sektor).

Resultaterne for første call, der blev lanceret i april 2019 resulterede i mere end 1200 ansøgninger. Se de udvalgte ansøgere på følgende link:https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/selected-applicants/first-call-2019/

Andet call blev lanceret 3. juni, og resulterede i mobilitetsstøtte for 131 kunstnere og kulturprofessionelle til 249.900,00 euro. Se de udvalgte ansøgere på følgende link: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/selected-applicants/second-call-2019/

Tredje og sidste ansøgningsrunde er åben frem til 5. september kl. 14.00, og resultaterne vil blive offentliggjort den 26. september. 

Du kan søge midler til: 

Internationale samarbejder (eks. udstillinger eller performances)

Produktionsorienterede recidencies

Professionel udvikling (eks. deltagelse i workshops, masterclasses, netværksmøder)

Der er deadline for ansøgninger d. 5. september kl. 14.00, 

Læs mere og tilgå ansøgningsportalen

Puljer, der er lukket for ansøgninger frem til 2020

Europæiske platforme 

Støtte til promotion af nye talenter gennem co-creation, co-produktion og programlægning.

 • En koordinerende organisation plus min. 10 medlemsorganisationer (dvs. minimum 11 organisation er i alt) fra 10 forskellige lande, som deltager i Creative Europe-programmet, hvoraf 5 er EU medlemslande og/eller EØS lande (Norge og Island)
 • Støtte op til 500.000 EUR pr. år i 4 år (maks. 80% af det samlede budget)

Europæiske netværk

Støtte til europæiske netværk, som understøtter medlemmernes evne til at operere transnationalt, udvikle kompetencer for at kunne arbejde på tværs af Europa og for at kunne adaptere til ændringer, dele viden og promovere best practice.

 • Minimum 15 medlemsorganisationer. Minimum 10 af medlemsorganisationerne skal have hovedsæde i lande på EUs liste over deltagende lande og minimum 5 af disse skal være EU-lande (+ Norge og/eller Island)
 • Støtte op til 250.000 EUR pr. år (maks. 80% af det samlede årlige budget)

Se brochure for Creative Europe Networks, 2016 

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgning?

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgningen, så skriv til: eacea-helpdesk@remove-this.ec.europa.eu inden kl. 12.00 på ansøgningsdagen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)