Tilskudspuljer

På denne side finder du en liste over de tilgængelige puljer under Creative Europe.

For at deltage som lead-partner skal din organisation have eksisteret i minimum to år ved ansøgningsfristen, det gælder ikke for partnere. Individuelle personer kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe. Alle organisationer skal være aktive i den kulturelle og kreative sektor.

Samarbejdsprojekter

Ansøgningsrunden for samarbejdsprojekter med start i 2019 er lukket.

SAMARBEJDSPROJEKTER HAR FØLGENDE PRIORITERINGER:

 1. Transnational mobilitet af kunstnere og professionelle inden for kultur
 2. Publikumsudvikling
 3. Kompetenceudvikling inden for: digitalisering, nye forretningsmodeller, træning og uddannelse
 4. Fremme af interkulturel dialog herunder integration af flygtninge og migranter
 5. Fremme af bevidstheden om europæiske værdier, historie og kulturarv

Der findes to typer europæiske samarbejdsprojekter:

KATEGORI 1: MINDRE SAMARBEJDSPROJEKTER

 • Minimum tre partnere fra tre forskellige lande, som er på EU's liste over deltagende lande
 • Støtte op til 200.000 EUR (maks. 60% af projektets samlede budget)
 • Varighed op til fire år

KATEGORI 2: STØRRE SAMARBEJDSPROJEKTER

 • Minimum seks partnere fra seks forskellige lande, som er på EU's liste over deltagende lande
 • Støtte op til 2 mio. EUR (maks. 50% af projektets samlede budget)
 • Varighed op til fire år

Læs mere om den officielle ansøgningsrunde. 

Litterære oversættelsesprojekter

ANSØGNINGSRUNDEN er ÅBen med deadline 4. juni 2019

Ved tildeling af støttemidler lægges der særligt vægt på projektets styrker inden for følgende fire områder:

 • Relevans
 • Kvalitet i indhold
 • Kommunikation og formidling
 • EUPL-prisvindere

Der findes to typer litterære oversættelsesprojekter: 

Kategori 1: projekter af to års varighed

 • Oversættelse af 3-10 værker i alt
 • Støtte op til 100.000 EUR (maks. 50% af det samlede budget)
 • Varighed op til 2 år

KATEGORI 2: Flerårig rammeaftale

 • En oversættelsespakke på 5-10 værker om året
 • Støtte op til 100.000 EUR pr. år i tre år (maks. 50% af det samlede budget)

Mere information om litterære oversættelsesprojekter

Puljer, der er lukket for ansøgninger frem til 2020

 

Europæiske platforme 

Støtte til promotion af nye og "emerging"-talenter igennem co-creation, co-produktion og programlægning.

 • En koordinerende organisation plus min. 10 medlemsorganisationer (dvs. minimum 11 organisation er i alt) fra 10 forskellige lande, som deltager i Creative Europe-programmet, hvoraf 5 er EU medlemslande og/eller EØS lande (Norge og Island)
 • Støtte op til 500.000 EUR pr. år i 4 år (maks. 80% af det samlede budget)

Europæiske netværk

Støtte til europæiske netværk, som understøtter medlemmernes evne til at operere transnationalt, udvikle kompetencer for at kunne arbejde på tværs af Europa og for at kunne adaptere til ændringer, dele viden og promovere best practice.

Se denne oversigt for vigtige informationer om den seneste ansøgningsrunde samt en liste over dokumenter, der skal vedhæftes ansøgningen.

Music Moves Europe

Professionalisering og træning

Mindst 10 træningsprogrammer for unge musikere og professionelle i musiksektoren med en klar europæisk 'added value'.

Budget: 900,000 Euro

Samarbejde mellem små musik venues

Mindst 13 projekter om identifikation, udvikling og innovative operationsmodeller hos små musik venues på tværs af Europa. 

Budget: 400,000 Euro

Samskabelse

Mindst 8 europæiske musiske samskabelser eller residencies for musikere og professionelle. Åben for alle musikgenrer samt samarbejder på tværs af subgenrer.

Budget: 400,000 Euros

Musikuddannelse og træning

8 innovative tilgange til at fremme musikuddannelse- og læring.

Budget: 300,000 Euro

Eksport af europæisk musik

Baseret på fund og anbefalinger inden for upcoming musikeksportsstrategi (udviklet inden for 2018's call for tender).

Budget: 400,000 Euro

Sundhed og velbefindende hos musikere

Udforskning af specifikke helbredsproblemer som musikere oplever gennem deres karriere samt anbefalinger bør udvikles for at adressere de identificerede problemer, inklusiv mulige politiske tiltag.

Budget: 150,000 Euro


OBS: Datoerne for puljerne er ikke offentliggjort endnu. Så snart vi ved mere, vil vi opdatere.

Bridging culture and audiovisual content through digital

 

Bridging culture and audiovisual content through digital 

CROSS SECTOR CALL: Digital brobygning mellem kultur og audiovisuelt indhold 

Deadline: 20.06.2019 kl. 17:00

Den kulturelle sektor kan ofte have for travlt til at række ud til andre sektorer, herunder teknologisektoren, der ellers kan være en nyttig sparringspartner ift. innovative teknologier; fx interaktive udstillinger, virtuel reality samt apps. Samtidig kan den teknologiske- og audiovisuelle sektor udvikle deres ekspertise på kulturområdet gennem samarbejde med kultursektoren. 

 • Call'ets totalte budget er estimeret til 1.75 million euro
 • Den mindste bevilling vil være på 150,000 euro og dække max 60% af projektet
 • Projektperioden vil starte 1. januar 2020 og løbe til 30. juni 2021 (18 måneder)
 • I alt vil 6-10 projekter kunne opnå støtte
 • Projektet skal bygge på et samarbejde mellem mindst tre organisationer (juridiske enheder) fra tre forskellige lande, der deltager i Creative Europe-programmet

Læs mere om puljen her 

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgning?

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgningen, så skriv til: eacea-helpdesk@remove-this.ec.europa.eu inden kl. 12.00 på ansøgningsdagen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)