Sådan søger du om støtte

Inden du ansøger

Det er en rigtig god idé at kontakte os inden du begynder på en ansøgning, da vi hurtigt kan finde ud af om din organisation er ansøgningsberettiget, og om projektet er egnet til støtte gennem Creative Europe - Culture.

Vi står til rådighed for alle interesserede ansøgere, og vi fungerer også gerne som sparringspartner ved at læse ansøgningen igennem og give feedback. Dette er en del af vores job og koster ikke noget. Dog vil vi gerne kontaktes tidligt i processen og modtage materiale til gennemlæsning i god tid, da vi ofte hjælper mange på samme tid med deres ansøgninger.

Vent derfor ikke til få dage før deadline med at kontakte os, da vi så ikke kan garantere at vi har nok tid til gennemlæsning og til at give den optimale feedback.

Sådan ansøger du

EU-login

Opret først et EU-login på Funding & tender opportunities portal (FTOP). Det skal du blot bruge din email-adresse for at kunne gøre.

Følg evt. denne guide.

Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP)

Alle EACEA's støttemuligheder, herunder Creative Europe, fremgår af FTOP.

Vi har samlet nogle guides til at komme i gang med FTOP:

Al kommunikation med EACEA vedr. ansøgningen, støtte/afslag, ændringer etc. foregår via FTOP.

 

PIC kode (Participant Identification Code)

Alle ansøgende organisationer skal have en PIC kode.

Du kan tjekke, om din organisation allerede har en PIC kode eller registrere din organisation her.

LEAR

Hver organisation skal udpege en person til "LEAR" (Legal Entity Appointed Representative). Det er den eneste person, der har adgang til at gå ind og ændre virksomhedens data og oplysninger efter teamet i Bruxelles har valideret det.

Se vejledningen om udpegelse og oprettelse af LEAR.

eForm og bilag

Ansøgere skal udfylde ansøgningsskemaet online i portalen FTOP.

Det er muligt at vedhæfte bilag så som mood boards mm. Hvor der findes templates i FTOP, skal disse anvendes (fx til budget og finansieringsplan).

Ansøgningen skal være indsendt senest kl. 17.00 på datoen for deadline.

Help Desk 

Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med ansøgningsprocessen, skal du kontakte IT Helpdesken i Bruxelles - dette skal ske inden kl.17:00 på dagen for ansøgningsfristen! 

IT Helpdesk kontaktformular

IT Helpdesk e-mail: eacea-helpdesk@remove-this.ec.europa.eu 

IT Helpdesk telefonnummer: +32 2 299 0705

Se også IT Helpdeskens FAQ.

Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?

Ansøgere modtager en bekræftelse i FTOP, når ansøgningen er registreret.

Svar på ansøgningen kommer ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen. Efter ansøgerne er blevet informeret, offentliggøres resultaterne på EU Kommissionens hjemmeside, hvorefter vi publicerer de danske Culture-resultater her på websitet.

Hvor stor er chancen for at få støtte?

Godkendte ansøgninger bliver evalueret baseret på et pointsystem og ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointtal. Ansøgerne med de højest antal point modtager støtte inden for budgetrammerne.

Selvom man har været i kontakt med Creatvive Europe Desken, og vi har givet feedback på ansøgningen, er det selvfølgelig ikke ensbetydende med, at man er sikret støtte. Det hele afhænger af ansøgerfeltet. 

Hvad hvis jeg får afslag?

Man må aldrig lade sig slå ud af et afslag! Mange oplever at de først får støtte tredje eller fjerde gang, de ansøger.

Hvis ansøger og projekt er ansøgningsberettiget, men ikke opnår nok point til at få støtte, sender EU-Kommissionen en skriftlig evaluering, som man bør læse grundigt og tage med i sine overvejelser og strategier næste gang man ansøger.

Vi tager gerne et møde med jer og snakker om den evaluering, I har fået ved et eventuelt afslag.

Opdateret 25. november 2021

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.