Sådan ansøger du

Denne vejledning kan bruges som en trin-for-trin-guide til ansøgning om midler hos Creative Europe, eller som kilde til svar på spørgsmål, der måtte opstå undervejs.

Inden du søger

Creative Europe er relevant for de kulturelle og kreative sektorer såsom visuel kunst, fotografi, dans, teater, musik, kulturarv, arkitektur, design, cirkus, festivaler, kunsthåndværk, mode, litteratur, uddannelse og multidisciplinære projekter.

 • For at ansøge om støtte som lead-partner skal din organisation have eksisteret, og været aktiv inden for de kreative og kulturelle sektorer, i minimum to år ved ansøgningsfristen
 • For at være med som partner i et Creative Europe-projekt skal din organisation have et CVR nummer og en juridisk form som fx enkeltmandsfirma, aktieselskab, selvejende institution, offentlig instans mm.
 • Enkeltpersoner (fx enkeltstående kunstnere eller oversættere) må ikke ansøge om midler hos Creative Europe
 • Organisationer skal enten have hovedsæde i et EU-medlemsland eller i et af følgende lande
 • Midler til audiovisuelle projekter søges fra Creative Europes MEDIA-del, som i Danmark formidles af Det Danske Filminstitut.

TIP!

Inden I søger Creative Europe, bør I overveje, om I kan svare JA til følgende 6 spørgsmål:

1. Er projektet virkelig et europæisk projekt, eller er det et nationalt orienteret projekt i forklædning?

2. Har I det nødvendige, solide netværk, for at kunne løse de fælles udfordringer?

3. Er der perspektiver i dette netværk, som rækker ud over selve projektet?

4. Er partnerne relevante for udviklingen af jeres organisation?

5. Passer projektet ind i jeres organisations overordnede strategi og målsætninger?

6. Har I en fælles, stærk vision for jeres projekt, som rækker ud over jeres egne interesser?

EU-login (tidl. ECAS-Konto)

Det, der tidligere hed en ECAS-konto (European Commission Authentification Service), har skiftet navn til EU-login. Hvis I allerede har en ECAS-konto, fungerer dine eksisterende login detaljer som det nye EU-login.

Et EU-login er første skridt på vejen til en EU-ansøgning. Hvis I efter 2013 har deltaget i et EU-program såsom Creative Europe, Erasmus+, Horizon2020, osv., har I allerede et EU-Login.

Opret et EU-login

 • Klik CREATE ACCOUNT
 • Udfyld de relevante informationer
 • Vent på en bekræftelses-email og følg linket for at oprette et kodeord
 • I er nu oprettet!

Creative Europe Desk UK har lavet denne video om ECAS-registrering. Trinene for oprettelse af EU-login er de samme som for den gamle ECAS-konto, så du kan følge videoen. Vær dog opmærksom på at de nye EU-login sider har et andet layout end dem, du ser i videoen. 

PIC-nummer og Participants Portal

Før I kan registrere jer i Participants Portal, skal I have et EU-login. Når I opretter en profil i Participants Portal, får I et PIC-nummer. Hvis I er lead-partner, skal I sikre jer, at jeres partnere også registrerer sig. Har I efter 2013 deltaget i et EU-program såsom Creative Europe, Erasmus+, Horizon2020 osv., har jeres organisation allerede foruden et EU-login (tidl. ECAS-konto) også et PIC-nummer.

Registrer jeres organisation her, hvis PIC-nummer ikke haves.

I skal uploade en underskrevet Legal Entity Form samt kopier af relevante attester til Participants Portal:

 • Et registreringsbevis fra skat, som I kan finde på Skats hjemmeside
 • Vedtægterne / fundats
 • Seneste årsregnskab

Yderligere information om oprettelse af PIC.

I kan også følge denne videovejledning fra Creative Europe Desk UK:

Cooperation Agreement

Der foreligger ingen officiel skabelon for Cooperation Agreement, men Creative Europe Desk Danmark har udarbejdet et forslag til en skabelon. Download skabelonen.

Cooperation Agreement skal stemme nøje overens med jeres projektbeskrivelse og budget.

Følgende punkter bør dækkes af Cooperation Agreement

 1. Projektets mål
 2. De aktiviteter, der vil blive iværksat for at nå disse mål
 3. De roller og forpligtelser som projektlederen og de enkelte partnere tager på sig
 4. De budgetmæssige og finansielle rammer, herunder størrelsen af ​​finansielle bidrag og for-finansieringsbeløb
 5. Juridiske aspekter vedrørende aftalens varighed, ansvar, kontraktbrud, opsigelse af aftale, lovvalg og konfliktløsning
 6. Cooperation agreement skal underskrives af den juridiske repræsentant for hver partner, Lead-partneren inkluderet. Det anbefales at udforme Cooperation Agreement som en aftale om multilateralt samarbejde (mellem projektlederen og alle partnere) hellere end at udforme individuelle aftaler med hver partner

TIP!

Vi anbefaler at varigheden af ​​samarbejdsaftalen sættes til også at omfatte den tid, der er nødvendig for at afrapportere til agenturet. Da den endelige rapport for projektet skal indsendes senest 2 måneder efter afslutning af den støtteberettigede periode, bør samarbejdsaftalen forlænges med 6 måneder efter slutdatoen for projektets aktiviteter.

Budget

Det kan være svært at afgøre om specifikke udgifter skal anføres som vedrørende Lead-partner, en enkelt partner, eller om de er såkaldte "joint activities". Som regel kan det afklares på baggrund af geografien, men kommer I i tvivl, kan I drøfte det med jeres partnere eller evt. med Creative Europe Desk Danmark.

 • 3rd country costs er omkostninger vedrørende fysiske personer, der er statsborgere i et land, der ikke deltager i Creative Europes kultur-program, organisationer baseret i et sådant land eller aktiviteter, der finder sted i et sådant land. Disse omkostninger må ikke overstige 30% af budgettet
 • Indirect costs er generelle administrationsomkostninger, der kan betragtes som vedkommende projektet. Indirekte omkostninger kan ikke omfatte udgifter, der er opført under en anden budgetpost. De omfatter følgende kategorier:
  • Lokaler og relaterede udgifter (husleje, forsikring...)
  • Kontorhold og relaterede udgifter (telefon, posttjenester, fotokopier...)
 • Nationale valuta kan med fordel benyttes i budgettet, der automatisk omregner beløbene til euro
 • Valutakursen skal anføres, hvis lokalvaluta benyttes. I skal bruge den officielle valutakurs offentliggjort i The Official Journal of the EU fra den dato, hvor udbudsrunden blev offentliggjort

VIGTIGT!

Du må aldrig slette rækker eller formler i excel-arket. Nye rækker kan dog indføjes mellem eksisterende rækker.

'Subcontracting'

OBS: Kunstnere der hyres skal IKKE regnes som Sub-contractors

Der er ingen formel grænse for, hvor stor en del af projektet der kan udliciteres, men EU foreskriver, at sub-contracting kun må omfatte en begrænset del af projektet. Deres bevæggrund er, at viden og kompetencer skal bevares mellem projektets partnere. Det gælder derfor for udlicitering, at:

 • Det skal være tilfredsstillende begrundet (betragtning af arten af ​​handlingen og hvad der er nødvendigt for dens gennemførelse)
 • Hvis ikke det allerede klart fremgår af ansøgningen skal forudgående skriftlig tilladelse fra agenturet være opnået
 • De anslåede omkostninger skal være tydeligt identificeret i det anslåede budget
 • Det må kun vedrøre støtte-aktiviteter
 • Lead-partneren er stadig lovlig og økonomisk ansvarlig for handlingen

LEAR og Validation Services

Validation Services - Research Executive Agency (REA) 

OBS: Du skal kun gøre dette, hvis du bliver kontaktet af Validation Services, fordi de dokumenter du oprindeligt har uploaded af den ene eller anden grund ikke er tilstrækkelige. Hvis dine dokumenter er tilstrækkelige og valideret skal du ikke foretage dig yderligere.

Når du har søgt Creative Europe om støtte har du fået et PIC nummer for at kunne udfylde ansøgningsskemaet. De oplysninger, du har ført ind i Participant Portal, bliver efterfølgende tjekket og valideret.  Under denne proces kan du blive kontaktet for uddybende oplysninger. Valideringen foregår centralt af et team, som sidder med samtlige af EU’s støtteprogrammer, hvorfor deres henvendelse kan synes standardiseret og vanskelig at navigere ud fra. Derfor specificerer vi det her.

For organisationer, der har ansøgt Creative Europe gælder følgende:

Et antal dokumenter skal uploades i Participant Portal og det gør man ved at logge ind (med de samme login-oplysninger, du tidligere har brugt), og vælge ”Modify organisation” og uploader de påkrævede dokumenter under ”Documents”. Hvis det er uklart, hvordan du betegner det givne dokument, vælger du ”Other”.

Hvis du har søgt op til 60.000 EUR skal du uploade følgende:

 1. Legal Entity Form - Formular der bekræfter, at I er en retlig enhed
 2. Bekræftelse af virksomhedsform/organisationsform, som kan være:
  - Private virksomheder
  - Offentlige organisationer
  - Non-profit virksomheder

  Hvis du har søgt mere end 60.000 EUR skal du yderligere uploade: 

 3. ”Financial Capacity Form” – denne finder du under det ansøgte call’s side på Europa-Kommissionens hjemmeside
 4. Årsrapporter, et eller flere år tilbage. Dette specificeres i forhold til den givne virksomhed under ”How to apply” under det specifikke call på Europa-Kommissionens hjemmesiden
 5. Der kan efterspørges yderligere dokumenter – tjek altid ”How to apply” under det specifikke call. 

Udnævnelse af LEAR

Hver organisation skal udpege en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det er den eneste person, der har adgang til at gå ind og ændre virksomhedens data og oplysninger efter teamet i Bruxelles har valideret det.

Følg trin 2 og 3 på Europa-Kommissionens hjemmeside for at få instrukser til, hvordan man udpeger en LEAR.

Efterfølgende skal dokumenterne sendes med post til Europa-Kommissionen Bruxelles.

Opdateret 16. marts 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgning?

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgningen, så skriv til: eacea-helpdesk@remove-this.ec.europa.eu inden kl. 12.00 på ansøgningsdagen.