Åbne calls

Music Moves Europe

Music Education & Learning

Deadline d. 30. april 2020.

Ny mulighed for at søge om midler til musikundervisningsprojekter.

Målet med denne ansøgningsrunde er at finde og støtte mindst otte innovative undervisnings- eller læringsprojekter som befinder sig i krydsfeltet mellem musiksektoren og undervisningssektoren. 

Denne ansøgningsrunde vil fokusere på projekter, der medtænker elementer af social inklusion; eksempelvis at give adgang til musikundervisning for børn, der ellers ikke ville have haft adgang til dette. 

De støttede projekter vil derudover skulle have en tydelig europæisk dimension, men det er ikke en forudsætning, at projektet udføres i et formelt organiseret samarbejde med andre europæiske partnere. Der vil kunne søges om op til 30.000 EUR per projekt, og der kan ansøges om op til 80% af den samlede projektsum. 

De foreslåede aktiviteter skal starte inden d. 1. november, og hele projektet må ikke vare længere end 15 måneder. 

Hvilke aktiviteter, kan der afholdes for midlerne? Eksempelvis:

 • Sommerskoler, workshops eller undervisnings-camps
 • Anvendelsen af digitale eller audiovisuelle redskaber
 • Forberedelse af – eller deltagelse i musikaktiviteter; eksempelvis i forbindelse med (by-)festivaler, parader, koncerter mv. 

Hvem kan søge? Alle kan søge, dog ikke privatpersoner. Alle partnere skal komme fra et land, der deltager i Creative Europe-programmet. 

Se dokumenter og links 

Co-creation and co-production

Deadline d. 30. april 2020.

Der kan ansøges om op til 85% af den samlede projektsum og der kan ansøges om op til 50.000 EUR per projekt.

Hvad kan der ansøges om midler til? Eksempelvis:

 • Skrivning og producering af sange i samarbejde med andre ligesindede
 • Udvikling af musikernes forretningskompetencer, så nye sange kan nå et større publikum.
 • Hjælp til identificering af målgrupper
 • Hjælp til at etablere netværk mellem musikere, artister, producere, pladeselskaber, musik- og tv-studier mm.
 • Udvikling af musikernes kompetencer udi at skrive musik til film og tv, teater eller andre former for performances.
 • Udvikling af musikernes, komponisternes og artisternes karrieremuligheder gennem coaching.
 • Hjælp til forståelse af rettigheder; ”copyright” og ”licencering”.

Hvilke aktiviteter, kan der afholdes for midlerne? Eksempelvis:

 • Mentoring-sessioner- og fælles lærings-sessioner.
 • Pitching- og promotions-events, så sange kan kommercialiseres i endnu højere grad.
 • Kommunikation og formidling af event- eller projektresultater.

Hvem kan søge?

Alle – dog ikke privatpersoner – kan søge. Alle partnere skal komme fra et land, der deltager i Creative Europe-programmet.

Tilgå alle nødvendige dokumenter via dette link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction

Andre calls

Bridging culture and audiovisual content through digital

Deadline for ansøgninger d. 14. maj 

Dette call er henvendt til projekter, der:

 • enten involverer nye former for kreativitet på tværs af de forskellige kulturelle og kreative sektorer, herunder audiovisuelle, ved brug af innovative teknologier (inklusiv virtual reality)
 • eller fremmer innovative tværfaglige strategier og værktøjer til at lette adgangen, distributionen, promoveringen og/eller den økonomiske omsætning for kultur og kreativitet, herunder kulturarv 

Projekter skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 3 partnere fra 3 forskellige lande, der deltager i Creative Europe-programmet, og som repræsenterer en bred vifte af ekspertise på tværs af flere kulturelle og kreative sektorer, herunder den audiovisuelle sektor.

Fokuspunkter:

 • Problemløsning og adressering af udfordringer inden for den kulturelle og kreative sektor
 • Publikum og brugeroplevelser
 • Teknologi som en mulighed for at adressere vigtige problemstillinger
 • Innovation ift. skabelse, distribution og promovering af kreativt indhold

Læs mere her: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans

Deadline for ansøgninger d. 28. april 2020.

Det overordnende mål med denne pulje er at sikre et godt naboskab og gode relationer til Vestbalkan gennem kulturelt samarbejde og samskabelse, samt at styrke regionens konkurrenceevne for den kreative og kulturelle sektor. Støttede projekter skal derfor primært komme Vestbalkan til gode. 

Vi har samlet call'ets vigtigste pointer her:

 • Mindst to partnere skal komme fra mindst to forskellige Vestbalkan-lande, disse er: 
 • Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien. 
 • Projektet skal have deltagelse af mindst fem partnere (inklusiv projektlederen).
 • Der kan ansøges om op 85% af den samlede projektsum. Resten skal sikres ved egenfinansiering. 
 • Alle projekter skal medtænke - hvor det er muligt - et tværgående europæisk perspektiv, på; miljø- og klimaudfordringer, minoritetsrettigheder eller ligestilling mellem kønnene.
 • Projektstøtten, der gives, er, maksimum 500.000 EUR og minimum 100.000 EUR. 
 • Der er afsat i alt 5.000.000 EUR til puljen og det forventes, at cirka 20 projekter vil blive støttet.
 • Individer kan ikke søge. 
 • Projektet skal starte mellem 1. januar og 1. marts 2021, og skal have en længde på mellem 2-4 år. 
 • Ansøgningen indsendes med en ”eForm”; dvs. en elektronisk ansøgningsprocedure. 
 • Den audiovisuelle sektor er IKKE inkluderet denne runde.

Litterære oversættelsesprojekter

Deadline 5. maj 2020.

Creative Europe støtter forlag, der oversætter og promoverer litterære værker på tværs af Europa for at øge adgangen til europæisk kvalitetslitteratur.

Som forlag kan man søge støtte til en samlet pakke af 3-10 værker til oversættelse og udgivelse inden for en toårig periode, og man kan modtage op til 750.000 kr. og 50 % af det samlede budget i tilskud.

Creative Europe giver støtte til:
Oversættelse af fiktionslitteratur; romaner, noveller, teaterstykker, digte, komedier samt børnelitteratur (på tryk såvel som digitalt)

Oversættelse af udsnit af værker

Organisering af events, marketing og distribution af aktiviteter for at promovere oversættelserne

Hvad er Europa-Kommissionens formål med at støtte litterære oversættelsesprojekter?
At støtte den kulturelle og lingvistiske diversitet i Europa

At styrke den transnationale cirkulation og diversitet af litterære værker af høj kvalitet

At skabe et større publikum for europæiske skønlitterære værker

Hvad skal et oversættelsesprojekt fokusere på for at være egnet til støtte?
Promovering og udbredelse af oversat europæisk skønlitteratur af høj kvalitet

Oversættelse af litteratur fra mindre sprog til større sprog

Udgivelse af ”mindre repræsenterede genrer” såsom værker for børn og unge, tegneserier, noveller eller poesi

Udgivelse af værker som har vundet ”European Price for Literature”

Fremhævelse af oversætterens profil

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Følg os på Facebook

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)