Åbne calls

Music Moves Europe

Study on the Health and Well-being of Music Creators

Deadline 3. februar 2020

Der Er afsat i alt 150.000 EUR til undersøgelsen og varigheden af arbejdet er begrænset til 14 måneder.

Baggrund for ansøgningspuljen: 

Musikere står i deres professionelle arbejdsliv over for en lang række fysiske og psykiske belastninger. Men musiksektorens muligheder for at respondere på de sundhedsrisici, som knytter sig til at skabe, lære, fremføre og promovere musik er i høj grad underbelyst. De studier, der allerede er foretaget, har været begrænsede i omfang og har typisk anlagt et ensidigt fokus på en enkelt problemstilling.

Der kan ansøges om midler til en undersøgelse, som skal være med til at belyse størrelsen og omfanget af problemet vedrørende musikeres sundhed og velvære. Studiet skal identificere ”good practice" og fremkomme med anbefalinger til løsninger på forskellige niveauer.

Undersøgelsen skal bidrage til en større viden på området, samt formulere anbefalinger som kan være med til at forbedre musikeres helbred, trivsel og sikkerhed.

Det er vigtigt, at undersøgelsen inkluderer et fokus på både de fysiske og psykiske udfordringer.

Undersøgelsen skal løse følgende opgaver:

 • Skabe et overblik over den eksisterende litteratur på området
 • Lave en kvalitativ undersøgelse med interviews af musikere som primær metode
 • Kortlægge eksisterende initiativer, som hjælper musikeres fysiske og psykiske udfordringer
 • Formulere anbefalinger til nye initiativer
 • Være i tæt dialog med Europa-Kommissionen

Den overordnede baggrund for Europa-Kommissionen i at støtte den europæiske musiksektor afspejler en erkendelse af, at sektoren beskæftiger et enormt antal mennesker og at sektoren bidrager væsentligt til den europæiske økonomi med en omsætning på mere end 25 mia. euro per år. Musiksektoren rummer samtidig et stort potentiale for vækst og jobskabelse.

Dette specifikke call er et ”pilot-call”, som er en del af Europa-Kommissionens nye initiativ ”Music Moves Europe”. Erfaringerne fra de støttede projekter vil derfor blive medtaget i udformningen af fremtidens musikstøtteprogrammer afholdt af Europa-Kommissionen.

Se alle de nødvendige dokumenter og links ved at gå til Europa-Kommissionens ansøgningsside: https://etendering.ted.europa.eu//cft/cft-display.html?cftId=5335

Co-creation and co-production

Ansøgningsrunden har deadline d. 30 marts 2020.

Der kan ansøges om op til 85% af den samlede projektsum og der kan ansøges om op til 50.000 EUR per projekt.

Hvad kan der ansøges om midler til? Eksempelvis:

 • Skrivning og producering af sange i samarbejde med andre ligesindede
 • Udvikling af musikernes forretningskompetencer, så nye sange kan nå et større publikum.
 • Hjælp til identificering af målgrupper
 • Hjælp til at etablere netværk mellem musikere, artister, producere, pladeselskaber, musik- og tv-studier mm.
 • Udvikling af musikernes kompetencer udi at skrive musik til film og tv, teater eller andre former for performances.
 • Udvikling af musikernes, komponisternes og artisternes karrieremuligheder gennem coaching.
 • Hjælp til forståelse af rettigheder; ”copyright” og ”licencering”.

Hvilke aktiviteter, kan der afholdes for midlerne? Eksempelvis:

 • Mentoring-sessioner- og fælles lærings-sessioner.
 • Pitching- og promotions-events, så sange kan kommercialiseres i endnu højere grad.
 • Kommunikation og formidling af event- eller projektresultater.

Hvem kan søge?

Alle – dog ikke privatpersoner – kan søge. Alle partnere skal komme fra et land, der deltager i Creative Europe-programmet.

Tilgå alle nødvendige dokumenter via dette link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoCreationAndCoProduction

Andre calls

Bridging culture and audiovisual content through digital

Deadline for ansøgninger d. 14. maj 

Dette call er henvendt til projekter, der:

 • enten involverer nye former for kreativitet på tværs af de forskellige kulturelle og kreative sektorer, herunder audiovisuelle, ved brug af innovative teknologier (inklusiv virtual reality)
 • eller fremmer innovative tværfaglige strategier og værktøjer til at lette adgangen, distributionen, promoveringen og/eller den økonomiske omsætning for kultur og kreativitet, herunder kulturarv 

Projekter skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 3 partnere fra 3 forskellige lande, der deltager i Creative Europe-programmet, og som repræsenterer en bred vifte af ekspertise på tværs af flere kulturelle og kreative sektorer, herunder den audiovisuelle sektor.

Fokuspunkter:

 • Problemløsning og adressering af udfordringer inden for den kulturelle og kreative sektor
 • Publikum og brugeroplevelser
 • Teknologi som en mulighed for at adressere vigtige problemstillinger
 • Innovation ift. skabelse, distribution og promovering af kreativt indhold

Læs mere her: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans

Der er nu åbent for ansøgninger til et nyt call, der fokuserer på at øge det grænseoverskridende samarbejde mellem Vestbalkan og EU. Der er deadline for ansøgninger d. 17. marts 2020.

Det overordnende mål med denne pulje er at sikre et godt naboskab og gode relationer til Vestbalkan gennem kulturelt samarbejde og samskabelse, samt at styrke regionens konkurrenceevne for den kreative og kulturelle sektor. Støttede projekter skal derfor primært komme Vestbalkan til gode. 

Vi har samlet call'ets vigtigste pointer her: 

 • Mindst to partnere skal komme fra mindst to forskellige Vestbalkan-lande, disse er: 
 • Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien. 
 • Projektet skal have deltagelse af mindst fem partnere (inklusiv projektlederen).
 • Der kan ansøges om op 85% af den samlede projektsum. Resten skal sikres ved egenfinansiering. 
 • Alle projekter skal medtænke - hvor det er muligt - et tværgående europæisk perspektiv, på; miljø- og klimaudfordringer, minoritetsrettigheder eller ligestilling mellem kønnene.
 • Projektstøtten, der gives, er, maksimum 500.000 EUR og minimum 100.000 EUR. 
 • Der er afsat i alt 5.000.000 EUR til puljen og det forventes, at cirka 20 projekter vil blive støttet.
 • Individer kan ikke søge. 
 • Projektet skal starte mellem 1. januar og 1. marts 2021, og skal have en længde på mellem 2-4 år. 
 • Ansøgningen indsendes med en ”eForm”; dvs. en elektronisk ansøgningsprocedure. 
 • Den audiovisuelle sektor er IKKE inkluderet denne runde.

Læs mere og ansøg på følgende link: https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en

 

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Følg os på Facebook

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)