Puljer

På denne side finder du en liste over de tilgængelige puljer under Creative Europe.

For at deltage som lead-partner skal din organisation have eksisteret i minimum to år ved ansøgningsfristen, det gælder ikke for partnere. Individuelle personer kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe, og alle organisationer skal være aktive i den kulturelle og kreative sektor. Herunder kan du se detaljerne for de forskellige puljer samt finde links til at ansøge de åbne puljer.

Samarbejdsprojekter

Puljen for samarbejdsprojekter støtter projekter, der skaber et bredt spektrum af aktiviteter og initiativer med et alsidigt udsnit af partnere, der er aktive i de kulturelle og kreative sektorer i Europa.

Samarbejdsprojekter skal bidrage til følgende:

 • Styrke den transnationale skabelse og cirkulation af europæiske værker og kunstnere;
 • Forbedre kapaciteten hos europæiske kulturelle og kreative sektorer med fokus på talent, innovation, jobskabelse og vækst.

Særlig prioritet bliver givet til projekter, der adresserer en eller flere af følgende prioriteter: 

1. Publikum

2. Social inklusion

3. Bæredygtighed

4. Ny teknologi

5. International dimension

6. Sektorspecifikke prioriteter (bøger, musik, arkitektur, kulturarv)

Muligheder

Small scale: Min. 3 partnere – max. EUR 200.000 (max. 80% medfinansiering).
Varighed: max. 48 måneder 

Ansøg og læs mere
Deadline 7. september kl. 17:00

Medium scale: Min. 5 partnere – max. EUR 1.000.000 (max. 70% medfinansiering). 
Varighed: max. 48 måneder

Ansøg og læs mere
Deadline 7. september kl. 17:00

Large scale: Min. 10 partnere – max. EUR 2.000.000 (max. 60% medfinansiering).
Varighed: max. 48 måneder

Ansøg og læs mere
Deadline 7. september kl. 17:00

Udbredelse af europæiske litterære værker

Puljen støtter projekter, der vil oversætte, udgive, distribuere og promovere litterære værker. 

Særlig prioritet bliver givet til projekter, der adresserer en eller flere af følgende prioriteter: 

 • Styrke den transnationale cirkulation og diversificering af europæiske litterære værker, især oversættelse fra mindre sprogområder
 • Nå nye publikummer 
 • Styrke konkurrencedygtigheden i bogsektoren

Muligheder

Projekterne må max. vare 3 år, og ansøgere skal vælge mellem en af følgende kategorier:

 • Kategori 1: Individuel ansøger (max. 60% medfinansiering)
 • Kategori 2: Konsortium af minimum 2 organisationer (max. 60% medfinansiering)

Og en af følgende skalaer:

 • Small scale: Oversættelse af op til 10 forskellige værker – max. EUR 100.000 
 • Medium scale: Oversættelse af op til 20 forskellige værker – max. EUR 200.000 
 • Large scale: Oversættelse af op til 21 forskellige værker – max. EUR 300.000 

Ansøg og læs mere
Deadline 30. september kl. 17:00

Europæiske platforme for promovering af upcoming kunstnere

Puljen for platforme støtter projekter med fokus på publikumsudvikling og kulturel deltagelse, der arbejder med at øge synligheden og cirkulationen af europæiske upcoming kunstnere og værker uden for egne grænser.

Platforme skal bestå af en koordinerende enhed/organisation og minimum 11 medlemsorganisationer med en fælles kunstnerisk vision, redaktionel indsats og branding-strategi.

Hver udvalgte platform bliver støttet med max. EUR 2.100.000 over en 3-årig periode (2021-2023) (max. 80% medfinansiering).

Ansøg og læs mere
Deadline 29. september kl. 17:00

Europæiske netværk af kulturelle og kreative organisationer

Puljen støtter projekter, der har til mål at opbygge de kreative og kulturelle sektorers kapacitet og har fokus på at understøtte talent, innovation, jobskabelse og vækst.

Støtten går til repræsentative multinationale medlemsskabsbaserede netværk, der består af organisationer med fælles mission, regelsæt, medlemsrettigheder og forpligtelser. Netværkene skal bestå af en koordinerede endhed/organisation og dennes medlemmer.

Særlig prioritet bliver givet til projekter, der adresserer en eller flere af følgende prioriteter: 

 • Indkredse adgangen til og deltagelsen i kultur
 • Kapacitetsopbygning af de europæiske kulturelle og kreative sektorer
 • Opfordre de europæiske kulturelle og kreative sektorer til mere bæredygtig praksis 
 • Hjælpe de europæiske kulturelle og kreative sektorer til at gribe teknologiens muligheder

Hver udvalgte netværk bliver støttet med max. EUR 825.000 over en 3-årig periode (2021-2023) (max. 80% medfinansiering).

Ansøg og læs mere
Deadline 26. august kl. 17:00

Paneuropæiske kulturelle organisationer/orkestre

Puljen støtter europæiske kulturelle organisationer/orkestre, der tilbyder træning, professionalisering og muligheder for at optræde for unge talentfulde artister. 

Støttede organisationer skal have fokus på en inkluderende tilgang ift. rektruttering og træning af unge artister. Artisterne skal være fra minimum 20 Creative Europe-lande. Der skal være fokus på, at artisterne bliver tilbudt muligheder for at optræde og nå unge publikummer ved bl.a. brug af live performances og digitale redskaber.

Hver udvalgte organisation/orkester bliver støttet med max. EUR 1.800.000 over en 3-årig periode (2021-2023) (max. 40% medfinansiering).

Ansøg og læs mere
Deadline 26. august kl. 17:00

Innovation Lab

Creative Innovation Lab skal samle spillere fra forskellige kulturelle og kreative sektorer til at designe og teste innovative digitale løsninger. Innovation Lab skal facilitere skabelsen af fx redskaber, modeller og metoder, der kan overføres til den audiovisuelle sektor og mindst en anden kreativ og/eller kulturel sektor. 

Der vil i det første år af Creative Innovation Lab være fokus på tværsektoriel bæredygtighed og innovative uddannelsesredskaber, der gør brug af kreativitet til at tackle sociale emner som fx misinformation.

Formål:

 • At forbedre konkurrencedygtigheden hos de europæiske audiovisuelle og andre kulturelle og kreative sektorer gennem tværsektorielt samarbejde
 • At øge vidensdeling mellem forskellige sektorer i den kreative industri
 • At øge synligheden, tilgængeligheden og diversiteten i europæisk digitalt indhold
 • At øge business models og brugen af data
 • At øge det potentielle publikum

Særlig pioritet vil blive givet til ansøgninger, der præsenterer strategier, der skal sikre en mere bæredygtig og miljøvenlig industri samt sikre kønsbalance, inklusion, diversitet og repræsentativitet.

Ansøg og læs mere
Deadline 5. oktober kl. 17:00

Journalistiske partnerskaber

Puljen for journalistiske partnerskaber støtter systematisk samarbejde mellem professionelle nyhedsmedieorganisationer i at forbedre levedygtigheden og konkurrencedygtigheden af professionelt produceret journalistik. Støtten går til afprøvningen af innovative forretningsmodeller, samarbejder og nye formater.

Partnerskaberne opfordres til at fokusere på mediepluralisme ved at involvere organisationer fra lande/regioner med forskellig og mangfoldig mediekapacitet. 

Max. 80% medfinansiering
Varighed: 2 år

Projekter skal have fokus på en eller flere af følgende prioriteter:

 • Afprøvning af nye forretningsmodeller og procedurer samt træning for at opretholde journalistikkens levedygtighed.

 • Afprøvning af nye formater samt udveksling af best practice for at opretholde journalistisk kvalitet og diversitet.

Ansøg og læs mere
Deadline 26. august kl. 17:00

Opdateret 28. juni 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgning?

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgningen, så skriv til: eacea-helpdesk@remove-this.ec.europa.eu inden kl. 12.00 på ansøgningsdagen.