Puljer

På denne side finder du en liste over de tilgængelige puljer under Creative Europe.

For at deltage som lead-partner skal din organisation have eksisteret i minimum to år ved ansøgningsfristen, det gælder ikke for partnere. Individuelle personer kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe. Alle organisationer skal være aktive i den kulturelle og kreative sektor.

Samarbejdsprojekter

SAMARBEJDSPROJEKTER HAR FØLGENDE PRIORITERINGER

 1. Transnational mobilitet af kunstnere og professionelle inden for kultur
 2. Publikumsudvikling
 3. Kompetenceudvikling inden for: digitalisering, nye forretningsmodeller, træning og uddannelse
 4. Fremme af interkulturel dialog herunder integration af flygtninge og migranter
 5. Fremme af bevidstheden om europæiske værdier, historie og kulturarv

Der findes to typer europæiske samarbejdsprojekter:

KATEGORI 1: MINDRE SAMARBEJDSPROJEKTER

 • Minimum tre partnere fra tre forskellige lande, som er på EU's liste over deltagende lande
 • Støtte op til 200.000 EUR (maks. 60% af projektets samlede budget)
 • Varighed op til fire år

KATEGORI 2: STØRRE SAMARBEJDSPROJEKTER 

 • Minimum seks partnere fra seks forskellige lande, som er på EU's liste over deltagende lande
 • Støtte op til 2 mio. EUR (maks. 50% af projektets samlede budget)
 • Varighed op til fire år

Læs mere om den officielle ansøgningsrunde. 

Litterære oversættelsesprojekter

Ved tildeling af støttemidler lægges der særligt vægt på projektets styrker inden for følgende fire områder:

 • Relevans
 • Kvalitet i indhold
 • Kommunikation og formidling
 • EUPL-prisvindere

Der findes to typer litterære oversættelsesprojekter: 

Kategori 1: projekter af to års varighed

 • Oversættelse af 3-10 værker i alt
 • Støtte op til 100.000 EUR (maks. 50% af det samlede budget)
 • Varighed op til 2 år

KATEGORI 2: Flerårig rammeaftale (RELEVANT FRA 2021)

 • En oversættelsespakke på 5-10 værker om året
 • Støtte op til 100.000 EUR pr. år i tre år (maks. 50% af det samlede budget)

Mere information om litterære oversættelsesprojekter

Music Moves Europe

Creative Europe-puljen Music Moves Europe støtter musikrelaterede projekter. Music Moves Europe består af fire elementer: et støtteprogram, politisk udvikling, dialog med musiksektoren og en europæisk musikpris, MMETA. 


Professionalization & training

Call'et støtter mindst 10 innovative træningsprogrammer for unge musikprofessionelle, der har en europæisk dimension. Fokus i dette call er boosting af europæisk musikdiversitet og talent. De udvalgte projekter skal være med til at forretningsudvikle; fx inden for digitalisering, ledelse og økonomi hos musikprofessionelle.

Deadline for ansøgninger: 31. oktober 2019

Projektstart: senest den 1. juni 2020

Varighed: maks. 15 måneder

Støttebeløb: maks. 90.000 euro pr. projekt

Læs mere

Co-operation of Small Music Venues

Nu er det muligt at søge støtte til projekter og samarbejder mellem små spillesteder i Europa (små spillesteder = max-kapacitet på 400 mennesker). Formålet er at forbedre spillesteders identitet i lokalmiljøerne og deres evne til at være konkurrencedygtige i en hurtigt forandrende branche. Europa-Kommissionen vil gerne hjælpe de små spillesteder i Europa med at finde løsninger på problemer og strukturelle udfordringer, som disse står overfor. 

Deadline for ansøgninger: 15. november 2019

Projektstart: efter underskrift af aftale

Varighed: maks. 18 måneder

Støttebeløb: mellem 30.000-70.000 euro pr. projekt

Læs mere

Study on the Health and Well-being of Music Creators

Et studie foretaget af den svenske platform 'Consequence of Sound' viser, at 73% af musikere har dårligt mentalt helbred i forskelligt omfang. Formålet med call'et er derfor at udforske helbredsproblemer som musikere oplever gennem deres karriere samt at udvikle anbefalinger til at arbejde med de identificerede problemer, herunder politiske tiltag.

Deadline for ansøgninger: 3. februar 2020 kl. 13.00

Støttebeløb: 150,000 Euro pr. projekt

Co-creation and co-production

Der kan ansøges om op til 85% af den samlede projektsum og der kan ansøges om op til 50.000 EUR per projekt.

Ansøgningsrunden har deadline d. 30 marts 2020.

Hvad kan der ansøges om midler til? Eksempelvis:

 • Skrivning og producering af sange i samarbejde med andre ligesindede
 • Udvikling af musikernes forretningskompetencer, så nye sange kan nå et større publikum.
 • Hjælp til identificering af målgrupper
 • Hjælp til at etablere netværk mellem musikere, artister, producere, pladeselskaber, musik- og tv-studier mm.
 • Udvikling af musikernes kompetencer udi at skrive musik til film og tv, teater eller andre former for performances.
 • Udvikling af musikernes, komponisternes og artisternes karrieremuligheder gennem coaching.
 • Hjælp til forståelse af rettigheder; ”copyright” og ”licencering”.

Hvilke aktiviteter, kan der afholdes for midlerne? Eksempelvis:

 • Mentoring-sessioner- og fælles lærings-sessioner.
 • Pitching- og promotions-events, så sange kan kommercialiseres i endnu højere grad.
 • Kommunikation og formidling af event- eller projektresultater.

Hvem kan søge?

Alle – dog ikke privatpersoner – kan søge. Alle partnere skal komme fra et land, der deltager i Creative Europe-programmet.


Music Education & Learning

Deadline for ansøgninger er d. 6. april 2020. 

Ny mulighed for at søge om midler til musikundervisningsprojekter.

Målet med denne ansøgningsrunde er at finde og støtte mindst otte innovative undervisnings- eller læringsprojekter som befinder sig i krydsfeltet mellem musiksektoren og undervisningssektoren. 

Denne ansøgningsrunde vil fokusere på projekter, der medtænker elementer af social inklusion; eksempelvis at give adgang til musikundervisning for børn, der ellers ikke ville have haft adgang til dette. 

De støttede projekter vil derudover skulle have en tydelig europæisk dimension, men det er ikke en forudsætning, at projektet udføres i et formelt organiseret samarbejde med andre europæiske partnere. Der vil kunne søges om op til 30.000 EUR per projekt, og der kan ansøges om op til 80% af den samlede projektsum. 

De foreslåede aktiviteter skal starte inden d. 1. november, og hele projektet må ikke vare længere end 15 måneder. 

Hvilke aktiviteter, kan der afholdes for midlerne? Eksempelvis:

 • Sommerskoler, workshops eller undervisnings-camps
 • Anvendelsen af digitale eller audiovisuelle redskaber
 • Forberedelse af – eller deltagelse i musikaktiviteter; eksempelvis i forbindelse med (by-)festivaler, parader, koncerter mv. 

Hvem kan søge?

Alle kan søge, dog ikke privatpersoner. Alle partnere skal komme fra et land, der deltager i Creative Europe-programmet. 

Se alle de nødvendige dokumenter og links 


Export of European music

Baseret på fund og anbefalinger inden for upcoming musikeksportsstrategi (udviklet inden for 2018's call for tender).

Støttebeløb: 400,000 Euro

(Call'et er endnu ikke åbent)


OBS: Datoerne for alle puljerne er ikke offentliggjort endnu. Så snart vi ved mere, vil vi opdatere.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgning?

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgningen, så skriv til: eacea-helpdesk@remove-this.ec.europa.eu inden kl. 12.00 på ansøgningsdagen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)