Nyttige links

Internationale/private fonde

Statens Kunstfond 
Nationale puljer, hvor det er muligt at søge tilskud til internationale projekter

Nordisk Kulturfond 
Pulje under Nordisk Ministerråd, som støtter kulturprojekter med mindst tre nordiske lande

Kulturkontakt Nord
Pulje under Nordisk Ministerråd, som støtter kulturprojekter med mindst to nordiske lande, men som har min. tre partnere

Bikubenfonden
Privat fond, som støtter internationale kulturprojekter med base i Danmark

Wilhelm Hansen Fonden
Privat fond, som støtter internationale kulturprojekter med base i Danmark

Fonde.dk
Links til andre fondsmuligheder i Danmark og udlandet

IETM Fund-Finder
Guide til finansieringsmuligheder for kunst og kultur i Europa ud over Creative Europe

Udviklingspuljer under Europa-Kommissionen

Europa for Borgerne (demokratisk dialog mellem borgere)

Erasmus+ (videregående uddannelse)

Horizon 2020 (forskning og innovation)

Cosme (iværksættelse, små og mellemstore virksomheder SMEs)

EU-DK Support (formidlingsportal, EU-midler generelt)

Organisationer, som hjælper med EU-vejledning, -partnersøgning og -ansøgninger

Central Denmark EU Office (Region Midtjyllands EU kontor)

Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles 

Andre ressourcer

Film om hvordan du opretter dig i Participants Portal 

Liste over andre Creative Europe Desks
De lokale desks kan hjælpe med partnersøgning i den enkelte lande og rådgivning

Europa-Kommissionens hjemmeside
Her finder man informationer om nuværende "actions" (puljer), ansøgningsfrister, guidelines mm. 

Det Danske Filminstitut (DFI)
Creative Europes kulturprogram formidles i samarbejde med DFI, som varetager rådgivning og støtte ifm. ansøgninger til film og computerspil.

Opdateret liste over de lande, som må ansøge / være med i EU-projekter

Opdateret 19. november 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Følg os på Facebook