FAQs

På denne side kan du finde svar på de mest grundlæggende spørgsmål om Creative Europe programmet.

Hvem kan søge?

Creative Europe midler kan søges af de kulturelle og kreative sektorer såsom visuel kunst, fotografi, dans, teater, musik, kulturarv, arkitektur, design, cirkus, festivaler, kunsthåndværk, mode, litteratur, uddannelse og multidisciplinære projekter. Puljerne er åbne for både private og offentlige organisationer. For alle puljerne gælder følgende:

 • Organisationer skal enten have hovedsæde i et EU-medlemsland eller i et af følgende lande.
 • Enkeltpersoner (fx kunstnere eller oversættere) kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe.

Projekter med et audiovisuelt omdrejningspunkt kan ikke søge støtte fra kulturdelen af Creative Europe. De Audiovisuelle sektorer skal søge om midler fra Creative Europes MEDIA-program, som i Danmark formidles af Dansk Filminstitut. Læs mere på Dansk Filminstituts hjemmeside

Hvor mange penge kan man søge?

Mængden af penge, du kan søge, afhænger af hvilken pulje, du søger.

Se hvor meget du kan søge i støtte via de forskellige puljer

Hvornår er den næste ansøgningsfrist?

Der er forskellige ansøgningsfrister for de forskellige tilskudspuljer. Samarbejdsprojekter har sædvaneligvis en ansøgningsfrist hvert år, mens der for netværk, platforme og litterære oversættelser er længere i mellem ansøgningsfristerne. 

Se den seneste information om de enkelte puljers ansøgningsfrister. 

Alle ansøgningsrunder bliver offentligtgjort på Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEAs) hjemmeside 6-8 uger før ansøgningsfristen. 

Hvad er forskellen på at være partner og lead partner?

Hvad er forskellen på at være partner og lead-partner?

Det er lead-partneren/projektkoordinatoren, der sidder med det overordnede administrative ansvar, og som modtager støttemidlerne. Lead-partneren/projektkoordinatoren har ansvaret for:

 • At indsende den elektroniske ansøgningsformular (eForm)
 • At indsamle alle de nødvendige tekster og dokumenter fra partnerne til ansøgningen
 • Al kommunikation med og afrapportering til Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA), der forvalter puljens midler
 • Økonomiske risici for med-finansiering af projektet
 • Forvaltning af bevillingens midler, såfremt projektet får tilsagn
 • I de fleste tilfælde er det også lead-partneren, som varetager den overordnede projektledelse

Som partner kan I deltage på mange forskellige måder. Administrativt kan det være mindre krævende at deltage på dette niveau. Til gengæld er det som regel lead-partner, som modtager den største andel af støtten fra Creative Europe grundet større krav til organisationen i form af regnskabsaflæggelse, projektledelse osv.

Alle partnere skal være involveret i udviklingen og afviklingen af projektet. Som partner skal I også være med til at finansiere projektet.

Hvis det er første gang, I deltager i et europæisk projekt, kan det være en god ide i første omgang at deltage som partner. På den måde får I indsigt i, hvad det vil sige at deltage i et europæisk projekt uden at stå med det fulde ansvar.

Hvordan vurderes en Creative Europe ansøgning?

Creative Europe midler ansøges direkte hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) gennem en elektronisk formular. EACEA sikrer sig, at alle formelle krav til ansøgningen er opfyldt og videregiver derefter ansøgningen til to eksperter på det område, ansøgningen dækker (scenekunst, billedkunst, arkitektur etc.). De to eksperter skal blive enige om deres vurdering af projektet. 

Ved tildeling af støttemidler fra Creative Europe, lægges der særligt vægt på projektets styrker inden for følgende fire områder:

 • Europæisk relevans
 • Kvalitet i indhold
 • Kommunikation og formidling
 • Projektledelse og partnerskaber

Vægtningen af de forskellige punkter varierer, alt efter hvilken af de fire støttepuljer, der er tale om.

Efter evalueringsprocessen modtager ansøgeren en detaljeret evaluering af projektet, uanset om det har fået tilsagn eller afslag. Du kan forvente, at der går ca. 6 måneder fra ansøgningsfristen til du modtager tilsagn eller afslag.

Et godt tip

Creative Europe er sat i verden for at understøtte Europa-Kommissionens kulturpolitik.

Det betyder helt konkret, at projekterne skal forstås som Kommissionens vej til at opnå sine politiske mål. Eller med andre ord, at projekterne er Kommissionens "forlængede arm". Det er en god ting at have in mente, når man søger Creative Europe-støtte. Ofte vil man nemlig tænke, at en støttepulje findes for at støtte kulturprojekter, men i Creative Europes tilfælde er det altså omvendt: At projekterne støttes for at opnå Kommissionens politiske mål.

Det er bl.a. derfor at spørgsmålet om europæisk relevans vægtes højt. Således er det en fordel, at ansøgningen målrettes Europa-Kommissionens kulturpolitik.

Jeg er kunstner. Kan jeg søge støttemidler?

Individuelle kunstnere kan ikke søge om midler fra Creative Europe.

Hvad kan Creative Europe Desk Denmark hjælpe med?

Hvis I overvejer at søge om midler hos Creative Europe, kan Creative Europe Desk Denmark hjælpe dig med at komme i gang ved at: 

 • Give en faglig vurdering af jeres projekt
 • Hjælpe med partnersøgninger
 • Finde andre nationale og internationale støttemuligheder
 • Coache og vejlede om det konkrete projekt, herunder læse jeres ansøgning igennem
 • Fjerne barrierene for at gøre processen nemmere for jer

Kontakt Saxe Lomholt på eu@remove-this.slks.dk for at høre mere om mulighederne, og skriv jer op til vores månedlige nyhedsbrev, hvor al information om aktuelle puljer og anden relevant information sendes ud.

Opdateret 18. marts 2022

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.