Åbne puljer

På denne side finder du en liste over de tilgængelige puljer under Creative Europe.

For at deltage som lead-partner skal din organisation have eksisteret i minimum to år ved ansøgningsfristen, det gælder ikke for partnere. Individuelle personer kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe, og alle organisationer skal være aktive i den kulturelle og kreative sektor. Herunder kan du se detaljerne for de forskellige puljer samt finde links til at ansøge de åbne puljer.

Udbredelse af europæiske litterære værker

Puljen støtter projekter, der vil oversætte, udgive, distribuere og promovere litterære værker. 

Særlig prioritet bliver givet til projekter, der adresserer en eller flere af følgende prioriteter: 

 • Styrke den transnationale cirkulation og diversificering af europæiske litterære værker, især oversættelse fra mindre sprogområder
 • Nå nye publikummer 
 • Styrke konkurrencedygtigheden i bogsektoren

Muligheder

Projekterne må max. vare 3 år, og ansøgere skal vælge mellem en af følgende kategorier:

 • Kategori 1: Individuel ansøger (max. 60% medfinansiering)
 • Kategori 2: Konsortium af minimum 2 organisationer (max. 60% medfinansiering)

Og en af følgende skalaer:

 • Small scale: Oversættelse af op til 10 forskellige værker – max. EUR 100.000 
 • Medium scale: Oversættelse af op til 20 forskellige værker – max. EUR 200.000 
 • Large scale: Oversættelse af op til 21 forskellige værker – max. EUR 300.000 

Ansøg og læs mere
Deadline 30. september kl. 17:00

Europæiske platforme for promovering af upcoming kunstnere

Puljen for platforme støtter projekter med fokus på publikumsudvikling og kulturel deltagelse, der arbejder med at øge synligheden og cirkulationen af europæiske upcoming kunstnere og værker uden for egne grænser.

Platforme skal bestå af en koordinerende enhed/organisation og minimum 11 medlemsorganisationer med en fælles kunstnerisk vision, redaktionel indsats og branding-strategi.

Hver udvalgte platform bliver støttet med max. EUR 2.100.000 over en 3-årig periode (2021-2023) (max. 80% medfinansiering).

Ansøg og læs mere
Deadline 29. september kl. 17:00

Creative Innovation Lab

Creative Innovation Lab skal samle spillere fra forskellige kulturelle og kreative sektorer til at designe og teste innovative digitale løsninger. Innovation Lab skal facilitere skabelsen af fx redskaber, modeller og metoder, der kan overføres til den audiovisuelle sektor og mindst en anden kreativ og/eller kulturel sektor. 

Der vil i det første år af Creative Innovation Lab være fokus på tværsektoriel bæredygtighed og innovative uddannelsesredskaber, der gør brug af kreativitet til at tackle sociale emner som fx misinformation.

Formål:

 • At forbedre konkurrencedygtigheden hos de europæiske audiovisuelle og andre kulturelle og kreative sektorer gennem tværsektorielt samarbejde
 • At øge vidensdeling mellem forskellige sektorer i den kreative industri
 • At øge synligheden, tilgængeligheden og diversiteten i europæisk digitalt indhold
 • At øge business models og brugen af data
 • At øge det potentielle publikum

Særlig pioritet vil blive givet til ansøgninger, der præsenterer strategier, der skal sikre en mere bæredygtig og miljøvenlig industri samt sikre kønsbalance, inklusion, diversitet og repræsentativitet.

Ansøg og læs mere
Deadline 5. oktober kl. 17:00

Opdateret 16. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe - hvis du har lyst.