Puljer

På denne side finder du en liste over de tilgængelige puljer under Creative Europe.

Åbne puljer

Herunder kan du se detaljerne for de forskellige puljer samt finde links til at ansøge de åbne puljer.

Du finder både puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Enkeltpersoner kan ikke ansøge om midler hos Creative Europe.

Alle Creative Europe-projekter skal i deres projektdesign forholde sig til ligestilling mellem kønnene og bæredygtighed, uanset hvad de ellers handler om.

Kulturpuljer

Europæisk skønlitteratur

 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2022

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal.
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen støtter projekter, der oversætter, udgiver, distribuerer og promoverer europæisk skønlitteratur. Herunder også aktiviteter, der understøtter salg af oversættelsesrettigheder.

Formålet med puljen er

 • At styrke mangfoldigheden og udbredelsen af europæisk skønlitteratur
 • At tilskynde til oversættelse og markedsføring af skønlitteratur skrevet på små sprog, for at værkerne kan nå større litterære markeder – både inden for og uden for Europas grænser
 • At nå nye publikummer
 • At styrke konkurrencedygtigheden i bogbranchen gennem større samarbejde på tværs af branchens aktører

Fokusområder

 • Projekterne skal inkludere oversættelse af skønlitteratur fra underrepræsenterede lande, særligt litteratur skrevet på mindre sprog.
 • Projekterne skal forholde sig til ligestilling og grøn omstilling
 • Projekterne skal bidrage til at højne oversætternes profiler samt kompensere dem på fair vis
 • I anledning af, at EU har udnævnt 2022 til Det Europæiske Ungdomsår, vil der være et særligt fokus på oversættelsesprojekter, der forholder sig til og inkluderer unge.

Muligheder og vilkår

Det er muligt at søge enten som individuel ansøger eller som et konsortium bestående af minimum 2 organisationer.

Alle ansøgere skal være aktive i bogbranchen. Projektlederen skal have eksisteret juridisk i minumum 2 år ved ansøgningsfristen.

Et oversættelsesprojekt skal mindst bestå af 5 skønlitterære værker, der oversættes fra et europæisk sprog til et andet.

Projektstørrelser

Small scale

Oversættelse af mindst 5 forskellige værker
Max. EUR 100.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Medium scale

Oversættelse af mindst 11 forskellige værker
Max. EUR 200.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Large scale

Oversættelse af mindst 21 forskellige værker
Max. EUR 300.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Kig også på vores FAQ-side og i vores ressourcebank for tips, råd og forklaringer.

Tværsektorielle puljer

Creative Innovation Lab

 

Ansøgningsfrist: 7. september 2022 kl. 17

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Creative Innovation Lab-puljen støtter projekter, der arbejder for at udvikle og afprøve innovative værktøjer, modeller og løsninger, der kan anvendes af de kulturelle og kreative sektorer.

Puljen hører under det tværsektorielle Creative Europe-delprogram og det er en forudsætning, at projekterne beskæftiger sig med såvel den audiovisuelle sektor som en eller flere af de kulturelle sektorer.

I 2022 er der et særskilt fokus på bæredygtighed og grønne løsninger samt udvikling af undervisnings- og formidlingsværktøjer, der kan tackle samfundsmæssige problemstillinger.

Puljen støtter eksempelvis projekter, der arbejder med:

 • Rettigheder og metoder til at tjene penge på de kreative industrier med fokus på gennemsigtighed og fair betaling til kunstnere og indholdsproducenter
 • Dataindsamling og -analyse med fokus på indholdsproduktion og publikumsudvikling
 • At skabe grønne og bæredygtige værdikæder i de kreative og kulturelle sektorer
 • Innovative undervisningsmaterialer og -værktøjer med fokus på at tackle problemstillinger som fx misinformation og fake news

Fakta om puljen

 • Puljen kan søges af konsortier, der består af minimum 3 partnere. Heraf skal mindst 2 partnere komme fra hver sit Creative Europe-land
 • Der er ingen begrænsning på, hvor mange penge man kan søge
 • Alle ansøgere skal udvikle strategier for, hvordan projektet vil bidrage til en bæredygtig udvikling og sikre kønsbalance, inklusion og diversitet
 • Varighed: Maks. 24 måneder

Journalistiske partnerskaber

 

Ansøgningsfrist: 7. september 2022 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for journalistiske partnerskaber er sat i verden for at understøtte mangfoldighed i nyhedsmedielandskabet og støtte nyhedsmedieorganisationer i en tid, hvor kvalitetsjournalistikken er udfordret af manglende indtjeningsmuligheder, misinformation og digitalisering.

Formålet med puljen er at

 • Styrke nyhedsmedielandskabet gennem samarbejder på tværs af landegrænser
 • Øge konkurrencedygtigheden i nyhedsmediebranchen
 • Understøtte samarbejder, der drejer sig om at udvikle bæredygtige forretningsmodeller
 • Understøtte samarbejder om journalistiske projekter på tværs af landegrænser

Prioriteter

Projekterne skal høre under en eller begge af følgende prioriteter:

 1. Samarbejder om forretningsudvikling
  Det vil sige projekter, der arbejder for at udvikle eksempelvis nye indtjeningsmuligheder for nyhedsmedierne, publikumsudvikling, best practises, vidensdelingsinitiativer og løsninger, der modsvarer branchens udfordringer.
   
 2. Samarbejder om journalistiske projekter
  Det vil sige projekter, der arbejder med at udvikle og skabe rammerne for kvalitetsjournalistik. Det kan fx være journalistik produceret i et samarbejde, det kan være ved at optimere workflows for tidskrævende journalistiske genrer, ved at lave kompetenceudvikling for journalistister, udvikle redaktionelle standarder og guides, lave udvekslingsprogrammer og meget mere.

Fakta om puljen

 • Man kan søge mellem 300.000 og 2.000.000 EUR
 • Finansieringsgraden er 80 % af projektbudgettet
 • Maks. varighed for projektet: 24 måneder.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af konsortier bestående af mindst 3 organisationer fra hver sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste.

Organisationerne skal være enten medievirksomheder eller andre organisationer, der beskæftiger sig med nyhedsmedier.

Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Kig også på vores FAQ-side og i vores ressourcebank for tips, råd og forklaringer.

Opdateret 29. april 2022

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.