Creative Europe Desk Danmark

Europa-Kommissionens Creative Europe-program støtter de kunstneriske, kulturelle og kreative sektorer i Europa.

Creative Europe Desk Danmark rådgiver organisationer, der overvejer at søge støtte fra Creative Europe til et kulturprojekt. Du er velkommen til at kontakte os for at få vejledning og en vurdering af dit projekt.

På disse sider kan du læse mere om de muligheder, som Creative Europe-programmet indeholder samt informationer om de enkelte puljer, ansøgningsfrister, modtagere og events. 

Se hvilke puljer, du kan søge hos Creative Europe

Hvem kan søge midler fra Creative Europe?

Creative Europe støtter de kulturelle og kreative sektorer såsom visuel kunst, fotografi, dans, teater, musik, kulturarv, arkitektur, design, cirkus, festivaler, kunsthåndværk, mode, litteratur, uddannelse og multidisciplinære projekter.
Hver pulje fokuserer på forskellige former for samarbejde, og der er forskellige krav til antal af partnere. For alle puljerne gælder det dog at:

  • Alle projektledere skal have eksisteret, og været aktive inden for de kreative og kulturelle sektorer, i minimum 2 år ved ansøgningsfristen. Det er ikke et krav for projektpartnerne at de skal have eksisteret i minimum to år.
  • Alle partnere skal have hovedsæde i EU eller i et af følgende lande
  • Individer må IKKE søge om støtte via Creative Europe

Baggrund for Creative Europe

Creative Europe skal bidrage til at bevare og udvikle den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa og styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne. EU-programmet retter sig mod en bred vifte af kunstnere og aktører inden for de kulturelle og audiovisuelle sektorer.

Creative Europe hører hjemme under Europa-Kommissionens Education, Audiovisual og Culture Executive Agency, hvor puljernes guidelines, ansøgningsfrister, resultater mm. offentliggøres.

Slots- og Kulturstyrelsen og Det Danske Filminstitut er gået sammen om at formidle og rådgive danske aktører om mulighederne i programmet. Kulturstyrelsen rådgiver, vejleder og giver sparring omkring kulturdelen af Creative Europe, mens Det Danske Filminstitut vejleder de audiovisuelle brancher om støtte og muligheder i programmets MEDIA-del.

Opdateret 14. november 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Følg os på Facebook


Tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgning?

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med indlevering af ansøgningen, så skriv til: eacea-helpdesk@remove-this.ec.europa.eu inden kl. 12.00 på ansøgningsdagen.