Creative Europe Desk Danmark

Europa-Kommissionens Creative Europe-program støtter de kunstneriske, kulturelle og kreative sektorer i Europa.

Creative Europe Desk Danmark rådgiver organisationer, der overvejer at søge støtte fra Creative Europe til et kulturprojekt. Du er velkommen til at kontakte os for at få vejledning og en vurdering af dit projekt.

Hvem kan søge midler fra Creative Europe?

Creative Europe støtter de kulturelle og kreative sektorer såsom visuel kunst, fotografi, dans, teater, musik, kulturarv, arkitektur, design, cirkus, festivaler, kunsthåndværk, mode, litteratur, uddannelse og multidisciplinære projekter.
Hver pulje fokuserer på forskellige former for samarbejde, og der er forskellige krav til antal af partnere. For alle puljerne gælder det dog at:

  • Alle projektledere skal have eksisteret og været aktive inden for de kreative og kulturelle sektorer i minimum 2 år ved ansøgningsfristen. Det er ikke et krav for projektpartnerne, at de skal have eksisteret i minimum to år.
  • Alle partnere skal have hovedsæde i EU eller i et af følgende lande
  • Individer må IKKE søge om støtte via Creative Europe

Baggrund for Creative Europe

Creative Europe bidrager til at bevare og udvikle den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa og styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne. EU-programmet retter sig mod en bred vifte af kunstnere og aktører inden for de kulturelle og audiovisuelle sektorer.

Programmet er opdelt i tre delprogrammer: 

  • Kultur-delprogrammet, der fokuserer på blandt andet litteratur, musik, scenekunst, design og arkitektur. 
  • Media-delprogrammet, der fokuserer på den audiovisuelle sektor. 
  • Det tværsektorielle delprogram, der fokuserer på blandt andet nyhedsmedier. 

Creative Europe hører hjemme under Europa-Kommissionens European Education and Culture Executive Agency, hvor puljernes guidelines, ansøgningsfrister, resultater mm. offentliggøres.

Slots- og Kulturstyrelsen og Det Danske Filminstitut er gået sammen om at formidle og rådgive danske aktører om mulighederne i programmet. Kulturstyrelsen rådgiver, vejleder og giver sparring omkring kulturdelen af Creative Europe, mens Det Danske Filminstitut vejleder de audiovisuelle brancher om støtte og muligheder i programmets MEDIA-del.

Her kan du se Creative Europes arbejdsprogram, der giver indsigt i programmets formål, muligheder og krav.

Opdateret 17. februar 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.