EU-støtte

Slots- og Kulturstyrelsen varetager EU-programmet "Creative Europe", der giver støtte til kulturprojekter og støtter de kunstneriske, kulturelle og kreative sektorer i Europa. Den nuværende programperiode løber fra 2021-2027.