Lovgrundlag og klagevejledning

Biblioteksafgiftsloven ligger til grund for udbetaling af bibliotekspenge. Loven blev revideret i 2017, så den fra 2018 også omfatter e-bøger og netlydbøger.

Klagevejledning

Vil du klage over fordelingen af biblioteksafgift, skal du sende en klage til Slots- og Kulturstyrelsen. Vi skal modtage klagen senest 8 uger efter bibliotekspengene for bøger er fordelt. Bibliotekspenge for bøger bliver udbetalt 12. april 2019, og klagefristen er dermed 7. juni 2019.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der er nedsat af kulturministeren og har den endelige administrative afgørelse. Din klage til Biblioteksafgiftsnævnet skal være i hænde senest den førstkommende hverdag 8 uger efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Biblioteksafgiftnævnet

Nævnet består af fire medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. To medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede.

Nævnet beskikkes for fire år ad gangen. 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2019 består nævnet af:

  • Hanne Kirk Deichmann, formand med administrativ og juridisk sagkundskab 
  • Professor Morten Rosenmeier (suppleant for formanden)
  • Vibeke Steen, medlem med biblioteksfaglig sagkundskab
  • Morten Visby, repræsentant for Dansk Forfatterforening
  • Jan Thielke, repræsentant for Danske Skønlitterære Forfattere 
  • Mogens Vestergaard (Biblioteksfaglig suppleant)
  • Cindy Lynn Brown (DF's suppleant)
  • Anne-Mette Riis Rasmussen (DSF's suppleant)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)