Afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud

Kulturministeriet har forenklet kravene til afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud. Al afrapportering skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres:

Tilskud på eller under 100.000 kr.

Hvis du har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal du indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet et anvendt til formålet.

Læs mere og hent elektronisk erklæring for tilskud på eller under 100.000 kr. her.

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Hvis du har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal du indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. Du kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Læs mere og hent skabelon til regnskab for tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. her.

Tilskud over 500.000 kroner

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs mere om kravene til regnskab for tilskud over 500.000 kr. her.

Stikprøveregnskaber for tilskud på eller under 100.000 kroner

Hvis du har fået besked om, at du er er udtaget til stikprøve for tilskud på eller under 100.000 kroner, skal du indsende regnskab med bilagsliste, en beretning for anvendelsen af tilskuddet.

Læs mere og hent skabelon til regnskab her

Honorarstøtte - musik

Læs mere og hent elektronisk afrapporteringsskema og skabelon til regnskab

Siden er sidst opdateret: 21.08.2017

Læs bekendtgørelsen

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet med bekendtgørelse om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)