Statens Kunstfond

Udgivelse af musikværker og realisering af lydkunstprojekter

Område:

Frister:

* Note: Ansøgningsfrist er kl. 23.59.

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, orkestre/ensembler/bands, projektgrupper, organisationer m.fl.

Edition S og Dacapo kan ikke søge denne pulje.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du i øvrigt kan gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Satens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med ordningen er:

•   at støtte udgivelse af nytænkte musikværker på højt kunstnerisk niveau
•   at støtte kunstneriske udgivelses- og/eller lydkunstprojekter, som i helt særlig grad udnytter deres udgivelsesmedium – det være sig på eksisterende eller nye måder.

Projekterne kan være tværkunstneriske musikprojekter, installationer, apps, musikfilm m.m.

Sådan vurderes din ansøgning

Der kan søges til udgivelse og realisering af nye musikværker eller musikrelaterede værker.

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af denne særligt vægt på:

•      beherskelse af form og udtryk
•      originalitet og nyskabelse
•      vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

•      klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold, herunder udnyttelse af den valgte udgivelses- eller realiseringsmåde
•      præcise overvejelser om gennemførelsen af projektet i forhold til økonomiske og tidsmæssige forhold
•      at der er et tilskudsbehov på mindst 100.000 kr.
•      udvalget prioriterer udgivelsesprojekter, hvis ambitioner ikke kan opfyldes på markedsvilkår eller via andre støtteordninger.

Det er en forudsætning:

•     at der er et reelt støttebehov
•     at de medvirkende kunstnere kan dokumentere et aktuelt, professionelt virke på højt kunstnerisk niveau
•     at værket offentliggøres senest 31. december 2019

Der gives ikke tilskud til værker:

•      som har været udgivet tidligere
•      hvor udgivelse er offentliggjort inden ansøgningsfristen
•      som vurderes at kunne realiseres på almindelige markedsvilkår
•      som vurderes til at være almindelige single-, ep- eller albumudgivelser (f.eks. på cd)

Der kan ikke søges tilskud til samme projekt i andre af Projektstøtteudvalget for Musiks puljer (fx Informations-, dokumentations- og publikationspuljen eller puljen Børn og unge - læringsmiljøer).

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme den pågældende ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af projektet i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang.

De aktiviteter, der søges om tilskud til, skal beskrives i den word-skabelon, der findes nedenfor. Du skal downloade skabelonen og efter udfyldelse vedhæfte skabelonen til det elektroniske ansøgningsskema.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningsskemaet:

•      Obligatorisk bilag

Bilaget skal indeholde:
Projektbeskrivelse, tidsplan, CV for de medvirkende, budget, dokumentation for tidligere udgivelser, eventuelle links samt mål og aktiviteter for det ansøgte projekt.

•      musikfiler som mp3 (demo/skitseagtige vedr. det ansøgte projekt)

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar på din ansøgning ultimo juni måned 2018. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af din ansøgning.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Steen Bochis
33 74 50 55
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)