Kulturministeriet

Retrokonvertering

Tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

Kulturministeriets biblioteker samt andre institutioner, der arbejder med retrokonvertering af ældre danske kataloger, databaser og andre registranter, primært dem der arbejder med Nationalbibliografien.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at yde tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

På baggrund af de indsendte ansøgninger vil Kulturstyrelsen lægge en samlet strategi for de ansøgte retrokonverterings-projekter.

Sådan vurderes din ansøgning

Læs mere om formålet med puljen, ansøgningsprocedure og forudsætninger i vejledning til retrokonverteringsbevilling.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen udformes således, at projektet beskrives med formål, omfang, tidsplan og budget.
Det er væsentligt, at ansøgningen beskriver katalogernes beskaffenhed samt angiver antal bibliografiske poster baseret på hovedkort. Der skal også gøres rede for hver katalogs indholdsmæssige sammensætning og katalogiseringens hovedprincipper. Bemærk, at bikort og analyser som tidligere beskrevet ikke indgår. Nedenstående disposition følges og indholdet forklares som beskrevet nedenfor i de enkelte punkter med den hensigt at få alle nødvendige oplysninger med.

Økonomi

Der er afsat 2,5 mio. kr. på Finansloven til retrokonvertering. 

Retrokonvertering medfører lettelse og rationaliseringer i bibliotekernes arbejdsgange samtidig med, at brugerne får en bedre service. Derfor er hovedprincippet, at der gives faste tilskud til retrokonvertering per bibliografisk post. Det forudsættes, at bibliotekerne selv bærer de øvrige omkostninger.

Der kan være stor forskel på prisen per post. Som en generel regel er gamle håndskrevne kataloger dyrere at konvertere end nyere maskinskrevne kataloger ligesom små kataloger er dyrere per post end store kataloger. Der opereres med tilskud pr. bibliografisk post på mellem 6 kr. og 10 kr. alt efter materialets egnethed til automatisk konvertering.

Tilskud vil blive fastsat med udgangspunkt i ovenstående beløb og på baggrund af ansøgningens beskrivelse af materialets beskaffenhed samt eventuelle leverandørtilbud på retrokonverteringen som beskrevet i ansøgningen.

Det skal dog tilføjes, at der kan findes kataloger, der er uforholdsmæssigt dyre at konvertere. Dette vil ofte først blive klart når katalogernes beskaffenhed er beskrevet i detaljer. Kulturstyrelsen vil derfor i princippet være fleksible med hensyn til fastsættelse af tilskuddets endelige størrelse.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente svar på ansøgningerne indenfor 6 – 8 uger. Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, kommer ikke i betragtning.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget af Kulturstyrelsen, får ansøgere en elektronisk kvittering, der indeholder oplysninger om, hvornår der kan forventes svar på ansøgningen. 

Lovgrundlag

Finanslov for finansåret 2017 § 21.31.03.50 Retrokonvertering.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

De projekter, der opnår tilskud, skal to gange årligt, i juni og december, fremsende faglige og økonomiske statusrapporter. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Kulturstyrelsen varetager administrationen af bevillingen på vegne af Kulturministeriet. Ansøgningen behandles af to sagsbehandlere fra Kulturstyrelsen, og beslutning om tilskud sker ved indstilling i styrelsen. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Anders Cato
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)