Slots- og Kulturstyrelsen

Rådighedsbeløb for grammofonplader (Biblioteksafgift)

Indlæsere af lydbøger, skabende og udøvende kunstnere, hvis cd'er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som benyttes på bibliotekerne, kan ansøge om andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv.

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

Indlæsere af lydbøger, komponister, tekstforfattere, oversættere af sangtekster, musikere, solister, dirigenter, musikgrupper, kor og orkestre til musik på cd'er, grammofonplader, lydbånd og andre lydbærende materialer, har mulighed for at få andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv. 

Hvem kan ikke søge

 • Forfattere til tekster indlæst på lydbånd (lydbog).
 • Indlæsere af lydaviser.
 • Indlæsere af lydtidsskrifter.
 • Bidragydere til projektidéer.
 • Producere.
 • Skabende og udøvende kunstnere på cd-rom.
 • Skabende og udøvende kunstnere på video.
 • Skabende og udøvende kunstnere på en single, hvor bidraget er at finde på anden CD.
 • Skabende og udøvende kunstnere på en compilation, hvor bidraget er at finde på anden CD.

Hvad er formålet med ordningen?

Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. er en kulturstøtte med en årlig bevilling på finansloven. Formålet er at støtte skabende og udøvende kunstnere, hvis lydbærende materialer er udgivet i Danmark og stilles til rådighed på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre. 

Sådan vurderes din ansøgning

Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg med repræsentanter for kunstnernes organisationer. Den ene halvdel af beløbet fordeles mellem de skabende kunstnere, og den anden halvdel af beløbet fordeles blandt de udøvende kunstnere. Fordelingen sker efter et skøn over, hvor udbredt en kunstners værker er på bibliotekerne. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen.

Læs mere om Fonogramudvalget her

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Du skal anvende elektronisk ansøgningsskema til rådighedsbeløb for grammofonplader m.v., som du finder til højre på denne side. I skemaet er der plads til at ansøge for op til 10 fonogramtitler ad gangen. Fristen er 1. december 2018 til ansøgning om rådighedsbeløbet i 2019.
 • Du skal som enkelt kunstner udfylde et felt for hver fonogramtitel ikke enkeltnummer (skæring), hvor du skriver plademærke og -nummer.
 • Du skal under Kunstnerkategori afkrydse arten svarende til det omfang, du har medvirket på fonogramtitlen. Har du flere roller af ens omfang, skal du sætte flere krydser i samme titel. Har du som musiker medvirket på et helt fonogram, skal du angive dette, selvom om andre musikere også har medvirket på hele fonogrammet.
 • Er du solist, defineres du som hovedudøver. Du kan også være en solist med større ensemble eller større forestillinger som musicals eller operaer. Du kan ikke samtidig sætte kryds i kategorien musiker, hvis du er solist.
 • Er du dirigent/kapelmester defineres du som en musikalsk leder af et større ensemble.
 • I skal som gruppe, kor eller orkester (mindst 18 medlemmer) opgive navn, adresse og CPR-nummer på den kontaktperson, der kan tegne gruppen økonomisk, med mindre det er et selskab med et CVR-nummer. Skifter gruppen navn, skal I oplyse både det gamle og det nye navn ved senere ansøgninger.
 • I skal som gruppe, kor eller orkester (mindst 18 medlemmer) kun sætte kryds i felt 10 Kollektiv ansøgning. Hvis I også har været kollektivskabende, skal I også afkrydse felt 5.
 • Hvis I som gruppe, kor eller orkester har forskellig besætning på en fonogramtitel og ønsker fordeling på det, må I søge individuelt for hver fonogramtitel

Læs mere om kriterierne for uddelingen af Rådighedsbeløbet 

Økonomi

Folketinget har bevilget 6.124.800 kr. til Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. i 2018.

Se listen over modtagerne af Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.

Hvornår får du svar?

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, får du automatisk en kvittering på skærmen med et referencenummer. Du vil efterfølgende modtage en e-mail med din ansøgning vedhæftet, hvor dit CPR-nummer er fjernet af sikkerhedsmæssige grunde.

Din ansøgning sendt senest d. 1. december 2017 bliver behandlet til udbetaling i 2018, hvor du vil høre fra os i forbindelse med udbetalingen d. 20. april 2018. Din ansøgning sendt senest d. 1. december 2018 bliver behandlet til udbetaling i 2019,hvor du vil høre fra os i forbindelse med udbetalingen i 2019.

Når rådighedsbeløb for grammofonplader mv. er blevet udbetalt, modtager du en opgørelse i din e-Boks.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, får du automatisk en kvittering på skærmen med et referencenummer. Du vil efterfølgende få en e-mail med din ansøgning vedhæftet, hvor dit CPR-nummer er fjernet af sikkerhedsmæssige grunde. 

Ønsker du at se din titelliste, skal du sende en e-mail til Jannie Nielsen jzn@slks.dk med oplysning om din fødselsdato. Du kan ikke selv finde din titelliste, da den ikke er tilgængelig her på hjemmesiden.

Lovgrundlag

Du finder regelgrundlaget i Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift og senere ændringer i Lov nr 676 af 8. juni 2017 og Bekendtgørelse nr. 288 af 14. marts 2015 om biblioteksafgift.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Jannie Zahle Nielsen
+45 33 73 33 41

Rådighedsbeløb - grammofonplader

Titelliste

Du kan sende en e-mail til Jannie Zahle Nielsen jzn@slks.dk med oplysning om din fødselsdato, hvis du ønsker at få tilsendt din titelliste. Du kan ikke selv finde din titelliste, da den ikke er tilgængelig her på hjemmesiden.


Hvem får penge?

Du kan på siden Rådighedsbeløb for grammofonplader mv., se hvem der fik andel i beløbet for 2017.

 

Persondataloven

Vi behandler personoplysninger i henhold til persondataloven.
Du kan læse nærmere om dine rettigheder i afsnit III i Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer.

 

 

Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)