Statens Kunstfond

Pulje for oversætternetværk

Støtte til afholdelse af arrangementer for oversættere fra dansk af netværksskabende eller netværksstyrkende karakter. Kan søges af udenlandske institutioner og oversættere fra dansk.

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

Danske lektorer, ambassader og kulturinstitutter samt oversættere fra dansk, der organiserer og afvikler netværksskabende og/eller netværksstyrkende arrangementer for oversættere fra dansk.

Der kan ikke søges til aktiviteter og rejser, der er påbegyndt på ansøgningstidspunktet

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteraturen og udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Udvalget yder derfor støtte til aktiviteter i lokale netværk af oversættere fra dansk. Netværkene skal styrke etablerede oversætteres adgang til viden om dansk sprog og litteratur samtidig med, at netværkene skal sikre, at der er ramme for nye lovende oversættere.

Eksempel på mål/aktiviteter: Arrangementer for oversættere, hvor oversættere kan udvikle deres kompetencer, udveksle erfaringer eller tematisere problematikker indenfor oversættelse.

Sådan vurderes din ansøgning

Der vil blive lagt vægt på rimelig spredning, hvad angår geografi/sprog og sammensætning af deltagerne (køn, alder, geografi mv.).

Der kan maksimalt ydes støtte til to forfatteres/oplægsholderes deltagelse i ét og samme arrangement, og der ydes ikke støtte i forbindelse med arrangementsrækker, dvs. mere end to arrangementer ved samme arrangør inden for et halvt år.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Beskrivelse af aktiviteten og dets formål herunder overvejelser over, hvordan aktiviteten gavner de forskellige deltagere i netværket
  • Liste over deltagere og beskrivelse af, hvem de er
  • CV og værkliste for den/de forfatter(e)/oplægsholder(e), der søges støtte til (maks. én A4-side)
  • Program for arrangementet,
  • Detaljeret budget for arrangementet

Udvalget prioriterer netværk og arrangementer, der favner såvel etablerede som yngre lovende oversættere.

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Ved udenlandsk bankkonto skal et udfyldt bankinformationsskema vedhæftes som bilag til ansøgningen.

Dette skema: Bankoplysningsskema for lande med IBAN.

Dette skema: Bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

Økonomi

Der kan søges om støtte til dækning af rimelige udgifter til deltagende oversætteres rejse og hotelophold, rejse og ophold for oplægsholdere, forplejning, honorar, lokaleleje mv.

Som udgangspunkt dækkes natten før og natten efter et arrangements afholdelse.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.


Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 6 uger efter modtagelse af ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 6 uger efter modtagelse af ansøgningen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Tildelinger bliver offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, kunst.dk under "Hvem har fået tilskud".

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Anne-Marie Rasmussen
+45 33 74 50 75
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)